При отриманні новоутвореним судом матеріалів справи, суд вирішує питання, які виникають на етапі відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами за правилами ст. 464 КПК

Позиції судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій: за вироком місцевого суду від 08.11.2012 ОСОБА_1 засуджено на підставі ст. 70 КК за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 та ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27 та ст. 348, ч. 3 ст. 27 та пунктами 1, 5, 6, 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК, до покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

За ухвалою апеляційного суду від 22 .04.2013 вирок місцевого суду щодо ОСОБА_1 залишив без зміни.

За ухвалою ВССУ від 13.02.2014 зазначені вище судові рішення змінено, виключено з них рішення судових інстанцій про засудження ОСОБА_1 за п. 8 ч. 2
ст. 115 КК.

Суддя апеляційного суду Київської області ухвалою від 02.01.2018 на підставі ч. 2 ст. 464 КПК відкрив кримінальне провадження за заявою ОСОБА_1 про перегляд ухвали Апеляційного суду Київської області від 22.04.2013 за нововиявленими обставинами.

У зв’язку з ліквідацією Апеляційного суду Київської області на підставі Указу
Президента України від 29.12.2017 No 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» кримінальне провадження передано до Київського апеляційного суду.

Суддя-доповідач Київського апеляційного суду ухвалою від 11.10.2018,
посилаючись на вимоги ч. 3 ст. 464 та ч. 3 ст. 429 КПК, заяву ОСОБА_1 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали апеляційного суду від 22.04.2013 повернув як таку, яку подано з пропуском строку, встановленого ч. 1 ст. 461 КПК, і питання про поновлення якого не порушено.

Позиція ОП: залишено без змін ухвалу апеляційного суду від 11.10.2018.

Обґрунтування позиції ОП: обґрунтовуючи процесуальну можливість розгляду питання про повернення скарги, суддя-доповідач вказав в ухвалі, що відповідно до засад, закріплених у ст. 319 КПК, у зв’язку зі зміною складу суду розгляд заяви розпочато спочатку – зі стадії відкриття кримінального провадження за
нововиявленими обставинами.

Вирішуючи питання, чи відповідає зазначене рішення апеляційного суду про
повернення заяви ОСОБА_1 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Апеляційного суду Київської області від 22.04.2013 вимогам кримінального процесуального закону, колегія суддів об’єднаної палати вважає за необхідне зазначити про таке.

За загальним правилом, відповідно до вимог ч. 1 ст. 319 КПК судовий розгляд
у кримінальному провадженні повинен бути проведений в одному складі суддів. Із цього правила передбачено виняток: у разі якщо суддя внаслідок певних причин, обставин (тривала хвороба, закінчення строку повноважень, звільнення з посади тощо) позбавлений можливості брати участь у судовому засіданні щодо розгляду справи, яка перебуває в провадженні суду, він має бути замінений іншим суддею, який визначається в порядку ч. 3 ст. 35 КПК. Після заміни судді судовий розгляд розпочинається спочатку. Таким чином, у правових ситуаціях, які регламентовані зазначеними положеннями ст. 319 КПК, внаслідок зміни складу суду не припиняють дію правовідносини, які виникли у зв’язку із здійсненням певним судом правосуддя у кримінальному провадженні, що розглядається.

Водночас з огляду на положення ч. 6 ст. 147 Закону України від 02.06.2016 No 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» у разі ліквідації суду, що здійснює
правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
(відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя.

Указом Президента України від 29.12.2017 No 452/2017 «Про ліквідацію
апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах», зокрема, було ліквідовано Апеляційний суд Київської області та утворено Київський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Київську область і місто Київ, з місцезнаходженням у місті Києві. Це означає, що Апеляційний суд Київської області припинив здійснення правосуддя у справах, які перебували в його провадженні, утому числі й у відкритому ним кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_1 про перегляд ухвали цього суду від 22.04.2013 за нововиявленими обставинами.

У зв’язку з утворенням Київського апеляційного суду згадане кримінальне
провадження було передано новоутвореному суду, який відповідно до вимог
частин 2, 3 ст. 35 КПК здійснив відповідну реєстрацію матеріалів, що надійшли, в автоматизованій системі документообігу суду, визначив суддю-доповідача та склад колегії суддів для розгляду цього провадження.

Таким чином, у справі, що розглядається, фактично відбулася зміна складу суду, який відкрив кримінальне провадження за нововиявленими обставинами за заявою ОСОБА_1, внаслідок ліквідації попереднього суду та утворення нового.

КПК не врегульовано питання порядку дій новоутвореного суду після передачі
йому ліквідованим судом на розгляд заяви, за якою вже відкрито провадження за нововиявленими обставинами. Адже правовідносини, які виникли внаслідок
подання заявником заяви до Апеляційного суду Київської області, припинили своє існування внаслідок ліквідації суду, до якого він звернувся в порядку ст. 463 КПК, що не передбачає для новоутвореного суду продовження певних процесуальних дій, розпочатих ліквідованим судом.

За правилами ч. 6 ст. 9 КПК, у випадках, коли положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК, до яких,
зокрема, належать доступ до правосуддя та забезпечення права на оскарження
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Ураховуючи наведене, колегія суддів зазначає, що суддя-доповідач Київського апеляційного суду, отримавши заяву ОСОБА_1 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Апеляційного суду Київської області від 22.04.2013, обґрунтовано розпочав свої дії з виконання вимог ст. 464 КПК– з етапу перевірки відповідності цієї заяви вимогам ст. 462 КПК та вирішення питання
про відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

Висновок щодо застосування норми права. Якщо суддя-доповідач
апеляційного суду відкрив кримінальне провадження за нововиявленими
обставинами за заявою особи, а в подальшому воно внаслідок ліквідації суду було передано до новоутвореного суду, то цей суд вправі вирішувати питання, які
виникають на етапі відкриття кримінального провадження за нововиявленими
обставинами, за правилами ст. 464 КПК.

Детальніше з текстом постанови ВС від 25.11.2019 у справі No1-7/12 (провадження No51-1232кмо18) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/86070618