Про відсутність підстав для відмови в розгляді справи про страхові виплати в разі ненадання з об’єктивних причин оригіналу акта про нещасний випадок

Ненадання з об’єктивних причин оригіналу акту про нещасний випадок за відсутності сумнівів щодо фактичного настання такого випадку не може бути підставою для відмови в розгляді справи про страхові виплати та створювати перешкоди в реалізації гарантованого законом права на соціальний захист.

15 вересня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду розглянув касаційну скаргу управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області на постанову Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17.07.2017 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 08.11.2017 у справі No 335/4625/17 (2-а/335/205/2017) за позовом ОСОБА_1 до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Запоріжжі, третя особа – Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад» про визнання протиправною бездіяльності відповідача, що виразилася у не розгляді справи про призначення страхових виплат.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивач 17.03.1989 отримав травму внаслідок нещасного випадку на виробництві на заводі «Радіоприлад», про що було складено акт від 20.03.1989 про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1.

Оригінал вищевказаного акту у позивача відсутній, проте наявна нотаріально
засвідчена копія цього акту та його дублікат, виданий заводом «Радіоприлад».

07.10.2016 позивач звернувся до відповідача з заявою про призначення страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком та надав необхідні документи, про що відповідачем було зроблено розписку від 07.10.2016 про отримання наданих документів. Позивачем разом із заявою про призначення страхових виплат, крім інших необхідних документів, було надано нотаріально засвідчену копію зазначеного вище акту.

Відповідач заяву позивача не розглянув, листом від 19.12.2016 повідомив про неможливість розгляду справи про страхові виплати у зв’язку з ненаданням до вищевказаної заяви оригіналу акту від 20.03.1989 про нещасний випадок на виробництві.

Позивач вважаючи відмову відповідача у розгляді справи про призначення
страхових виплат необґрунтованою, звернувся до суду з позовом.

Постановою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, позов
задоволено.

Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив з того, що позивачем
надано всі документи передбачені пунктом 3.1 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України No 24 від 27.04.2007 (далі – Порядок No 24) та статтею 43 Закону України від 23.09.1999 No 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон No 1105-XIV), тому відмова відповідача у розгляді справи про призначення страхових виплат є протиправною.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Згідно статті 43 Закону No1105-XIV для розгляду справ про страхові виплати до Фонду подаються: акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування
професійного захворювання за встановленими формами та/або висновок медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи копія свідоцтва про його смерть; документи про необхідність подання додаткових видів допомоги.

Відповідно до статті 45 Закону No1105-ХІV Фонд відмовляє у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце: 1) навмисні дії, а також бездіяльність (приховування захворювань, невиконання приписів та обмежень лікаря) потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку; 2) подання роботодавцем, іншими органами, що беруть участь у встановленні страхового випадку, або потерпілим Фонду свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок; 3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

Фонд відмовляє у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов’язаним з виробництвом.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивачем подано заяву та усі
необхідні для призначення страхових виплат документи, однак відповідачем в порушення вимог статті 44 Закону No 1105-XIV рішення за наслідками розгляду
справи про страхові виплати не прийнято.

Покликання відповідача на те, що позивачем не було надано акт про нещасний
випадок, а лише його копію, є безпідставним і висновки судів попередніх інстанцій не спростовує.

Так, передбачена Законом No 1105-XIV та Порядком No 24 вимога щодо надання
конкретного переліку документів, в тому числі акта про нещасний випадок, пов’язана з необхідністю підтвердження факту нещасного випадку.

Як встановлено у цій справі відповідач обізнаний з неможливістю отримання
позивачем оригіналу акту про нещасний випадок, який перебуває в роботодавця
позивача.

При цьому, відповідач не заперечує сам факт нещасного випадку, який мав місце з позивачем, а лише заперечує можливість розгляду справи про страхові виплати на підставі нотаріально посвідченої копії акту про нещасний випадок.

Верховний Суд дійшов висновку, що ненадання з об’єктивних причин оригіналу
акту про нещасний випадок, за відсутності сумнівів щодо фактичного настання
такого випадку, не може бути підставою для відмови у розгляді справи про страхові виплати та створювати перешкоди в реалізації гарантованого законом права на соціальний захист. При цьому необхідно враховувати, що позивачем надано відповідачу нотаріально засвідчену копію акту про нещасний випадок, зміст якого відповідає змісту його оригіналу.

За таких обставин Верховний Суд визнав обґрунтованим висновок судів першої та апеляційної інстанцій щодо протиправності бездіяльності відповідача.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 15 вересня 2022 року у справі No 335/4625/17 (2-а/335/205/2017) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/106264317.