Передумови корупційних правопорушень у приватному секторі, на державних та комунальних підприємствах: адвокат Степанов

Під час антикорупційного марафону у Вищій школі адвокатури, Степанов Ігор, адвокат, старший партнер та Голова АО “Кріденс Партнерс”, керівник департаменту перевірки декларацій НАЗК (2018-2020), Голова правління ГО “Центр правового захисту”, розповів про передумови корупційних правопорушень.

На сьогоднішній день питання запобігання корупції перебуває на новому певному етапі. Новітній етап запобігання корупції розпочався в 2013 році. В 2014 році, на початку березня, було ратифіковано Меморандум про взаєморозуміння між Україною, як позичальником та Європейським Союзом, як кредитором.

Потрібно звернути увагу, що передумовою виділення коштів у рамках допомоги буде задовільне проведення заходів з реалізації домовленостей, що буде досягнуто між Україною та Міжнародним валютним фондом, так само, як і позитивні результати оцінки з боку Європейської Комісії, яка діє від імені Європейського Союзу, прогресу, досягнутого щодо економічної стабілізації та структурних реформ.

В першому Меморандумі, в сфері щодо запобігання корупції було заложено схвалення Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції, яка відповідала б кращим зразкам міжнародної практики, а також затвердити відповідну Державну програму стосовно впровадження такої стратегії з визначеними заходами і термінами їх виконання.

В травні 2014 році був схвалений другий Меморандум, яким було обумовлено позитивною оцінкою Європейської Комісії … прогресу, досягнутого стосовно зазначеного далі переліку умов реалізації політики макроекономічного та структурного регулювання. Ці умови засновані на програмі економічної стабілізації та реформ, схваленої органами влади України, та узгодженої з домовленістю, досягнутою Україною з МВФ.

Також другий Меморандум передбачав забезпечення виконання Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” від 2011 року, зокрема положень статті 12, яка передбачає щорічне подання декларації про активи (майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) особами, визначеними законодавством як суб’єкти декларування. Уряд підготує законопроект, що передбачатиме створення незалежного органу з достатніми фінансовими та людськими ресурсами для забезпечення належного впровадження та виконання законодавства.

Потрібно зазначити, що в жовтні 2014 року був прийнятий пакет антикорупційних законів, які дали старт всім змінам. Також був прийнятий Закон України “Про запобігання корупції” і створені умови для розбудови антикорупційної інфраструктури.

В 2015 році з’являється новий Меморандум і нова кредитна угода, за вимогою якої:

Заснувати Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану прокуратуру у антикорупційних справах та Національне агентство по запобіганню корупції, забезпечивши їх незалежність та спроможність виконувати свої функції, тобто такі органи повинні бути забезпечені фінансовими ресурсами, персоналом та обладнанням, яке необхідне для виконання їх функцій.

Створити електронну систему розкриття інформації про майно посадових осіб, в тому числі механізм перевірки, одночасно розпочавши перевіряти активи та можливі конфлікти інтересів на підставі декларацій про майно у паперовій формі, поданих посадовими особами в 2015 році.

Для забезпечення того, щоб обвинувачені у корупції посадові особи не могли отримати вигоду від доходів, одержаних ними внаслідок вчинення корупційних правопорушень: визначити установу, яка буде діяти як управління по поверненню активів; та прийняти внутрішні інструкції, включаючи платформу для міжвідомчого співробітництва, для реалізації положень щодо розширеної та цивільної конфіскації.

Вимогами Меморандуму 2018 року є:

створення автоматизованої системи верифікації електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування та, таким чином, виявлення та запобігання корупції, українські органи влади здійснять: (а) оновлення модуля верифікації з метою забезпечення логічного та арифметичного контролю електронних декларацій, отримання необхідного сертифікату відповідності цього модуля та прийняття його на баланс і введення в промислову експлуатацію і (б) укладання технічних протоколів про автоматичний обмін даними між модулем верифікації та відповідними державними реєстрами із забезпеченням їх підключення.

У проекті бюджету на 2019 рік, який буде подано до Верховної Ради України до 15 вересня 2018 року, Уряд України передбачить видатки для Вищого антикорупційного суду, достатні для його ефективного та незалежного функціонування. Українські органи влади також розпочнуть процес відбору членів Громадської ради міжнародних експертів та суддів Вищого антикорупційного суду України

Повноцінне використання системи логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, що підтверджує ефективність виявлення незадекларованих доходів та отримання інформації в автоматизованому режимі з інших державних реєстрів та інформаційних баз даних. Виходячи з цього, провести автоматичну верифікацію щонайменше 1000 декларацій високопосадовців (у тому числі від виконавчої влади, парламенту та судової влади) з прийняттям відповідних рішень.

Прогрес у забезпеченні роботи Вищого антикорупційного суду України відповідно до Закону “Про Вищий антикорупційний суд” шляхом: а) досягнення значного прогресу у відборі кваліфікованих та незалежних суддів для цього суду (принаймні шляхом внесення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до Вищої ради правосуддя рекомендацій, за результатами проведення конкурсу, щодо призначення кандидатів на посаду судді та б) забезпечення суду фінансовими ресурсами для виконання ним місії, яка передбачена законом.

Вимогами Меморандуму 2020 року є:

Органи державної влади посилять незалежність, доброчесність та ефективне функціонування судової влади, беручи до уваги висновки Венеціанської комісії, у тому числі шляхом внесення законодавчих поправок для забезпечення:

  • a) створення нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів України шляхом прозорої процедури відбору, що проводиться Конкурсною комісією з міжнародною участю; та
  • в) створення Комісії з питань етики з міжнародною участю, яка мала б повноваження: 1) здійснювати одноразову оцінку доброчесності та етичності членів Вищої ради правосуддя та рекомендувати їх звільнення органам обрання (призначення) у випадках виявлення невідповідності членів Вищої ради правосуддя стандартам; та 2) створення переліку попередньо відібраних кандидатів у Вищу раду правосуддя, з якого органи обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя, будуть висувати свої кандидатури.
  • с) авторизації автономної системи електронного кримінального судочинства НАБУ/САП, зокрема шляхом змін до Кримінального процесуального кодексу та отримання сертифікату відповідності КСЗІ на систему та започаткування її функціонування, зокрема шляхом підготовки її інтегрування з єдиним реєстром досудових розслідувань та прийняття міжвідомчого рішення щодо практичного використання системи;
  • д) завершити атестацію прокурорів на регіональному рівні та розпочати процес атестації на місцевому рівні відповідно до закону та процедур, що застосовуються під час атестації в Офісі генерального прокурора, забезпечуючи, щоб нові прокурори на всіх рівнях, у тому числі на керівних посадах, були обрані у прозорому та політично неупередженому процесі, що включає систему надійних перевірок доброчесності та виділення відповідних ресурсів для захисту судових справ, пов’язаних з атестацією.