Під час обчислення 3 % річних, передбачених ч.2 ст. 625 ЦК за невиконання грошового зобов’язання в іноземній валюті, за основу має братися прострочена сума, визначена в договорі чи в судовому рішенні, а не її еквівалент у гривні

16 січня 2019 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення боргу за договором позики у розмірі 13 000,00 доларів США з урахуванням 3 % річних від суми заборгованості за весь час прострочення з перерахунком суми, що підлягає сплаті у гривнях, за офіційним курсом долара США на день платежу.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін апеляційним судом, позов було задоволено частково та стягнуто з відповідача на користь позивача 13000 доларів США основного боргу з перерахунком суми, що підлягає сплаті, у гривнях за офіційним курсом долара США на день платежу, та 3% річних у розмірі 10 734,01 грн.

Велика Палата Верховного Суду, скасовуючи рішення судів нижчих інстанцій в частині стягнення 3 % річних, зазначила таке.

Згідно зі статтею 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу та 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

Оскільки стаття 625 ЦК України розміщена в розділі І «Загальні положення про зобов’язання» книги 5ЦК України, то вона поширює свою дію на всі зобов’язання, якщо інше не передбачено в спеціальних нормах, які регулюють суспільні відносини з приводу виникнення, зміни чи припинення окремих видів зобов’язань.

Передбачене частиною другою статті 625 ЦК України нарахування 3 % річних має компенсаційний, а не штрафний характер, оскільки є способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у отриманні компенсації від боржника.

При обрахунку 3 % річних за основу має братися прострочена сума, визначена у договорі чи судовому рішенні, а не її еквівалент у національній валюті України.

3 % річних розраховуються з урахуванням простроченої суми, визначеної у відповідній валюті, помноженої на кількість днів прострочення, які вираховуються з дня, наступного за днем, передбаченим у договорі для його виконання до дня ухвалення рішення, помноженого на 3, поділеного на 100 та поділеного на 365 (днів у році).

Оскільки на день перегляду судового рішення касаційним судом боргове зобов’язання не виконане, Велика Палата Верховного Суду здійснила розрахунок 3 % річних з урахуванням належного тлумачення частини другої статті 625 ЦК України.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 16 січня 2019 року у справі No 373/2054/16 можна ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79382745.