Патологоанатомічний розтин vs судово-медична експертиза: адвокат Зінаїда Чуприна

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Патологоанатомічний розтин vs судово-медична експертиза”, Чуприна Зінаїда, адвокат, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ розповіла про патологоанатомічне дослідження.

Патологоанатомічний розтин є основою медичної експертизи для встановлення обґрунтованих і об’єктивних причин, механізмів смерті та достовірної діагностики хвороб і патологічних процесів.

Патологоанатомічний розтин проводиться за 2 умов:

 • якщо людина померла у закладі охорони здоров’я
 • якщо людина померла вдома, але за однієї умови, що ця смерть не є насильницькою.

Проводиться методом посмертного патологоанатомічного дослідження внутрішніх органів і тканин померлого, а також мертвонароджених і плодів.

Дослідження внутрішніх органів проводиться із використанням гістологічних та інших необхідних методів дослідження, включаючи мікробіологічні (бактеріологічні, вірусологічні), гістохімічні, імуногістохімічні, електронномікроскопічні, молекулярно-біологічні, генетичні методи тощо.

Клініко-патологоанатомічний аналіз забезпечує контроль якості надання медичної допомоги, діагностики захворювань з виявленням причин діагностичних помилок та нозоморфозу хвороб.

Прижиттєве патоморфологічне дослідження матеріалу, отриманого шляхом біопсії або операції забезпечує об’єктивну діагностику захворювання, дозволяє оцінити динаміку і ґенез патологічного процесу, доцільність та ефективність лікування, побічну дію лікарських засобів, тощо.

Для проведення патологоанатомічного дослідження потрібна така медична документація:

 • у випадках смерті у ЗОЗ: медична карта стаціонарного хворого з розпорядженням (візою) головного лікаря (його заступника) про направлення на патологоанатомічне дослідження;
 • у випадках смерті за місцем проживання (вдома):
 1. Висновок щодо ненасильницької смерті за місцем проживання від правоохоронних органів;
 2. направлення на патологоанатомічний розтин закладу первинної медичної допомоги;
 3. медична карта амбулаторного хворого з клінічним епікризом, заключним клінічним діагнозом.

Існують обов’язкові випадки, коли патологоанатомічний розклад зобов’язані провести:

 1. при невстановленому клінічному діагнозі і/або незрозумілій причині смерті пацієнта, незалежно від термінів перебування хворого у ЗОЗ, при обов’язковому виключенні насильницької смерті;
 2. при інфекційній патології або при підозрі на інфекційне захворювання;
 3. при наданні померлому пацієнтові медичної допомоги в стаціонарних умовах менше 1 доби;
 4. при проведенні і в зв’язку з проведенням діагностичних, інструментальних, анестезіологічних, лікувальних заходів та вакцинації;
 5. під час або після оперативного втручання;
 6. під час або після переливання крові і/або кровозамінників;
 7. при підозрі на передозування або на індивідуальну непереносність лікарських або діагностичних препаратів;
 8. від захворювань, які пов’язані з дією шкідливих професійних факторів;
 9. смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді;
 10. трупи мертвонароджених і померлих новонароджених
 11. за наявності письмової заяви близьких родичів або законних представників померлого про необхідність проведення патологоанатомічного розтину.

Розтин померлого не проводиться:

 • за наявності письмової заяви близьких родичів або задокументованого волевиявлення покійного;
 • родичі мають бути повідомлені про неможливість проведення експертного аналізу тіла;

Впорядкований патологоанатомічний розтин померлих проводиться в години роботи патологоанатомічного закладу (підрозділу) згідно внутрішнього розпорядку, але не пізніше 3 робочих днів з моменту настання смерті.