Щодо врахування у строк досудового розслідування того часу, коли стороні захисту не були надані матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК

У зв’язку з необхідністю відступити від висновку щодо застосування положень ч. 5 ст. 219 КПК у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС, та з метою забезпечення єдності судової практики щодо застосування положень ч. 5 ст. 219 КПК, а саме щодо врахування у строк досудового розслідування того часу, коли стороні захисту не були надані матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК, кримінальне провадження передано на розгляд ОП.

Обставини справи: 03.04.2020 у кримінальному провадженні, внесеному 12.03.2020 до ЄРДР, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК. Надалі постановою заступника
Генерального прокурора від 20.05.2020 продовжено строк досудового розслідування цього кримінального провадження до трьох місяців, тобто до 03.07.2020.

У підготовчому судовому засіданні суд першої інстанції прийняв рішення про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні
кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. Таке рішення суду зокрема обґрунтовано тим, що слідчий 03.07.2020
скерував стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів 13.07.2020. Відкриття стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування та надання доступу до них стороні захисту відбулося саме 13.07.2020, тобто в період з 02.07. до 13.07.2020 слідчий не забезпечив стороні захисту можливостей та належних умов для безперешкодного ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування. Тому суд зробив висновок, що цей період не є строком ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Погоджуючись із рішенням місцевого суду та відмовляючи у задоволенні
апеляційної скарги прокурора, суд апеляційної інстанції мотивував це, зокрема, тим, що 03.07.2020 слідчий надіслав ОСОБА_1 та його захисникам повідомлення про можливість 13.07.2020 отримати повний доступ до матеріалів досудового розслідування, тобто, на думку суду, сторона обвинувачення у позапроцесуальний спосіб продовжила строки досудового розслідування. У період з 02.07. до 13.07.2020 слідчий не забезпечив стороні захисту можливостей та належних умов для безперешкодного ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування, оскільки фактичне надання цій стороні доступу до матеріалів досудового розслідування і можливості ознайомлення з ними відбулося лише 13.07.2020. У зв’язку з чим, на думку апеляційного суду, проміжок часу з 02.07. до 13.07.2020 не є строком ознайомлення з матеріалами провадження і не може бути виключений із загального строку досудового розслідування, тому відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК та направлення обвинувального акта до суду здійснено поза межами строку досудового розслідування.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за ухвалою місцевого суду
кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК, закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Апеляційний суд залишив без зміни вказану ухвалу місцевого суду.

У касаційній скарзі прокурор вказує, що з моменту направлення повідомлення
стороні захисту про закінчення досудового розслідування і можливість
ознайомитися з його матеріалами, строк досудового розслідування зупиняється.
Натомість, на думку прокурора, висновки судів про те, що оскільки з 02.07. по 13.07.2020 сторона обвинувачення не забезпечила стороні захисту можливості та належних умов безперешкодно розпочати ознайомлення з матеріалами
досудового розслідування, цей період не є строком ознайомлення з матеріалами
провадження і не може бути виключений із загального строку досудового
розслідування, протирічить положенням ч. 5 ст. 219 КПК.

Позиція ККС: кримінальне провадження передано на розгляд ОП.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів вважає, що висновок апеляційного
суду, який залишив оскаржене рішення суду першої інстанції без змін, є слушним,
оскільки, незважаючи на те, що сторона обвинувачення повідомила сторону захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів провадження в межах строку досудового розслідування, проте виконання вимог ст. 290 КПК за рішенням слідчого розпочалося поза межами строку досудового розслідування — 13.07.2020, тобто з моменту фактичного забезпечення стороні захисту можливості реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

На думку Суду, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування
розпочинається з моменту фактичного надання стороною обвинувачення стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування та забезпечення реальної можливості ознайомитися з ними.

Натомість у практиці ВС існує інша правова позиція щодо темпорального відліку
строків досудового розслідування.

