Щодо визначення ставок судового збору в процедурах банкрутства

Визначені частиною другою статті 7 КУзПБ спори розглядаються
та вирішуються судом хоч у межах основної справи про банкрутство боржника,
але у відокремленому позовному провадженні за правилами ГПК України.

За розгляд у позовному провадженні у межах справи про банкрутство,
провадження у якій регулюється нормами КУзПБ, майнового чи немайнового
спору господарському суду необхідно обраховувати розмір судового збору
із ставки, що підлягає сплаті за подання позовної заяви відповідно майнового
чи немайнового характеру (підпункти 1, 2 пункту 2 частини другої статті 4
Закону України «Про судовий збір»).

Водночас ставки судового збору за подання заяв в основній процедурі
банкрутства передбачені підпунктами 8–10 пункту 2 частини другої статті 4
Закону України “Про судовий збір”.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 14.04.2021 у справі No905/1818/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/96483494.