Працівник організації, відповідальний за відбування засудженим до громадських робіт цього покарання, є службовою особою

Табель виходу на роботу засудженого до покарання у виді громадських робіт має нормативно визначену форму та реквізити, інформація, яка в ньому міститься, посвідчує факти, що здатні спричинити наслідки правового характеру, а тому є офіційним документом.

Обставини справи: ОСОБА_1, майстер дільниці з обслуговування житлового фонду міської ради, та ОСОБА_2, начальник цієї дільниці, з метою підтвердження
виконання покарання засудженим ОСОБА_3 у виді 120 годин громадських робіт,
достовірно знаючи, що на роботу в указані в табелях виходу на роботу дні той не виходив та будь-яких громадських робіт на території дільниці з обслуговування
житлового фонду не виконував, вчинили службове підроблення.

Так, у табелі виходу на роботу засудженого до громадських робіт ОСОБА_3
зазначила про відпрацювання ним у квітні 4-х годин, у травні 72-х годин, у червні
44-х годин громадських робіт, підписала їх в графі «Відповідальна особа»,
проставила відтиск штампу дільниці, передала табелі на підпис ОСОБА_2, який у графі «Керівник підприємства, установи, організації» підписав табелі виходу на роботу у квітні й травні засудженого ОСОБА_3. Після чого ОСОБА_1 видала табелі
обліку виходу на роботу засудженого до громадських робіт ОСОБА_3 для надання зазначених документів до КВІ. На підставі вказаних табелів виходу на роботу засудженого ОСОБА_3 було знято з обліку як такого, що відбув призначене судом покарання у виді громадських робіт.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за вироком місцевого суду ОСОБА_1 і ОСОБА_2 засуджено за ч. 1 ст. 366 КК.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів вважає необґрунтованими доводи захисника про те, що ОСОБА_1 могла лише внести до дійсного офіційного документа, що зберігає належну форму та необхідні реквізити, інформацію, яка повністю або частково не відповідає дійсності, але у вчиненні таких дій вона не обвинувачувалася. Також зазначає, що його підзахисна не була наділена правом
надавати (передавати) складені табелі до КВІ. З огляду на викладене захисник
вважає, що місцевим судом застосовано закон, який не підлягав застосуванню,
оскільки в діях ОСОБА_1 відсутній склад злочину, за який її засуджено.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, у ньому містяться
довідки, підписані ОСОБА_1, відповідно до яких ОСОБА_3 під час відбуття покарання виконував роботу з прибирання прибудинкової території, до роботи ставився добре, порушень трудової дисципліни не допускав. Вказані довідки підписані ОСОБА_1 як відповідальною особою – майстром дільниці з обслуговування житлового фонду.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, суд дійшов правильного висновку про те, що відповідно до наказів про призначення і посадових інструкцій ОСОБА_2 та ОСОБА_1 є службовими особами в розумінні визначення, зазначеного у примітці до ст. 364 КК, які виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Суд послався також на наказ керівника підприємства КП, згідно з яким організація виконання 120 годин неоплачуваних громадських робіт ОСОБА_3
покладено на дільницю з обслуговування житлового фонду, керівником якої є ОСОБА_2, відповідальність за організацію та виконання громадських робіт покладена на майстра дільниці ОСОБА_1.

У касаційній скарзі захисник посилається на те, що ОСОБА_2 не ознайомлювався з посадовою інструкцією і тому не може бути службовою особою. Однак відповідно до наказу про переведення ОСОБА_2 на посаду начальника дільниці з обслуговування житлового фонду та посадової інструкції начальника дільниці з обслуговування житлового фонду в них міститься підпис ОСОБА_2 про ознайомлення.

Також колегія суддів вважає обґрунтованими висновки місцевого суду про те, що табелі виходу на роботу засудженого ОСОБА_3 є офіційними документами.

Предметом злочину, передбаченого ст. 366 КК, є офіційний документ (примітка до ст. 358 КК). Відповідно до п. 6.7 Інструкції, затвердженої наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань МВС No 270/1560 від 19.12.2003, чинної на момент вчинення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 злочину, табель
виходу на роботу має нормативно визначену форму та реквізити, інформація, яка в ньому міститься, посвідчує факти, що здатні спричинити наслідки правового
характеру, а саме зняття з обліку засудженого та припинення відбування визначеного судом покарання або має наслідком кримінальну відповідальність
за ухилення від відбування покарання.

Зважаючи на те, що табелі виходу на роботу засудженого до громадських робіт ОСОБА_3 у квітні, травні та червні підтверджують факт відбування ним кримінального покарання у виді громадських робіт, тобто посвідчують події та факт, що мають правове значення, на їх підставі останнього було знято з обліку в КВІ у зв’язку з відбуттям призначеного судом покарання, а тому вказані табелі
є офіційними документами.

Ураховуючи, що сам бланк як уніфікована форма офіційного документа містить лише постійну інформацію, яка не змінюється при заповненні, то дії ОСОБА_2 і ОСОБА_1, які полягали в заповненні табелів завідомо неправдивими відомостями в місцях, відведених у відповідних бланках для змінної інформації,
вказує на те, що ними вчинено складання завідомо неправдивих офіційних
документів.

Детальніше з текстом постанови ВС від 14.09.2021 у справі No 751/9365/15-к (провадження No 51-5583км19) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/99748216