Щодо визначення процесуального статусу сторін і третіх осіб у майновому спорі

Зазначені у статті 7 КУзПБ спори мають розглядатися та вирішуватися судом в межах основної справи про банкрутство боржника, але у відокремленому позовному провадженні із визначенням кола учасників у такому спорі за правилами ГПК України.

Визначення процесуального статусу особи, якій пред’явлено вимогу у майновому спорі, як учасника у справі про банкрутство без надання їй статусу відповідача за вимогами ліквідатора боржника про визнання оспорюваного правочину недійсним, скасування рішення державного реєстратора, віндикацію майна та визнання права власності матиме наслідком порушення права такої особи на ефективний захист у випадку встановлення судами, зокрема пропуску позовної давності за такими вимогами за відсутності поважних причин для поновлення позивачу строку на звернення з відповідним позовом.

Детальніше з текстом постанови ВС від 26.01.2022 у справі No 922/3149/18 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/103281544
.