Щодо підстав для затвердження плану досудової санації боржника та введення цієї процедури

До обов`язкових умов плану досудової санації законодавцем віднесено визначення розмірів, порядку і строків погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації, а також заходів щодо нагляду за виконанням плану санації, що слідує із змісту абзацу третього частини другої статті 5 КУзПБ.

Невідповідність плану санації вимогам КУзПБ несе в якості негативного процесуального наслідку відмову у прийнятті заяви про затвердження плану санації господарським судом на протязі п`яти днів з дня отримання заяви про затвердження плану санації (абзаци перший, четвертий частини шостої статті 5 КУзПБ).

Крім того, законодавець, надавши суду згідно з положеннями частини другої статті 5 КУзПБ повноваження перевіряти та оцінювати план досудової санації, між тим не надає суду повноважень здійснювати деталізовану економічну оцінку кожного із запланованих боржником у плані санації заходів відновлення платоспроможності боржника.

Водночас у суду зберігається обов’язок ураховувати вирішальний критерій – вигідність виконання плану санації для кредиторів порівняно з ліквідацією, опираючись на відомості ліквідаційного аналізу (абзац другий частини другої статті 5 КУзПБ).

Детальніше з текстом постанови від 26.01.2022 у справі No 910/965/21 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/103281542