Особливості звільнення працівників, в тому числі викривачів, у зв’язку з порушенням законодавства щодо запобігання корупції: адвокат Панченко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Особливості звільнення працівників, в тому числі викривачів, у зв’язку з порушенням законодавства щодо запобігання корупції”, Максим Панченко, адвокат, доктор юридичних наук, член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, член Комітету з трудового права НААУ, викладач Київського Національного університету ім. Т. Шевченка та Національної Академії внутрішніх справ, розповів про поняття корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення.

Корупція – це використання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч.1 ст.3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Правопорушення, пов’язане з корупцією:

 • не містить ознак корупції
 • передбачає всі види відповідальності

Корупційне правопорушення:

 • містить ознаки корупції
 • не передбачена адміністративна відповідальність

Форми корупції:

 1. Використання службових повноважень чи пов’язаних з цим можливостей. Особа, зазначена у ст. 3 Закону України “Про запобігання корупції” використовує з метою одержати неправомірну вигоду.
 1. Прийняття неправомірної вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
 1. Обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам. Мета схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Конфлікт інтересів є складовою більшості корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Конфлікт інтересів може бути реальним або потенційним. При реальному конфлікті інтересів існує суперечність між:

 • Службовими/представницькими повноваженнями
 • Приватним інтересом

При потенційному конфлікті інтересів у особи наявний приватний інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові/представницькі повноваження, але вона його не реалізувала. Така ситуація надалі впливатиме на об’єктивність особи під час реалізації повноважень.

Відповідно до ст. 28 особи, зазначені у п.1, 2 ч. 1 ст.3 Закону, зобов’язані:

 • вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів
 • повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника
 • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів
 • вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Особи, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 • усунення особи від виконання завдання,вчинення дій,прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
 • обмеження доступу особи до певної інформації;
 • перегляд обсягу службових повноважень особи;
 • переведення особи на іншу посаду;