Суди повинні з’ясувати, чи була надана під час досудового розслідування реальна, неілюзорна можливість стороні захисту отримати докази на спростування висунутого обвинувачення

Проведення під час досудового розслідування нового слідчого експерименту без участі підозрюваного, якщо в матеріалах провадження немає будь-якого підтвердження того, що підозрюваний був повідомлений про день і час проведення попереднього слідчого експерименту, а також відмова слідчого в задоволенні клопотання захисника щодо проведення нового слідчого експерименту за участю підозрюваного порушує право на захист.

Відмова слідчого судді задовольнити скаргу захисника, яку він подав на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання захисника про проведення нового слідчого експерименту, не усуває обов’язку суду, який розглядає справу по суті, перевірити законність та обґрунтованість рішення слідчого судді.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватим і засудив ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 286 КК.

Апеляційний суд цей вирок змінив та на підставі ст. 75 КК звільнив ОСОБА_6 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням.

У касаційній скарзі засуджений та його захисник, серед іншого, вказують на порушення права на захист під час досудового розслідування, які пов’язують з проведенням слідчого експерименту без участі ОСОБА_1 та необґрунтованою, на їх думку, відмовою у проведенні слідчого експерименту за участю підозрюваного.

Позиція ККС

Скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС

ККС вказує, що можливість збирання доказів стороною захисту порівняно зі стороною обвинувачення обмежена. З огляду на це суд має з’ясувати чи була надана реальна, неілюзорна можливість стороні захисту отримати докази на спростування висунутого обвинувачення і тим самим реалізувати своє право на захист.

Як убачається з матеріалів провадження, захисник звернувся з клопотанням до слідчого про проведення за участю ОСОБА_1 слідчого експерименту з метою перевірки й уточнення відомостей, які мають значення для встановлення об’єктивних обставин ДТП. Постановою слідчого було відмовлено в задоволенні клопотання з мотивів того, що слідчий експеримент проведено, для участі в ньому неодноразово запрошувався ОСОБА_1, проте останній відмовлявся, мотивуючи своєю зайнятістю.

Захисником до місцевого суду було подано скаргу на вказану вище постанову слідчого. Ухвалою слідчого судді в задоволенні скарги захисника в інтересах ОСОБА_6 було відмовлено.

Під час підготовчого судового засідання в суді першої інстанції захисник, реалізуючи право, передбачене ч. 3 ст. 309 КПК, подав заперечення на ухвалу слідчого судді, посилаючись, серед іншого, на відсутність у матеріалах провадження будь-якого підтвердження повідомлення підозрюваного про день та час проведення слідчого експерименту. Проте, суд першої інстанції у вироку
обмежився тезою про те, що під час досудового розслідування слідчим суддею
перевірялася законність проведення такої слідчої (розшукової) дії без участі
ОСОБА_1, і в задоволенні скарги захисника було відмовлено, а тому посилання захисту про недопустимість результатів слідчого експерименту судом розцінюється як спосіб уникнути обвинуваченим відповідальності за вчинене.

Здійснення судового контролю під час досудового розслідування не усуває обов’язку суду, який розглядає справу по суті, перевірити законність та обґрунтованість рішення слідчого судді, тим більше у тих випадках, коли сторона провадження, в силу положень ч. 3 ст. 309 КПК, позбавлена можливості оскаржити ухвалу слідчого судді в апеляційному порядку.

Під час касаційної перевірки встановлена відсутність у провадженні документів про належне повідомлення ОСОБА_1 про день та час проведення слідчого експерименту, що ставить під сумнів обґрунтованість мотивів відмови слідчим суддею у задоволенні скарги захисника.

Апеляційний суд, погодившись з судом першої інстанції, не розглянув довід апеляційної скарги про порушення права на захист при проведенні слідчого експерименту під час досудового розслідування, зазначивши при цьому, що неправомірність дій органу досудового розслідування були предметом перевірки слідчим суддею при розгляді скарги захисника.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 17.05.2023 у справі № 161/19405/19 https://reyestr.court.gov.ua/Review/111036738