Положення про здійснення фінмоніторингу суб’єктами первинного моніторингу виходить за межі регулювання закону і буде змінено: НААУ

Відбулось засідання Робочої групи з питань нормативно-правового забезпечення у сфері фінансового моніторингу при Міністерстві юстиції України, до якої входять Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, Голова Комітету з питань БПД Олександр Дроздов та Голова Комітету з питань митного і податкового права Яків Воронін, представники Міністерства юстиції, Державної служби фінансового моніторингу та Нотаріальної палати України.

Представники НААУ розробили проект документу, який містить багато критичних зауважень до запропонованого Міністерством юстиції Положення. Зокрема, у багатьох пунктах документу Міністерство юстиції намагається вийти за межі закону у частині регулювання за суб’єктами шляхом закріплення у Положенні обов’язків, які насправді відсутні у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення» тим самим неправомірно та безпідставно втручаючись в інші чутливі для адвокатури сфери діяльності. Вочевидь, що такі дії порушують насамперед статтю 19 Конституції України, якою закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Також представниками НААУ під час обговорення неодноразово зверталася увага на відсутність чіткості, зрозумілості та необхідної однозначності багатьох запропонованих Міністерством юстиції у Положенні норм. Як наголосив Олександр Дроздов, наведений підхід порушує таку основоположну складову верховенства права як принцип юридичної визначеності. А як відомо, з практики Конституційного Суду України, саме верховенство права є тим нормативним ідеалом, до якого повинна прагнути кожна система права.

Після засідання Робочої групи Олександр Дроздов розповів, що на сьогодні було обговорено 41 пункт Положення із 141. Дискусія продовжиться у п’ятницю. Представники НААУ роблять усе, щоб органи влади дослухалися до пропозицій, які надала НААУ і взяли їх до уваги, адже думка адвокатської спільноти не має бути проігнорована.