Право неплатоспроможності фізичної особи по Кодексу України з процедур банкрутства: адвокат Василь Дерлюк

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Право неплатоспроможності фізичної особи по Кодексу України з процедур банкрутства”, Дерлюк Василь, адвокат, арбітражний керуючий, керуючий адвокатського бюро «Василя Дерлюка», розповів про право боржника звернутися до суду в разі його неплатоспроможності, акцентував увагу на перелік підстав, за наявності яких відкривається провадження у справі.

Відповідно до ч.2 ст.115 КУзПБ, боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо:

 • розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів МЗП
 • боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50% місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж 2 місяців
 • ухвалено постанову у ВП про відсутність у ФО майна, на яке може бути звернено стягнення
 • існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов`язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності)

Відкриття провадження у справі можливе лише за умови наявності усіх 4 підстав, визначених ч. 2 ст. 115 КУзПБ. Але потрібно зазначити, що деякі суди і судді, аналізуючи ту ж саму норму ч.2 ст.115 КУзПБ, прийшли до висновку, що для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, достатньо хоча б однієї з підстав, визначеної у ч.2 ст.115 КУзПБ.

Верховний Суд , відповідно до постанови від 11.08.2020р. зазначив що:

 • наявність наведених підстав у кожному конкретному випадку мають свідчити достатні фактичні обставини, які згідно із закріпленими в КУзПБ нормами і вказують на неплатоспроможність ФО або загрозу її неплатоспроможності
 • способи та засоби доведення підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність визначені законодавцем шляхом наведення в ч. 3 ст. 116 КУзПБ переліку документів, що мають додаватись до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та підтверджувати її зміст
 • недоліки декларації боржника про майновий стан не може бути підставою для відмови на стадії провадження у справі про неплатоспроможність у відкритті чи закритті цієї справи
 • порушення з боку приватного виконавця не можуть бути предметом розгляду при вирішенні питання щодо підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника, оскільки відповідні дії (бездіяльність) приватного виконавця можуть бути предметом оскарження за умови дотримання встановленого законом порядку та підстав для такого оскарження – в межах відповідного ВП

Відповідно до постанови Верховного Суду від 10.09.2020р., перелік підстав, визначених ч.2 ст.115 КУзПБ для порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи, не є вичерпним, оскільки п.4 ч.2 ст. 115 КУзПБ передбачено можливість “існування інших обставин, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов`язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Щоб визначити кому підходить банкрутство потрібно враховувати ряд факторів:

 • Сімейний стан
 • Утриманці
 • Робота та зайнятість
 • Майно і майнові права
 • Порука
 • Статус підприємця
 • Правочини за останні три роки