Особливості розгляду справ в ICAC: Ольга Костишина, радник Голови МКАС при ТПП України

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Особливості розгляду справ в ICAC”, Костишина Ольга, радник Голови МКАС при ТПП України, розповіла про особливості розгляду справ у Міжнародному комерційному арбітражному суді.

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово – промисловій палаті розглядає 300 – 600 справ на рік. 80% справ вирішується у строк від 3 до 6 місяців. Рішення арбітражного суду є остаточним і не підлягає апеляції. Але в деяких випадках ці рішення можна скасувати тільки за певним виключним переліком підстав.

Визначено порядок застосування Регламенту МКАС, що відповідає положенням пункту 1 статті IV Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж (м. Женева, 1961 рік), а саме:

 • розгляд справ у МКАС здійснюється відповідно до Регламенту МКАС;
 • якщо сторони домовилися про передачу спору до МКАС, вважається, що вони погодилися на застосування Регламенту МКАС;
 • якщо сторони домовилися про розгляд спору відповідно до Регламенту МКАС, але не зазначили арбітражну установу, або неточно (неповно) зазначили найменування МКАС, вважається, що вони погодилися на передачу спору на розгляд МКАС

Процедури вирішення спорів :

 • Арбітражний розгляд
 • Розгляд на підставі письмових матеріалів
 • Прискорений арбітражний розгляд

Поряд з арбітражним розглядом справи та розглядом справи на підставі письмових матеріалів, у Регламенті ІСАС 2018 запроваджено процедуру прискореного арбітражного розгляду за умови, коли сторони передбачили її в арбітражній угоді або домовилися про такий розгляд у подальшому не пізніше подання відповідачем відзиву на позовну заяву (стаття 45).

Прискорений розгляд справи здійснюється на підставі тільки письмових матеріалів без проведення усного слухання у складі одного арбітра, якщо сторони не домовились про інше. Обмін письмовими поданнями щодо суті спору обмежується поданням позовної заяви і відзиву на неї, а у відповідних випадках – зустрічної позовної заяви та заперечень на неї.

Закон про Міжнародний комерційний арбітраж і регламент МКАС дозволяє сторонам погодити свою процедуру розгляду спору, яка має не суперечить Закону і загальним засадам регламенту.

При пред’явленні позову до ІСАС, потрібно, перш за все, визначити ціну позову (якщо цього не зробити, то ціну позову визначить ІСАС).

 • У позовах про стягнення грошей – стягуваною сумою, а при стягненні процентів, що продовжують нараховуватися, – сумою, обчисленою на дату подання позову.
 • У позовах про витребування майна – вартістю цього майна.
 • У позовах про визнання або перетворення правовідношення – вартістю предмета правовідношення на дату подання позову.
 • У позовах про певну дію або бездіяльність – на основі наявних даних про майнові інтереси позивача.

До позову обов’язково додається засвідчені копії арбітражної угоди, контракту, документів, що підтверджують виконання обов’язків за контрактом або інших, підтверджуючих позовні вимоги документів. У разі, якщо до звернення з позовом до арбітражу у арбітражній угоді передбачено порядок вирішення спору за допомогою переговорів, медіації чи інших процедур – потрібно долучити докази, що підтверджують їх проведення. Обов’язково додається квитанція про сплату реєстраційного збору. У разі, якщо інтереси представлятиме адвокат, то додається копія договору про правову допомогу або належним чином засвідчену довіреність.

Щоб пришвидшити розгляд справи, або зробити його більш ефективним, то:

 • У позовній заяві потрібно призначити арбітра, якщо Арбітражний суд складається із 3 арбітрів, або запропонувати кандидатуру (кандидатури) одноосібного арбітра
 • Додати до позовної заяви виписку з офіційного реєстру із зазначенням юридичної адреси та контактних даних відповідача.
 • Сплатити арбітражний збір одразу при поданні позовної заяви
 • Обрати одну мову арбітражного провадження, а не декілька.

Провадження у справі порушується постановою Голови ICAC про прийняття справи до провадження за фактом пред’явлення до ICAC належним чином оформленої позовної заяви та документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору. Якщо позов подано без дотримання вимог, передбачених Регламентом ICAC, Генеральний секретар ICAC пропонує позивачеві усунути виявлені недоліки в установлений ним строк, який, як правило, не перевищує одного місяця з дня отримання пропозиції. До усунення недоліків позовні матеріали залишаються без руху. Якщо очевидно, що розгляд пред’явленого позову не належить до компетенції ICAC, Генеральний секретар ICAC протягом 10 днів повертає позовні матеріали позивачу із зазначенням причини повернення.

Потрібно зазначити, що всі документи У ІСАС направляються через секретаріат, який зберігає всі докази відправлення кожного документу кожній стороні у матеріалах справи. Документи можна (і краще) подавати також і електронною поштою. Якщо сторона справи хоче, щоб вся кореспонденція по справі направлялась його представнику це потрібно зазначити в позові, або подати окреме письмове клопотання. Таке клопотання має бути подане саме стороною справи, а не її представником.

Слухання справи відбувається оперативно, не потрібно розраховувати на декілька слухань – дуже ймовірно, що слухання буде одне,тому готуватись до нього потрібно відповідно. Потрібно зазначити, що якщо інтереси сторони представляє адвокат, то відшкодування витрат на правову допомогу та остаточний розрахунок таких витрат із відповідним обґрунтуванням має бути поданий до (під час) усних слухань. Після завершення слухання справи така вимога не може бути заявлена.

Рішення виноситься складом Арбітражного суду протягом 30 днів з дня завершення слухання справи, з можливістю продовження такого строку Головою ICAC. Дата винесення рішення визначається з урахуванням дати останнього підпису арбітра, що входить до складу Арбітражного суду. При винесенні складом Арбітражного суду рішення на узгоджених сторонами умовах у першому засіданні позивачу повертається без реєстраційного збору 25% арбітражного збору. Решта арбітражного збору розподіляється між сторонами порівну, якщо сторони у мировій угоді не погодили інший розподіл арбітражного збору.