Щодо відповідності введених в обіг на території України іграшок технічним регламентам

Товариство оскаржило до суду постанови і рішення ГУ Держпродспоживслужби про накладення штрафних санкцій та обмежувальних коригувальних заходів за виявлені під час перевірки характеристик продукції порушення, а саме за відсутність на іграшці або етикетці (ярлику) чи на її пакуванні знака відповідності технічним регламентам.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив із того, що товар «костюм карнавальний для дівчаток», артикул MLCM191025, є товаром, який підпадає під визначення п. 19 додатка 1 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 151, а саме – модні аксесуари для дітей, не призначені для використання у грі. Таким чином, за висновком судів, вказаний товар є продукцією, яка не вважається іграшкою відповідно до Технічного регламенту безпечності іграшок і, як наслідок, на її пакуванні не повинен міститися знак відповідності технічним регламентам, про що відповідач зазначив у рішенні про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду не погодився з таким висновком судів попередніх інстанцій, касаційну скаргу ГУ Держпродспоживслужби задовольнив, рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасував, ухваливши нове рішення – про відмову в задоволенні позову.

На підставі аналізу положень ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Технічного регламенту безпечності іграшок та ДСТУ № 2029-29 «Іграшки. Предмети ігрового вжитку» Загальні технічні умови» Суд дійшов висновку, що на території України введені в обіг іграшки мають відповідати вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, про що свідчить нанесення знака відповідності технічним регламентам згідно із загальними принципами маркування, установленими законом.

Суд зазначив, що для надання правильної правової оцінки спірним правовідносинам вирішальне значення має кваліфікація товару «карнавальний костюм для дівчаток», артикул MLCM191025, як іграшки або віднесення його до інших типів товарів.

Вирішуючи це питання, Верховний Суд дійшов висновку, що в силу положень пунктів 2, 3 Технічного регламенту безпечності іграшок він поширюється на продукцію, що розроблена або призначена для використання у грі дітьми віком до 14 років, тобто вирішальною ознакою поняття «іграшка» є факт її використання у грі дітьми віком до 14 років; за цією ознакою окремі елементи, що входять до комплектації спірного товару, слід вважати іграшкою.

Колегія суддів також врахувала особливий характер спірних правовідносин, у яких дії ГУ Держпродспоживслужби спрямовані на захист суспільно важливого інтересу – захисту життя та здоров’я дітей.

На цій підставі Верховний Суд зазначив, що вжиття органами Держпродспоживслужби обмежувальних заходів, за наявності для цього правових підстав, спрямоване на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства, які полягають у створенні безпечних умов для фізичного розвитку дітей, захисту їхнього здоров’я від негативного впливу небезпечної нехарчової продукції, та вимогами захисту економічних інтересів окремої особи, зокрема гарантованого ч. 1 ст. 42 Конституції України права на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Постанова Верховного Суду від 7 лютого 2022 року у справі № 160/643/21 (адміністративне провадження №  К/9901/34554/21).