Щодо підсудності господарському суду спорів, які виникають у відносинах неплатоспроможності боржника та раніше розглядалися в порядку іншого судочинства

Особливістю провадження у справі про банкрутство є те, що врегулювання
правовідносин неплатоспроможності боржника вимагає поєднання в одній процедурі як цивільних, так і адміністративних правовідносин щодо його майна (майнових прав) з метою якнайповнішого задоволення у ній вимог кредиторів – приватних осіб та контролюючих органів з грошовими вимогами до боржника у черговості, визначеній КУзПБ.

Застосувавши принцип концентрації у справі про банкрутство низки майнових та немайнових спорів, КУзПБ розширив підсудність господарському суду спорів, які виникають у відносинах неплатоспроможності боржника та раніше розглядалися судами інших юрисдикцій.

Тому за наявності відкритого щодо боржника провадження у справі про банкрутство розгляд його скарги на дії державного виконавця з примусового виконання рішення районного суду підпадає під регулювання статті 7 КУзПБ і належить до юрисдикції господарського суду, який здійснює провадження у справі про банкрутство такого боржника.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 27.04.2022 у справі No 27/104б можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/104115378
.