Щодо нарахування штрафних санкцій у разі погашення заборгованості за спожитий газ до укладення договору про реструктуризацію

У разі погашення заборгованості за спожитий газ боржником – учасником процедури врегулювання – без укладення договору про реструктуризацію немає підстав для стягнення з нього неустойки (штрафу, пені), процентів річних та інфляційних нарахувань, нарахованих на таку заборгованість, що повністю відповідає основній меті Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”

ОП КГС ВС розглянула справу за позовом Акціонерного товариства Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – АТ НАК “Нафтогаз України”) до Уманського комунального підприємства “Уманьтеплокомуненерго” (далі – КП “Уманьтеплокомуненерго”) про стягнення пені, 3% річних, інфляційних втрат.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

АТ НАК “Нафтогаз України”та КП “Уманьтеплокомуненерго” уклали договір купівлі-продажу природного газу від 26.12.2014 No 3299/15-КП-36 (далі – Договір), відповідно до пункту 1.1 якого продавець зобов’язався передати у власність покупцю у 2015 році природний газ, а покупець зобов’язався прийняти та оплатити цей газ на договірних умовах.

На виконання умов Договору компанія поставила, а підприємство прийняло в період січень—квітень та жовтень—грудень 2015 року природний газ, що підтверджується актами приймання-передачі природного газу.

Станом на 31.12.2016 заборгованість Підприємства, яка виникла за використаний до 01.07.2016 газ, не була погашена.

12.07.2017 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України(далі – Мінрегіонбуд)No 173 підприємство було включено до реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії.

27.09.2017 Підприємство розрахувалось з Компанією за газ у повному обсязі, що підтверджується випискою по операціях за договором.

Сторони не уклали договір про реструктуризацію заборгованості, оскільки заборгованість за Договором була погашена.

Позовна заява мотивована неналежним виконанням підприємством умов Договору у частині своєчасної оплати поставленого газу.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 05.12.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.04.2020, у задоволенні позову відмовлено.

Рішення судів попередніх інстанцій обґрунтовані тим, що КП “Уманьтеплокомуненерго” є учасником процедури врегулювання заборгованості, передбаченої Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” від 03.11.2016 No 1730-VIII (далі – Закон No 1730-VIII), оскільки воно включено до відповідного реєстру, то відсутні підстави для нарахування пені, інфляційних втрат та 3 % річних. Зазначене підприємство погасило суму боргу за Договором, що виключає необхідність укладення договору про реструктуризацію заборгованості, у зв’язку з чим у АТ НАК “Нафтогаз України” відсутнє право нараховувати та стягувати з КП “Уманьтеплокомуненерго” пеню, 3% річних та інфляційні втрати після набрання чинності Законом No 1730-VIII.

Доводи касаційної скарги зводяться, зокрема,до того, що суди помилково застосували частини третю, четверту статті 5, частину третю статті 7 Закону No 1730-VIII, оскільки дійшли неправильного висновку про відсутність підстав для нарахування пені, 3% річних та інфляційних втрат на заборгованість, яка не була реструктуризована.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 No 93затверджено Порядок ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та користування зазначеним реєстром (далі — Порядок), який визначає механізм формування та ведення Реєстру, а також користування його даними.

12.07.2017 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово — комунального господарства України No 173 КП “Уманьтеплокомуненерго” включено до реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії (далі — Реєстр).

Згідно з пунктом 14 Порядку у Реєстрі зазначаються, зокрема, підстава включення підприємства до Реєстру (дата видання та номер наказу Мінрегіонбуду); обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню згідно із Законом No1730-VIII; обсяг не відшкодованої станом на 01.01.2016 заборгованості з різниці в тарифах, підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах; обсяг нарахувань із сплати неустойки (штрафу, пені), інших штрафних, фінансових санкцій, а також інфляційних нарахувань і процентів річних, що підлягають стягненню на підставі рішення суду, на заборгованість за спожитий природний газ, електричну енергію, теплову енергію, централізоване водопостачання і водовідведення, що утворилася в період до 01.07.2016.

Таким чином, з моменту включення КП “Уманьтеплокомуненерго” уповноваженою особою до Реєстру у ньому відображається обсяг кредиторської заборгованості цього підприємства, що підлягає врегулюванню за Законом No 1730-VIII, а також відповідає документам, на підставі яких здійснюється реєстрація, передбачених в абзацах другому — сьомому частини другої статті 3 вказаного Закону, зокрема, балансу підприємства, звіту про кредиторську заборгованості та відповідних актів звіряння взаєморозрахунків.

За загальним правилом частин першої — третьої статті 5 та частини першої статті 7 Закону No 1730-VIII застосування механізму реструктуризації заборгованості та списання відповідних нарахувань пов’язується з укладенням між сторонами договору про реструктуризацію заборгованості на 60 місяців і його належним виконанням.

У справі, що розглядається, КП “Уманьтеплокомуненерго” сплатило основну заборгованість за Договором після включення до Реєстру без укладення договору про реструктуризацію.

На переконання ОП КГС ВС, це є окремим випадком, який підпадає під регулювання частини першої статті 5 Закону No 1730-VIII, оскільки такі обставини свідчать, що добросовісний боржник після включення до Реєстру та отримання можливості розстрочити сплату заборгованості на 60 календарних місяців шляхом укладення відповідного договору (частина друга статті 5 вказаного Закону) не користується таким правом, а намагається якнайшвидше погасити існуючу заборгованість.

Тобто норми Закону No 1730-VIII в сукупності встановлюють засоби для кредитора, які спрямовані на забезпечення виконання обов’язку боржника, якого включено в Реєстр, однак він ухиляється від сплати заборгованості. Кредитор має ініціювати укладення договору про реструктуризацію, а в разі ухилення боржника від його укладення — звернутись до Органу для виключення боржника з Реєстру, після чого кредитор може здійснити нарахування на непогашену суму заборгованості неустойку (штраф, пеню), проценти річних та інфляційні нарахування за весь час існування такої заборгованості.

З огляду на викладене ОП КГС ВС вважає, що відповідно до частини першої статті 5 Закону No 1730-VIII кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, використаний станом на 01.07.2016 для виробництва теплової та електричної енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), не погашена станом на 31.12.2016, є такою, що підлягає реструктуризації за умови включення такої організації до Реєстру. У випадку погашення цієї заборгованості боржником — учасником процедури врегулювання без укладення договору про реструктуризацію відсутні підстави для стягнення з нього неустойки (штрафу, пені), процентів річних та інфляційних нарахувань, нарахованих на таку заборгованість, що повністю відповідає основній меті зазначеного Закону.

Постановою ОП КГС ВС від 22.01.2021 залишено без змін рішення Господарського суду Черкаської області від 05.12.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.04.2020.

Детальніше з текстом постанови ОП КГС ВС від 22.01.2021 у справі No 925/1137/19 можна ознайомитись за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94452498.