Щодо можливості бронювання військовозобов’язаних адвокатів на період воєнного стану та мобілізації

Рада адвокатів України розглянула листи адвоката Афяна А.А. No 2 від 24.06.2022 та адвоката Пуканича Е.В. No 3/22 від 29.06.2022 щодо бронювання військовозобов’язаних адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність на період мобілізації та воєнний час.

Про це йдеться у рішенні РАУ №67 від 2 серпня 2022 року.

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, у тому числі заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні
завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань
(замовлень). Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у
військовому резерві (ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію»).

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 No 194 (зі змінами) визначено, що бронювання військовозобов’язаних здійснюється органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення.

Відповідно до вищезазначеної Постанови органи державної влади, інші державні органи подають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях у затвердженій постановою формі з відповідним обґрунтуванням.

З метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час орган державної влади, інший державний орган видає військовозобов’язаному витяг з наказу Міністерства економіки.

Також Рада адвокатів України звернула увагу, що приписами ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону, зокрема представляє адвокатів регіону; сприяє забезпеченню гарантій
адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів,
виконує інші функції.

Зокрема, на виконання вказаних завдань рада адвокатів регіону уповноважує члена ради адвокатів складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 2123 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги; створює Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності відповідного регіону.

З системного аналізу наведеного вбачається, що у разі обґрунтованої потреби юридичні особи забронювати конкретного адвоката, у тому числі ради адвокатів регіону, мають право в загальному порядку звернутися із заявою про бронювання такого адвоката, у зв’язку із виключністю покладених на нього
обов’язків.

У контексті наведеного, врахувавши пропозиції, зауваження, доповнення членів Ради адвокатів України щодо бронювання військовозобов’язаних адвокатів, з урахуванням листа Міністерства економіки України «Щодо організації бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» від 08.03.2022 No 2714-20/9420-03, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:

  • Роз’яснити, що бронювання військовозобов’язаних адвокатів на період воєнного часу проводиться в загальному режимі на підставі визначеного в законодавстві порядку. Жодного іншого порядку для адвокатів не передбачено. Якщо адвокат перебуває в трудових відносинах, його керівництво має право в загальному порядку звернутися із заявою про бронювання такого адвоката, у зв’язку із виключністю покладених на нього обов’язків (за наявністю таких).