Про ефективність обраного кредитором юридичної особи, створеної з порушенням закону, способу захисту майнових прав

Банк оскаржив у суді реєстраційні дії органу державної реєстрації, які полягали у внесенні записів і відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР) щодо ЗАТ «Житомирські ласощі» і ТДВ «ЖЛ», також просив скасувати ці записи й відомості. Суди попередніх інстанцій відмовили в задоволенні позову, керуючись тим, що вимоги про скасування реєстраційних дій, учинених відповідачем 27 листопада 2015 року в ЄДР, не є належним способом захисту можливого порушеного права банку. Розглядаючи касаційну скаргу банку, Велика Палата Верховного Суду висловилася щодо належності та ефективності обраного позивачем способу захисту прав.

Як установили суди, у листопаді 2010 року позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» ухвалили рішення про злиття із ТОВ «Будстайл-XXI» і створення нової юридичної особи – ТДВ «ЖЛ». У червні 2013 року банк і ТДВ «ЖЛ» уклали низку договорів, зокрема іпотечний договір на забезпечення виконання зобов’язань товариства перед банком. У 2015–2016 роки акціонери ЗАТ «Житомирські ласощі», які вважали проведену реорганізацію цього товариства рейдерським захопленням, ініціювали низку судових процесів і оскаржили рішення про таке злиття та реєстраційні дії щодо припинення ЗАТ «Житомирські ласощі» й утворення нової юридичної особи.

Протиправність реєстраційних дій щодо внесення в ЄДР записів стосовно ЗАТ «Житомирські ласощі» (про його припинення як юридичної особи шляхом реорганізації) та ТДВ «ЖЛ» встановлено судовими рішеннями в адміністративних справах № 806/2612/15 та № 819/3419/15. З огляду на обставини, встановлені у справі № 819/3419/15, 27 листопада 2015 року державний реєстратор учинив оспорювані в цій справі реєстраційні дії щодо відновлення в ЄДР запису про ЗАТ «Житомирські ласощі» як юридичну особу.

Окрім того, у справі № 906/1783/15 господарський суд констатував незаконність створення ТДВ «ЖЛ». Тобто господарський суд встановив преюдиційні при вирішенні цього спору обставини реорганізації ЗАТ «Житомирські ласощі».

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що рішення судів у справах № 806/2612/15, № 819/3419/15, № 906/1783/15, які набрали законної сили на момент розгляду справи № 806/5244/15 судами попередніх інстанцій, є обов’язковими до виконання, а встановлені в них обставини незаконності реорганізації ЗАТ «Житомирські ласощі» та як її наслідок – створення нової юридичної особи ТДВ «ЖЛ» не може бути поставлено під сумнів, зокрема, через ініціювання інших судових спорів.

Заявлена банком вимога про визнання протиправними і скасування реєстраційних дій органу державної реєстрації щодо скасування в ЄДР записів про припинення ЗАТ «Житомирські ласощі» та про державну реєстрацію ТДВ «ЖЛ» порушує права й законні інтереси ЗАТ «Житомирські ласощі» і ТОВ «Будстайл-XXI», спрямована на спростування дій державного реєстратора з виконання судового рішення.

Таку позовну вимогу не можна вважати добросовісним способом захисту позивачем своїх прав та інтересів. Вона є неефективним способом захисту прав особи, яка є іпотекодержателем, оскільки не дозволяє цій особі реалізувати свої права щодо предмета іпотеки. Отже, позов заявлено до неналежного відповідача – органу державної реєстрації, який не володіє предметом іпотеки.

У цій справі задоволення вимог банку про скасування реєстраційних дій щодо внесення до ЄДР записів про скасування державної реєстрації ТДВ «ЖЛ» і відновлення ЗАТ «Житомирські ласощі» не приведе до захисту майнових прав банку як кредитора – іпотекодержателя майна юридичної особи, створеної з порушенням закону. Тому ці вимоги не є ефективним способом захисту прав банку в розумінні ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, вони потребуватимуть вжиття додаткових засобів захисту. Отже, захист майнових прав банку-іпотекодержателя має здійснюватися поза межами провадження з оскарження реєстраційних дій органу державної реєстрації. Тобто банк має ініціювати окремий позов.

За результатами розгляду справи ВП ВС залишила касаційну скаргу банку без задоволення, а судові рішення – без змін.

Постанова Великої Палати ВС від 20 липня 2022 року у справі № 806/5244/15 (провадження № 12-3гс22) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105637710.