Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності: адвокат Тарасова

Тарасова Ася Миколаївна – член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, адвокат провела для колег захід з підвищення кваліфікації у Вищій школі адвокатури на тему «Дисциплінарна відповідальність адвоката під час воєнного стану. Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності».

Правила адвокатської етики слугують обов’язковою для використання системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні своїх багатоманітних, іноді суперечливих прав та обов’язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури і принципів її діяльності, визначених Конституцією, Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та іншими законодавчими актами. Ці Правила також закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки адвоката.

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом.

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності:

– винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта,

– скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги,

якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є порушення Правил адвокатської етики.

Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ:

 • дисциплінарні стягнення лише за винні порушення;
 • адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА;
 • адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчинені дисциплінарного проступку;
 • звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь;
 • заява(скарга) не може бути анонімною та обов’язково містити відомості ознак дисциплінарного проступку адвоката;
 • не допускається зловживання правом на звернення, ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання цього права як тиск на адвоката у зв’язку з здійсненням адвокатської діяльності;
 • щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Стадії дисциплінарного провадження:

 • проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;
 • порушення дисциплінарної справи;
 • розгляд дисциплінарної справи;
 • прийняття рішення у дисциплінарній справі;
 • оскарження рішення у дисциплінарній справі.

Види дисциплінарних стягнень:

 • попередження;
 • зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;
 • для адвокатів України – позбавлення права на заняття;
 • адвокатською діяльністю з наступним виключенням з ЄРАУ.

Дотримання законності (стаття 7 Правил адвокатської етики):

 • адвокат в своїй професіональній діяльності не має права вдаватись до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству та Правилам адвокатської етики;
 • адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення вчинення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню його клієнтом або іншими особами.

Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення вчинення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню його клієнтом або іншими особами.

Рекомендовано: дотримуватися принципу при роботі з клієнтом під час формування позиції по справі.

Пріоритет інтересів клієнта (стаття 7 Правил адвокатської етики):

 • незалежність адвоката від клієнта;
 • перевага інтересів клієнта в межах дотримування принципу законності;
 • намагання в досудовому та позасудовому порядках урегулювання спорів між клієнтами та іншими особами;
 • повага щодо свободи вибору клієнтом захисника та не перешкоджання у реалізації цієї свободи.

Неприпустимість конфлікту інтересів (стаття 7 Правил адвокатської етики):

 • письмове погодження з клієнтами щодо яких виник конфлікт інтересів;
 • письмового погодження від клієнтів в разі отримання конфіденційної інформації від клієнта якому надавав правничу (правову) допомогу, пов’язану з інтересами нового клієнта;
 • письмове погодження якщо інтереси клієнта суперечать власним інтересам адвоката.

Адвокатською таємницею є:

 • факт звернення особи за правовою допомогою;
 • будь-яка інформація, що стала відома у зв’язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою;
 • зміст будь-якого спілкування, листування та інших комунікацій ( в тому числі з використанням засобів зв’язку);
 • зміст порад, консультацій, роз’яснень, документів, відомостей, матеріалів, речей, інформації, підготовлених, зібраних, одержаних або отриманих від клієнта в рамках професійної правничої (правової) допомоги.

Компетентність та добросовісність (стаття 11 Правил адвокатської етики):

 • високий рівень професійної підготовки, підвищення кваліфікації;
 • ґрунтовне знання чинного законодавства та практики його застосування;
 • опанування тактики, методів та прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.

Адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.

Заборонено робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, їх правової оцінки, прав адвоката та клієнта, обсягу своїх повноважень.