Щодо належного способу захисту права на отримання інформації про діяльність ОСББ

Член ОСББ звернувся до суду з позовом до ОСББ про визнання недійсними рішень загальних зборів членів цього об’єднання.

Господарський суд позов задовольнив частково. Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції скасовано і прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено. Залишаючи без змін постанову апеляційного господарського суду, КГС ВС наголосив на такому.

Позов обґрунтовано порушенням, зокрема, права позивача на отримання інформації про діяльність ОСББ.

Право співвласників багатоквартирного будинку, зокрема й позивача, на одержання інформації щодо діяльності ОСББ прямо передбачене законом, зокрема ст. 14 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та ст. 6 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

У Законі чітко передбачено право співвласників багатоквартирного будинку на одержання інформації щодо діяльності створеного ОСББ. Відповідно, реалізація цього права покладається саме на особу, у володінні та розпорядженні якої перебуває ця інформація, тобто на ОСББ в особі його органів управління, зокрема на правління як на виконавчий орган об’єднання, до повноважень якого належить виконання зобов’язань об’єднання.

Проте, посилаючись на порушення своїх прав на отримання інформації, позивач заявив вимоги до ОСББ про визнання недійсними рішень загальних зборів його членів про взяття до відома загальними зборами членів відповідача звітів правління та ревізійної комісії ОСББ.

ВС вважає, що такі вимоги не є належним способом захисту прав співвласника багатоквартирного будинку на отримання інформації про діяльність об’єднання, оскільки не призведе до захисту немайнових прав позивача.

Захист порушених прав співвласника багатоквартирного будинку, у якому створене і діє ОСББ, на отримання інформації про діяльність об’єднання можливий шляхом пред’явлення позову до ОСББ про спонукання в судовому порядку до виконання об’єднанням дій – надання певної інформації.

Із текстом постанови КГС ВС у справі № 911/1053/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/98361076.