Щодо тлумачення ознаки ч.4 ст. 185–187, 189, 191 КК “в умовах воєнного або надзвичайного стану” як такої, що є тотожною за своїм змістом з такою обставиною, що обтяжує покарання, як “вчинення злочину з використанням умов воєнного стану” за п. 1 ч. 2 ст. 67 КК

Обставини справи

Місцевий суд визнав винуватим та засудив особу за ч. 3 ст. 185; ч. 4 ст. 185 КК.

Апеляційний суд скасував цей вирок в частині призначеного покарання.

Позиція ККС

Кримінальне провадження передано на розгляд ОП.

Підстава передачі кримінального провадження на розгляд ОП

Необхідність відступити від рішення колегії суддів Першої судової палати ККС від 17.01.2023 у справі № 404/3367/22, відповідно до якого колегія погодилася з судом першої та апеляційної інстанцій у тому, що крадіжка була вчинена в умовах воєнного стану, тобто в період дії воєнного стану на території України, оскільки вчинення злочину в умовах воєнного стану як кваліфікуюча ознака не є тотожним вчиненню злочину з використанням умов воєнного стану.

Позиція колегії суддів ККС щодо вирішення порушеного питання

ОП доцільно прийняти рішення про відступ від вказаного вище рішення Першої
судової палати ККС ВС, оскільки тлумачення ознаки «в умовах воєнного або
надзвичайного стану» як такої, що означає «в період дії режиму воєнного або
надзвичайного стану» суперечить точному змісту закону і меті, яку ставив
законодавець, запроваджуючи такі зміни до КК.

Обґрунтування позиції ККС

Позиція колегії суддів обґрунтовується, насамперед, тим, що кваліфікуючі ознаки, передбачені конкретними видами злочинів, за своїм змістом та значенням пов’язані з положеннями Загальної частини КК, які визначають обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання. Колегія суддів вважає, що кваліфікуюча обставина «в умовах воєнного або надзвичайного стану» у частинах четвертих статей 185–187, 189 та 191 КК має однакову правову природу з обтяжуючою обставиною, зазначеною у п. 11 ч. 1 ст. 67 КК: «вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій». Відмінність у формулюванні не може в цьому випадку відігравати вирішальну роль у тлумаченні, якщо зважати на однакову характеристику цієї обставини.

Здійснивши телеологічне та системне тлумачення кваліфікуючої ознаки «в умовах воєнного або надзвичайного стану» (частини четверті статей 185–187, 189 та 191 КК), шляхом дослідження мети прийняття закону, яким було внесено
відповідні зміни до КК, колегія суддів дійшла висновку, що метою цього закону не було виключення можливості застосування частин 1–3 статей 185-187, 189, 191 в обставинах, які не мають нічого спільного з використанням безпорадного
стану мешканців або інших умов, створених воєнними діями, що полегшують
вчинення злочинів в ступені, що значно відрізняється від обставин звичайного
життя.

На думку колегії суддів, тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану або надзвичайного стану» без урахування того, чи було використано такі умови для вчинення злочину, порушує принцип індивідуалізації покарання, визначений ч. 2 ст. 61 Конституції України. Ця теза обґрунтовується тим, що цей принцип вимагає також не ставити осіб, які вчинили злочини різної тяжкості в однакове становище. Особи, які використали фактичні обставини воєнного чи надзвичайного стану, і особи, які вчинили злочини за звичайних обставин, знаходяться у суттєво різному становищі. Недискримінаційне застосування до них однакових покарань не тільки не переслідує мету, заявлену законодавцем, але й не забезпечує розумну пропорційність ужитих заходів і поставленої мети, навіть якщо б така мета була заявлена. Ще більш очевидним стає порушення принципу домірності, коли однакова відповідальність настає за злочини, що очевидно є більш тяжкими, і за правопорушення, які до внесення обговорюваних
змін розглядалися як злочини невеликої тяжкості або навіть як проступки, як,
наприклад, у випадку ч. 1 ст. 185 КК.

Колегія суддів також наголошує на тому, що колегії інших палат ККС,
переглядаючи судові рішення щодо осіб, засуджених за злочини, передбачені
статтями 185–187, 189, 191 КК з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину
в умовах воєнного стану», не ставили під сумнів правильність кваліфікації дій
винних осіб за цією кваліфікуючою ознакою (наприклад, постанови колегії
Третьої судової палати ККС від 08.09.2023 у справі № 725/585/23, від 01.09.2023 у справі № 643/2261/23, від 05.12.2022 у справі № 175/965/22, від 30.08.2023 у справі № 629/1724/22, постанови колегії Другої судової палати ККС від 18.08.2023 у справі 759/1736/23, від 31.07.2023 у справі № 369/9491/22, від 02.03.2023 у справі № 477/378/22, постанови колегія Першої судової палати ККС від 23.11.2022 у справі № 466/1973/22.

Таким чином, на думку колегії суддів, ОП повинна прийняти рішення про те, що тлумачення ознаки «в умовах воєнного або надзвичайного стану» як такої, що означає «в період дії режиму воєнного або надзвичайного стану» суперечить точному змісту закону і меті, яку ставив законодавець, запроваджуючи такі зміни до КК.

Ухвала колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 26.09.2023 у справі № 722/594/22 https://reestr.court.gov.ua/Review/113817283

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.