Об’єднання або виділення матеріалів кримінального провадження не впливає на визначення початку досудового розслідування

Початок досудового розслідування щодо злочину збігається з моментом внесення відомостей, які можуть свідчити про цей злочин, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (частини 1 та 2 ст. 214 КПК). Якщо відомості про конкретне кримінальне правопорушення були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань до набрання чинності п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК (до 16.03.2018), то положення цього пункту не можуть застосовуватися до кримінального провадження, у межах якого здійснюється досудове розслідування.

Обставини справи

Як випливає з матеріалів кримінального провадження, 24.04.2017 до ЄРДР було внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК та ч. 4 ст. 358 КК, за № 42017040000000459 (далі – провадження № 459) та № 42017040000000460 (далі – провадження № 460). Згодом ці провадження було об’єднано з двома іншими, і об’єднане провадження зареєстроване в ЄРДР за № 42017040000000456 (далі – провадження № 456). У межах цього провадження 12.06.2019 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК. Строк досудового розслідування у ньому останній раз було продовжено до 12.12.2019. 11.11.2019 з матеріалів провадження № 456 було виділено матеріали щодо ОСОБА_1. Це виділене провадження зареєстроване за № 12019040000000913 (далі – провадження № 913), і в межах цього провадження сторона обвинувачення звернулася з обвинувальним актом до суду 15.04.2020.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд закрив кримінальне провадження щодо ОСОБА_1, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 358 КК. Суд дійшов висновку, що обвинувальний акт направлено до суду поза межами
строку досудового розслідування, визначеного КПК, що дає підстави для закриття провадження відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Апеляційний залишив без зміни цю ухвалу.

У касаційній скарзі прокурор зазначає, що досудове розслідування у цій справі було розпочате 24.04.2017, коли були внесені до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, в яких згодом була обвинувачена ОСОБА_1. Оскільки відповідно до п. 4 § 2 розд. 4 «Перехідні положення» (далі – п. 4 § 2) Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі – Закон № 2147) п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК (далі – п. 10) не застосовуються до проваджень, в яких відомості про кримінальне правопорушення ЄРДР до набрання ним чинності 16.03.2018, це положення не може застосовуватися у цій справі.

Позиція ККС

Скасовано рішення судів попередніх інстанцій та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Обґрунтування позиції ККС

ККС встановив, що суди попередніх інстанцій дійшли помилкового висновку про те, що відомості про кримінальні правопорушення, в яких обвинувачувалася ОСОБА_1, були внесені до ЄРДР 11.11.2019, в день реєстрації виділеного провадження № 913. Хибний висновок про дату, вирішальну для застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, призвів до помилкового його застосування у цьому провадженні всупереч застереженню, що міститься в п. 4 § 2. Датою внесення відомостей про кримінальне правопорушення, що було предметом кримінального провадження, переданого до суду з обвинувальним актом, є 24.04.2017, тому до цього провадження застосовуються правила, які існували до 16.03.2018, серед яких не передбачено повноважень суду його закрити у разі спливу строку досудового розслідування.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що відомості про правопорушення внесені до ЄРДР 11.11.2019. Вони послалися на те, що головним для застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК є не дата, коли було розпочато досудове розслідування, а дата внесення певних відомостей по кримінальному провадженню до ЄРДР.

Пункт 4 § 2 визначає, що вирішальне значення щодо застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, є дата внесення відомостей про правопорушення, яке стало предметом досудового розслідування у відповідному провадженні.

ККС не може погодитися з протиставленням судами попередніх інстанцій дати початку досудового розслідування та дати внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення. Такий підхід суперечить частинам 1 та 2 ст. 214 КПК, відповідно до якої досудове розслідування розпочинається з моменту
внесення до ЄРДР відомостей, які можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення. Виходячи з буквального тлумачення тексту цієї статті, момент
початку досудового розслідування щодо певного злочину співпадає з моментом
внесення до ЄРДР відомостей, які можуть свідчити про цей злочин.

У цьому випадку відомості про кримінальні правопорушення, в яких згодом і обвинувачувалася ОСОБА_1, були внесені в ЄРДР 24.04.2017. Інші відомості, що стосуються розслідування, у тому числі інформація про об’єднання або виділення матеріалів кримінального провадження не змінюють дату внесення до ЄРДР відомостей про це кримінальне правопорушення.

У цій справі у провадження № 456 були об’єднані провадження № 459 та № 460, кожне з яких розпочалося 24.04.2017. Таким чином, днем початку досудового розслідування у об’єднаному провадженні № 456 є також 24.04.2017.

З провадження № 456 згодом було виділено провадження № 913; днем початку досудового розслідування у цьому провадженні відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК є день, коли було розпочато розслідування, з якого воно виділено. Таким чином, днем початку досудового розслідування у провадженні № 913 відповідно до правил ч. 7 ст. 217 КПК є 24.04.2017.

ККС погоджується з доводами сторони обвинувачення, що вирішальною датою для застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК є 24.04.2017, а подальше об’єднання і виділення матеріалів не може враховуватися при визначенні цієї дати.

ККС не погоджується з висновком апеляційної інстанції про те, що відомості у кримінальному провадженні № 456 відрізняються від відомостей у кримінальному провадженні № 913, оскільки в останньому вони стосуються лише ОСОБА_1. Виділення матеріалів кримінального провадження щодо окремої
особи у тому і полягає, що ці матеріали мають стосуватися лише правопорушень, в яких підозрюється або обвинувачується ця особа. Таке виділення не змінює фактичні обставини події, відомості про яку були внесені до ЄРДР. У цій справі суд апеляційної інстанції не послався на будь-які обставини, які б доводили, що предметами досудового розслідування у провадженнях № 456 та № 913 були різні події.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 11.04.2023 у справі № 201/3571/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/110339375