Щодо неможливості виключення осіб зі складу членів кооперативу за рішенням суду

Позивачі звернулися до господарського суду з позовом до Обслуговуючого кооперативу про виключення їх зі складу членів (засновників) кооперативу. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що з моменту створення юридичної особи відповідача його господарська діяльність не велася (не розпочиналася), запрошень для участі в загальних зборах кооперативу позивачі не отримували, зв’язку з іншими членами та органами управління кооперативу вони не мають.

Господарський суд рішенням, яке апеляційний господарський суд і Верховний Суд залишили без змін, у задоволенні позову відмовив.

Верховний Суд зазначив, що з огляду на зміст статей 8 та 13 Закону України «Про кооперацію» законодавець розмежував поняття припинення членства у кооперативі шляхом добровільного виходу з нього та припинення членства у кооперативі шляхом виключення особи зі складу членів кооперативу.

Моментом виходу члена з кооперативу є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі кооперативу або вручення заяви цим особам органами зв’язку. Приписи цивільного законодавства та положення статуту кооперативу безпосередньо не пов’язують добровільний вихід члена кооперативу ні з рішенням зборів членів кооперативу, ні з внесенням змін до його установчих документів, тому зазначена заява є достатньою правовою підставою для припинення членства особи в кооперативі.

Відмовляючи в задоволенні позову, господарські суди дійшли висновку про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог позивачів про виключення їх зі складу членів (засновників) кооперативу на підставі рішення суду, оскільки вони не надали доказів скликання в установленому порядку загальних зборів членів кооперативу, до компетенції яких згідно з нормами Закону України «Про кооперацію» та статуту відноситься вирішення цього питання. Норми вказаного Закону і статуту не передбачають можливості виключення осіб зі складу членів кооперативу за рішенням суду, який не може перебирати на себе повноваження органів управління кооперативу та приймати таке рішення самостійно.

Тож виключна компетенція загальних зборів полягає в тому, що саме вони є єдиним органом, який може вирішувати питання про виключення учасника з товариства, а не учасники товариства як такі чи суд.

Постанова КГС ВС від 9 березня 2023 року у справі № 910/1442/22 – https://reyestr.court.gov.ua/Review/109440766.