При зверненні з позовом про визнання права іпотекодержателя щодо іпотечного майна судовий збір сплачується за ставкою, передбаченою для вимог майнового характеру: ВП ВС

Вимога про визнання права іпотекодержателя стосовно іпотечного майна пов’язана з майновим інтересом, що свідчить про її майновий характер. Отже, позов про визнання права іпотекодержателя необхідно розглядати саме як вимогу майнового характеру, оскільки, визнавши за собою таке право, іпотекодержатель набуває легітимного очікування успішної реалізації своєї можливості отримати у власність майно (нерухоме майно або грошові кошти) для задоволення своїх майнових вимог до боржника за основним зобов’язанням, забезпеченим іпотекою.

При поданні такого позову судовий збір сплачується з огляду на вартість предмета іпотеки, визначену в договорі іпотеки, за ставкою, передбаченою законом для вимог майнового характеру.

Такий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду у справі за позовом банку до товариств з обмеженою відповідальністю про визнання права іпотекодержателя.

При зверненні з позовом до суду позивач сплатив судовий збір як за позовну вимогу немайнового характеру.

Суд першої інстанції залишив позовну заяву без руху та зобов’язав позивача доплатити судовий збір, посилаючись на майновий характер заявленої позовної вимоги. На підставі ч. 13 ст. 176 ГПК України позовну заяву залишено без розгляду, із чим погодився і суд апеляційної інстанції. Судові рішення мотивовані тим, що позивач у визначений судом строк не усунув недоліків і не подав доказів сплати судового збору з огляду на майновий характер позовної вимоги.

Велика Палата ВС погодилася з висновками судів попередніх інстанцій і вказала, що спір, ініційований позивачем у цій справі, спрямований на захист його майнового інтересу, вимога про визнання права іпотекодержателя ґрунтується на наявності такого інтересу, що виник на підставі договору іпотеки. Згідно з таким договором іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки, який має вартісну оцінку, а отже вказаний спір має майновий характер.

Тому, подаючи позовну заяву, позивач мав указати в ній ціну позову та сплатити судовий збір, керуючись вартістю предмета іпотеки, визначеною в договорі іпотеки, за ставкою, передбаченою законом для вимог майнового характеру, а саме – 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір».

Постанова ВП ВС від 4 жовтня 2023 року у справі № 906/1026/22 (провадження № 12-33гс23) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/114188431.