Щодо підсудності розгляду заяви про забезпечення позову в майновому спорі, у якому обидві сторони перебувають у процедурах банкрутства

Стаття 7 КУзПБ прямо не визначає підсудність вирішення майнового спору, сторонами якого є особи – боржники, щодо яких відкриті справи про банкрутство.

Водночас, на час відкриття провадження у справі про банкрутство майно боржника, яке перебуває в особливому правовому режимі, з різних підстав може перебувати в інших осіб, тоді як одним із завдань судової процедури розпорядження майном у справі про банкрутство боржника є захист його майна, у межах якої може здійснюватися перевірка законності та підставності передачі майна боржника іншим особам, а відтак здійснюватися заходи щодо повернення майна боржнику.

Оскільки ініціювання спору та вимоги у справі заявлені у межах виконання
розпорядником майна обов’язку щодо захисту майна боржника, їх розгляд повинен здійснюватися саме в межах справи про банкрутство цього боржника, не зважаючи на те, що відповідач теж перебуває в процедурі банкрутства. Відтак, і заходи забезпечення позову у такому спорі, що застосовані згідно з оскаржуваними рішеннями хоча і щодо майна особи, яка є боржником в іншій справі про банкрутство, між тим не порушують ті вимоги підсудності, що містить норма частини чотирнадцятої статті 39 КУзПБ.

Детальніше з текстом постанови від 21.01.2022 у справі No 908/964/21 (908/2248/21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/102736056.