Тактика захисту інтересів ОСББ у справах про оскарження рішень: адвокат Надія Гніздовська

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Тактика захисту інтересів ОСББ у справах про оскарження рішень”, Гніздовська Надія, адвокат, партнер адвокатського об’єднання “Юріс Феррум”, розповіла про юрисдикцію та про оскарження загальних зборів ОСББ.

Установчі збори – це найперші збори співвласників. Вони скликаються для створення ОСББ.

Установчі збори об’єднані в новозбудованих багатоквартирних будинках. Такі збори можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більшу половину житлових квартир та нежитлових приміщень в таких будинках.

Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з 3-х співвласників квартир або нежитлових приміщень. Рішення про скликання установчих зборів оформлюється протоколом засідання цієї ініціативної групи.

Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано необхідної кількості голосів за/проти, то проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку не буде набрано необхідну кількість голосів, рішення вважатиметься не прийнятим.

Установчі збори приймають рішення про створення об’єднання і затверджують його статут.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються голоси подані співвласниками під час проведення установчих зборів та голоси, які були подані під час письмового опитування.

Рішення оформляється особистим підписом кожного хто проголосував із зазначенням результату голосування за/проти.

Установчі документи об’єднання підписує Голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа. Об’єднання вважається утвореним з дня його реєстрації.

Потрібно зазначити, що за ст. 10 ЗУ “Про ОСББ”:, рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

За постановою Великої Палати ВС від 02.10.2019 р., ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир та нежитлових приміщень багатоповерхового будинку, для сприяння управлінням, утриманням та використанням їхнього спільного майна.

Стосовно юрисдикції, то спори про оскарження ОСББ – це господарське судочинство тому, що спір є найбільш наближеним до спорів, пов’язаних з діяльністю або припинення діяльності юридичної особи.

Законодавство не визначає юрисдикційну належність спору.

Юрисдикція не адміністративна тому, що:

  • спір не є публічно-правовим. навіть якщо виник у зв’язку з протиправним внесенням до ЄДР суб’єктом владних повноважень запису про проведення державної реєстрації юридичної особи;
  • відповідач – суб’єкт владних повноважень, а предмет перегляду – його акт індивідуальної дії, юрисдикція не обов’язково адміністративна;
  • наявний приватноправовий інтерес;

Юрисдикція не цивільна тому, що:

  • це не спір, що виникає із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин.

Юрисдикція господарська тому, що:

  • це спір про абстрактну можливість брати участь у конкретних правовідносинах
  • господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності
  • відповідач (ОСББ) юридична особа, яка здійснює некомерційну господарську діяльність
  • член ОСББ є носіями корпоративних прав, які пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням, припиненням діяльності ОСББ