Зокрема, згідно з постановою колегії суддів ККС від 28.09.2021 (справа No 758/12538/20, провадження No 51-3811км21) Судом розглянуто касаційну скаргу прокурора, який брав участь у розгляді кримінального провадження у суді першої
інстанції, на ухвалу місцевого суду від 03.02.2021 та ухвалу апеляційного суду від 24.05.2021 в кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_3, яке закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

У цьому провадженні в касаційній скарзі прокурор, посилаючись на істотне
порушення вимог кримінального процесуального закону, просив скасувати ухвали судів першої та апеляційної інстанцій і призначити новий розгляд у суді першої інстанції. Вважав, що перебіг строку досудового розслідування зупинявся з 03.11.2020 по 09.11.2020 у зв’язку із забезпеченням вимог щодо ознайомлення
сторони захисту із матеріалами досудового розслідування. Відтак обвинувальний акт було направлено до місцевого суду в межах строку досудового розслідування відразу після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.

Задовольняючи вказаною постановою від 28.09.2021 касаційну скаргу прокурора та скасовуючи оскаржені судові рішення, колегія суддів ВС зазначила,
що в розглядуваній справі слідчий 03.11.2020 направив підозрюваному та його
захиснику повідомлення про завершення досудового розслідування, тому період з моменту направлення повідомлення в порядку ст. 290 КПК до закінчення строку досудового розслідування залишалося три дні (з 03.11. по 06.11.2020), оскільки кінцевою датою строку досудового розслідування було 06.11.2020. Надалі 09.11.2020 сторона захисту ознайомилася з матеріалами досудового розслідування. Колегія суддів вказала, що перебіг строку досудового розслідування продовжився після ознайомлення стороною захисту з вищевказаними матеріалами (тобто після 09.11.2020) на три дні. Ураховуючи наведене, колегія суддів ККС в цій справі зробила висновок, що в строк досудового розслідування не включається весь період часу з моменту направлення або безпосереднього вручення повідомлення стороні захисту
про завершення досудового розслідування у порядку, визначеному ст. 290 КПК,
та відкриття матеріалів провадження для ознайомлення до моменту закінчення
ознайомлення цієї сторони з матеріалами досудового розслідування.

З точки зору колегії суддів ККС, перевірка законності ухвали апеляційного суду, якою визнано обґрунтованим висновок місцевого суду про те, що відкриття
матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК та направлення
обвинувального акта до суду відбулося поза межами строку досудового
розслідування, оскільки строк ознайомлення сторони захисту з цими матеріалами розпочався з моменту надання їй фактичного безперешкодного доступу до таких матеріалів, нерозривно пов’язана з ’попереднім висновком колегії суддів ККС про те, що період, який не включаються у строк досудового розслідування, розпочинається з моменту направлення або безпосереднього вручення повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування.

Разом з тим колегія суддів вважає за необхідне відступити від висновку щодо
застосування норми права у подібних правовідносинах, зробленого в справі
No 758/12538/20 колегією суддів ККС та викладеного в постанові від 28.09.2021.

Колегія суддів ККС переконана, що строк досудового розслідування безумовно
не зупиняється з моменту направлення або безпосереднього вручення повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування у порядку, визначеному ст. 290 КПК, та відкриття матеріалів провадження для ознайомлення, як про це зробила висновок колегія суддів ККС.

У зв’язку з чим, колегія суддів вважає за необхідне відступити від висновку щодо
застосування положень ч. 5 ст. 219 КПК, в подібних правовідносинах, викладеного в постанові ВС від 28.09.2021 у справі No 758/12538/20 (провадження No 51-3811км21), а тому з метою забезпечення єдності судової практики це кримінальне провадження слід передати на розгляд ОП для формування такого висновку про застосування положень ч. 5 ст. 219 КПК: “Початком обчислення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є момент фактичного надання стороною обвинувачення стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування та забезпечення реальної можливості ознайомитися з ними”.

Детальніше з текстом постанови ВС від 19.01.2022 у справі No 216/4805/20 (провадження No 51-4684км21) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/102634461
.