Рада адвокатів Харківської області закликає адвокатів актуалізувати свої дані в ЄРАУ щодо адреси робочого місця

Радою адвокатів Харківської області проводиться перевірка та актуалізація даних у Єдиному реєстрі адвокатів України.

Про це повідомляється на сайті Ради адвокатів Харківської області.

Непоодинокі випадки виявлення неактуальної інформації щодо зазначення адрес робочого місця адвокатів Харківщини в ЄРАУ. Особливо загрозливо ця тенденція проявляється під час роботи Комітету захисту прав адвокатів, коли замість оперативного реагування на слідчі дії щодо захисника члени Комітету виїжджають за адресою, де адвокат вже не практикує і тривалий час навіть не з’являється.

З огляду на вищезазначене, Рада адвокатів Харківської області нагадує, що до Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості:

  1. прізвище, ім`я та по батькові адвоката;
  2. номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
  3. найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв`язку;
  4. адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв`язку;
  5. інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
  6. інші відомості, передбачені цим Законом.

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката.

Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Задля уникнення навіть гіпотетичних негативних наслідків для адвокатів, в тому числі і задля належної, оперативної та вчасної допомоги з боку Комітету захисту прав адвокатів, Рада адвокатів Харківської ї області наполегливо рекомендує адвокатам актуалізувати свої дані в ЄРАУ щодо дійсної адреси робочого місця протягом найближчого часу.