Щодо підвідомчості розгляду спорів за участю контролюючого органу

Системний аналіз пункту 8 частини першої статті 20 ГПК України, статті 7 КУзПБ з урахуванням правової позиції ВП ВС, викладеної в постанові від 21.09.2021 у справі No 905/2030/19(905/1159/20), свідчить, що матеріали справ, які стосуються всіх майнових спорів, стороною в яких є боржник, спорів з позовними вимогами до боржника та щодо його майна, спорів про визнання недійсними результатів аукціону, спорів про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником, спорів про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно, спорів про стягнення заробітної плати, спорів про поновлення на роботі посадових та службових
осіб боржника, спорів щодо інших вимог до боржника, підлягають надісланню судами до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи про банкрутство.

Перебування справи у провадженні судових органів, вчинення в ній передбачених законом дій, на думку добросовісного розсудливого спостерігача, виключає необхідність вчинення процесуальних дій, спрямованих на припинення цього процесу, а саме подання заяв про закриття провадження у справі, позовів у порядку іншого судочинства тощо.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 21.06.2022 у справі No 908/6036/14 (908/2674/20) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105011751
.