Особливості мобілізації під час воєнного стану. Огляд законодавства і судової практики: адвокат Галина Кульматицька

Вебінар на тему: «Особливості мобілізації під час воєнного стану» для адвокатів Львова та Львівської області провела Кульматицька Галина Ярославівна, адвокат, член комітету інтелектуального права Ради адвокатів Львівської області.

Тему мобілізації розкрито лектором через висвітлення наступних питань:

 • Правове регулювання мобілізації
 • Поняття та види мобілізації
 • Співвідношення понять: мобілізації, воєнний стан, воєнний час, особливий період
 • Заходи правового режиму воєнного стану
 • Окремі обов’язки, пов’язані із введенням воєнного стану, та обмеження прав в період воєнного стану
 • Відповідальність
 • Судова практика

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» правовою основою мобілізаційної підготовки є Конституція України, ЗУ «Про оборону України», цей та інші закони України, а також видані відповідно до них нормативно-правові акти.

Вперше мобілізація в Україні була запроваджена Указом Президента України від 17.03.2014 р. №303/2014. Потреба у частковій мобілізації виникла у зв’язку з загостренням суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові.

24.02.2022 року було оголошено загальну мобілізацію. Крім того, держава була вимушена зіткнутися з поняттям воєнного стану.

Варто відзначити, що воєнний стан вже вводився в Україні у 2018 р., однак він вводився не на всій території України.Указом Президента України від 24.02.2022р. було введено воєнний стан на всій території України. Строк дії даного Указу неодноразово продовжувався.

Мобілізація – це комплекс наступних заходів:

 • мобілізаційна підготовка;
 • мобілізація;
 • демобілізація.

Мобілізація поділяється в свою чергу загальну та часткову, а також на відкриту та приховану. Також Закон місить поняття цільової мобілізації для ліквідації наслідків техногенних катастроф та ліквідації наслідків воєнних дій у повоєнний час.

Лектор наголосила на тому, що поняття воєнного стану слід відрізняти від поняття воєнного часу.

Початком воєнного часу є оголошення стану війни або момент фактичного початку військових дій. Кінцем воєнного часу є оголошений день і година припинення військових дій, а у випадку їх продовження після оголошеного строку — момент їх фактичного припинення.

Станом на сьогодні в Україні не оголошувався стан війни, хоча на території країни відбуваються військові дії.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період — це період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової).

Можливо визначити момент завершення мобілізації, момент завершення воєнного стану. Одна не можливо визначити момент завершення воєнного час та частково відбудовоного періоду.

Лектором зроблено акцент на Лист Верховного Суду України від 13.07.2018 р., ключовими тезами якого є:

 • особливий період діє;
 • тривалість особливого періоду пов’язана з тривалістю мобілізації;
 • рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу не приймаються.

Відповідні обставини продовжують існувати і на сьогодні, тому даний лист досі є актуальним.

Особливістю воєнного стану є обмеження прав і свобод громадян, що передбачено ст. 64 Конституції України, в якій також наведено перелік свобод, які не можуть обмежуватись, навіть під час воєнного стану.

Питання трудової повинності врегульоване:

 • Постановою КМУ від 13 липня 2011 р. № 753 «Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану»
 • ЗУ «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайно стану»
 • та Постанова КМУ «Про деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах воєнного режиму воєнного чи надзвичайно стану» від 31.10.2021 р. № 998 регулюють питання примусового відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальні власності, вилучення майна державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку.

Обмеження права виїзду закордон регулюється наступними законодавчими актами:

 • ЗУ «Про державний кордон України»
 • ЗУ «Про прядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»
 • ЗУ «Про прикордонний контроль».

Постанова КМУ «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» від 27 січня 1995 р. №57.

Постанова КМУ «Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордоном» від 05 квітня 2022 р. №411.

Окрему увагу лектор приділила військовому обліку жінок. На сьогодні відповідно до наказу Міністерства оборони України №35 від 07.02.2022 р., який набрав чинності 01.04.2022 р., існує 14 спеціальностей споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Судова практика відносно ухилення від мобілізації, представлена лектором під час вебінару:

 • Постанова Верховного суду від 19 квітня 2018 р. у справі №678/80/15-к;
 • Постанова Верховного Суду від 28 січня 2020 року у справі №759/5435/16-к;
 • Постанова Верховного Суду від 14 грудня 2021 року у справі № 761/8429/16-к;
 • Ухвала Київського апеляційного суду від 14.06.2018 р. у справі №759/5435/16-к.

Трансляція вебінару на платформі YouTube доступна за посиланням: https://bit.ly/3cgryA9