Отримання дитиною травми не свідчить про “ухилення від виконання батьківських обов`язків” її матір`ю, яка навпаки вживала після цього заходи по створенню безпечних умов для дитини: постанова суду

На сьогодні є розповсюдженими справи про адміністративні правопорушення, які повязані з ухиленням від виконання обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Для прикладу, особі інкримінується вчинення адміністративного правопорушення за частиною першою статті 184 КУпАП, оскільки малолітня дитина отримала тілесні ушкодження.

Суд звернув увагу на те, що:

10. Так, частина перша статті 184 КУпАП передбачає відповідальність за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

11. Відповідно до статті 12 Закону України «Про охорону дитинства», батьки зобов`язані виховувати дитину, піклуватися про її стан здоров`я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

12. В свою чергу відповідно до роз`яснень, викладених в пункті 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» ухилення батьків від виконання своїх обов`язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти.

13. Так з однієї сторони на підтвердження вини у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення в матеріалах справи наявний лише зазначений вище протокол, свідоцтво про народження та рапорт працівника поліції.

14. З іншої сторони, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, повністю заперечила вчинення адміністративного правопорушення, що виходячи із змісту статті 251 КУпАП розглядається як один із видів доказів.

15. В такій ситуації протокол про адміністративне правопорушення та рапорт працівника поліції не можуть бути визнані належними доказами по даній справі в розумінні статті 251 КУпАП, оскільки за своєю правовою природою вони не є самостійними беззаперечними доказами, а обставини викладені в них повинні бути перевірені за допомогою інших доказів, які б підтверджували вину особи, яка притягується до адміністративної відповідальності і не викликали сумніви у Суду.

16. Свідоцтвом про народження дитини підтверджується лише материнство.

18. В ситуації, що розглядається не можливо встановити, що особа не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини….

19. Складаючи протокол про адміністративне правопорушення інспектором поліції не розкрито таку ознаку об`єктивної сторони адміністративного правопорушення, як «ухилення від виконання батьківських обов`язків».

20. В такому випадку отримання дитиною травми не свідчить про «ухилення від виконання батьківських обов`язків» її матір`ю, яка навпаки вживала після цього заходи по створенню безпечних умов для дитини.

Текст Постанови за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91331494