Скасування перехідних положень КПК щодо надання під час надзвичайного або воєнного стану тимчасового доступу до окремих речей і документів на підставі постанови прокурора повністю відповідатиме принципам кримінального судочинства

У Національній асоціації адвокатів України підтримали пропозиції, викладені у проекті Закону № 9396 від 16.06.2023, про внесення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомляє НААУ.

Нагадаємо, Законом від 15 березня 2022 року №2137-IX Перехідні положення КПК були доповнені пунктом 20-7, який передбачає, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до деяких речей і документів здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Йшлося про спрощений (без ухвали слідчого судді) порядок доступу до:

– відомостей, які можуть становити лікарську таємницю;

– відомостей, які можуть становити банківську таємницю;

– інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

– персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Автор законодавчої інціативи звертає увагу на те, що питанням особливого режиму досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану присвячено окремий розділ IX-1 КПК. При цьому до відповідної статті 615 цього розділу вносились зміни на підставі законодавчих актів, прийнятий пізніше, ніж Закон N 2137-IX. Тож очевидно, що до відповідних правовідносин мають застосовуватись норми саме статті 615.  Адже вони носять постійний, а не тимчасовий перехідний характер.

Тож для уникнення неоднозначного тлумачення та неоднозначного застосування норм КПК, недопущення існування колізій проектом пропонується виключити із розділу «Перехідні положення» КПК пункт 20-7.

У Комітеті НААУ з питань кримінального права та процесу дійшли висновку, що проект № 9396 повністю відповідає принципам, закріпленим кримінальним процесуальним законодавством, і не матиме наслідком порушення фундаментальних конвенційних гарантій прав і свобод людини. Ухвалення Закону у запропонованій редакції його проекту такоже не призведе до порушення принципу правової визначеності. Про таку позиціїю НААУ поінформувала Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.