Під час знаходження у СІЗО суддя Князєв зареєстрував в судовому реєстрі судових рішень свою окрему думку

ОКРЕМА ДУМКА

судді Князєва Всеволода Сергійовича

щодо постанови Великої Палати Верховного Суду від 19 квітня 2023 року у справі № 910/15551/20 (провадження № 12-41гс22) за позовом Компанії Trimcroft Services Limited до: 1) Компанії Eastcoast United Inc., 2) Компанії Statex Corp., 3) Компанії Newport Inc., 4) Компанії Sayers Holdings Limited, 5) Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери», 6) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 7) Компанії Ferrexpo AG, 8) Товариства з обмеженою відповідальністю «Солід Дніпро», 9) Товариства з обмеженою відповідальністю «Основа – цінні папери», 10) Акціонерного товариства «Інг Банк Україна», 11) Міністерства юстиції України, 12) Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про визнання недійсним договору в частині, та відновлення становища, яке існувало до порушення прав, та за позовами третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору: 1) Компанії Calefort Developments Limited, 2) Компанії Emsworth Assets Limited, 3) Компанії Gilson Investments Limited до 1) Компанії Eastcoast United Inc., 2) Компанії Statex Corp., 3) Компанії Newport Inc., 4) Компанії Sayers Holdings Limited, 5) Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери», 6) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 7) Компанії Ferrexpo AG, 8) Товариства з обмеженою відповідальністю «Солід Дніпро», 9) Товариства з обмеженою відповідальністю «Основа – цінні папери», 10) Акціонерного товариства «Інг Банк Україна», 11) Міністерства юстиції України, 12) Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», 13) Виконавчого комітету Горішньоплавнінської міської ради Полтавської області про визнання недійсним договору в частині та відновлення становища, яке існувало до порушення прав.

19 квітня 2023 р. Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою постанову Північного апеляційного господарського суду від 12 вересня 2022 року скасувала. Рішення Господарського суду м. Києва від 27 травня 2021 року змінила в мотивувальній частині, виклавши її в іншій редакції.

З таким висновком Великої Палати Верховного Суду не погоджуюся; вважаю передчасними, та такими, що не ґрунтуються на матеріалах справи висновки Великої Палати про задоволення касаційних скарг ПрАТ «Ділові партнери» та компанії Ferrexpo AG та про залишення в силі рішення суду першої інстанції, ухваленого фактично на користь вказаних підприємств, та відповідно до частини третьої статті 34 ГПК України висловлюю окрему думку.

Як мною і було зазначено після ухвалення Великою Палатою Верховного Суду постанови від 19 квітня 2023 р., приєднуюся до позиції, висловленої у вигляді окремої думки судді Ткачука Олега Степановича та погоджуюся із більшістю тверджень, викладених суддею Ткачуком О. С. в його письмовій окремій думці, яка відпочатку планувалася як наша спільна, але не була нами спільно доопрацьована з незалежних від мене причин.

Вважаю безпідставним неврахування Великою Палатою Верховного Суду окремих положень висновку члена НКР при Верховному Суді Омельченка А. В. щодо неналежного способу захисту у цій справі, а саме розгляд справи за виндикаційним позовом. Зазначене питання Велика Палата Верховного Суду взагалі не досліджувала, що не дає можливості ухвалити постанову по суті (в тому числі залишити в силі рішення першої інстанції у даній справі). Також Великою Палатою Верховного Суду не оцінено питання дотримання судами розумних строків провадження у справі, не досліджено ознаки зловживання правами у процесуальних діях сторін. В судових засіданнях Великої Палати Верховного Суду голова правління Ferrexpo AG звертав увагу суддів на те, що кінцеві беніфіціари офшорних компаній – сторін в цій справі не були встановлені. З одного боку, за інформацією, поширеною у засобах масової інформації компанії, які є учасниками даної справи, пов`язані з російськими бізнесменами, які фінансують російську агресію. З іншого боку, теж за інформацією, поширеною у засобах масової інформації, інші компанії, які є учасниками даної справи можуть бути пов`язані із особами, щодо яких застосовані санкції. У випадку встановлення цих обставин, необхідно вирішити питання щодо того, чи мають за таких умов ті чи інші особи право на судовий захист та чи не порушує інтересів Держави рішення як про задоволення позову, так і про відмову у позові. Для правильного вирішення цієї справи необхідно встановити правильний суб`єктний склад сторін та вирішити питання про залучення в якості учасника справи Державу Україна, а не Міністерство юстиції, на що неодноразово звертала увагу Велика Палата у своїй практиці. Наведені обставини мали бути враховані та в обов`язковому порядку перевірені касаційним судом в ході ухвалення рішення.

При цьому частина друга статті 300 ГПК України забороняє суду касаційної інстанції встановлювати обставини, які не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, вважаю, що після скасування постанови апеляційного суду Велика Палата Верховного Суду мала передати справу на новий розгляд для встановлення всіх обставин справи, оскільки без з`ясування таких обставин неможливо ухвалити законне, об`єктивне та обґрунтоване рішення. Також Велика Палата, на мою думку, повинна була ухвалити Окрему ухвалу як реакцію на допущені судами нижчих інстанцій порушення матеріального і процесуального права.

Від цього залежало і вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням як у цьому спорі, так і в майбутніх судових справах.

Суддя Князєв В. С.

Електронний примірник окремої думки судді оформлено в управлінні забезпечення роботи Великої Палати Верховного Суду. Документ ідентичний за документарною інформацією та реквізитами оригіналу окремої думки судді в паперовій формі.