Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування: in absentia

Суд першої інстанції вжив усіх необхідних заходів до повідомлення особі, яка підозрювалася у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК, та щодо якої було розпочато спеціальне досудове розслідування (in absentia), якщо повідомлення про підозру було розміщено на офіційному сайті Генеральної прокуратури, у газеті «Урядовий кур’єр», направлено на електронну адресу так званого Арбітражного суду Республіки Крим, спеціальне судове провадження здійснювалося з дотриманням вимог ст. 323 КПК, спочатку за участю одного захисника, а згодом – іншого з повідомленням обвинуваченої особи шляхом направлення їй повісток про виклик за останньою відомою адресою та публікації інформації про судові засідання в газеті «Урядовий кур’єр», крім цього, оголошення про виклик обвинуваченої особи до суду публікувалися на офіційному сайті вказаного засобу масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а також на офіційних вебсайтах суду першої інстанції, а потім і апеляційного суду.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватою та засудив ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 111 КК в редакції законів від 08.04.2014 No 1183-VII та від 07.10.2014 No 1689-VII.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

У касаційній скарзі захисник стверджує про незаконність рішення суду щодо здійснення спеціального судового провадження, оскільки воно було прийнято
після 23.11.2018, тобто після початку діяльності ДБР, а отже, на момент його
постановлення втратив чинність п. 20-1 Перехідних положень КПК, яким керувався суд, при цьому доказів перебування ОСОБА_1 у міжнародному розшуку прокурор не надав.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС не встановила порушень судами першої та апеляційної інстанцій вимог кримінального процесуального
законодавства у цьому кримінальному провадженні, зокрема, й у частині здійснення спеціального досудового розслідування.

Ухвала суду першої інстанції про здійснення спеціального судового розгляду в кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_1 була постановлена за результатами підготовчого судового засідання 14.12.2017, тобто до публікації
23.11.2018 в газеті «Урядовий кур’єр» повідомлення директора ДБР про початок
діяльності цього бюро.

Приймаючи зазначене рішення, суд першої інстанції керувався положеннями абзаців 5 та 8 п. 20-1 Перехідних положень КПК, згідно з якими судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у ч. 2 ст. 297-1 цього Кодексу, а також у цьому пункті, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад 6 місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Кримінальні провадження, у яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування щодо злочинів, передбачених цим пунктом, і обвинувальні акти направлені до суду до спливу строку, передбаченого абз. 1 цього пункту (до дня початку діяльності ДБР), а так само кримінальні справи, які станом на цю дату перебувають на розгляді суду, розглядаються з урахуванням правил спеціального судового провадження та особливостей, визначених цим пунктом.

Врахував суд і те, що стороною обвинувачення під час досудового розслідування вжила заходів для повідомлення ОСОБА_1 про здійснюване щодо неї кримінальне провадження, зокрема, окрім повідомлень на офіційному сайті
Генеральної прокуратури та в газеті «Урядовий кур’єр», повідомлення про підозру
ОСОБА_1 було направлено на електронну адресу так званого Арбітражного суду
Республіки Крим.

Отже, розгляд кримінального провадження судом за відсутності обвинуваченої ОСОБА_1 здійснювався на підставі прийнятого рішення про спеціальне судове провадження відповідно до вимог кримінального процесуального закону. Разом з тим, положення закону щодо здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження не визнані неконституційними і є такими, що узгоджуються зі стандартами, визначеними в Резолюції (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи щодо критеріїв, які регламентують провадження, що здійснюється за відсутності обвинуваченого.

Подальше спеціальне судове провадження здійснювалося з дотриманням вимог ст. 323 КПК, спочатку за участю захисника ОСОБА_2, а з 25.04.2018 за участю
захисника ОСОБА_3 з повідомленням обвинуваченої шляхом направлення їй
повісток про виклик за останньою відомою адресою та публікації інформації про
судові засідання в газеті «Урядовий кур’єр».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-5 КПК оголошення про виклик обвинуваченої до суду публікувалися на офіційному сайті вказаного засобу масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а також на офіційних веб-сайтах Святошинського районного суду м. Києва, а потім і Київського апеляційного суду.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні суд першої інстанції врахував специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК), зберігаючи неупередженість та безсторонність під час розгляду справи приділив особливе значення охороні прав і законних інтересів обвинуваченої як учасника кримінального провадження, яке відбувалося за її відсутності, забезпеченню
повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченої була
застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК з дотриманням усіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням
установлених законом особливостей.

Детальніше з текстом постанови ВС від 21.12.2022 у справі No 759/5737/17 (провадження No 51-2899км20) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/108225763.