Сімейні спори та шкільний конфлікт. У центрі уваги здоров’я дитини: адвокат Лариса Гретченко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Сімейні спори та шкільний конфлікт: у центрі уваги здоров’я дитини”, Гретченко Лариса, адвокат, медіатор, керівник центру “Адвокат дитини”ВША НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ, розповіла про взаємопов’язаність медичних правовідносин за участі дитини з сімейними та у сфері освіти та про стан здоров’я дитини як вагомий чинник при вирішенні спорів між батьками.

В Сімейному кодексі України чітко прослідковується взаємопов’язаність медичних правовідносин за участі дитини з сімейними, а саме:

 • Вагітній дружині мають бути створені у сім’ї умови для збереження її здоров’я та народження здорової дитини. ( ст. 49)
 • Право на утримання дружини, з якою проживає дитина з вадами фізичного або психічного розвитку, від чоловіка до досягнення дитиною шести років. (ст. 84)
 • Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина з інвалідністю (ст.88)
 • Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров’я, якщо вона має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення. (ст. 143)
 • Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. (ст. 150)
 • Вирішення батьками питань щодо виховання дитини: в.т.ч. оздоровлення (ст.157)
 • Якщо дитина постійно проживає у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, функції опікуна та піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цих закладів. (ст. 245)

Потрібно зазначити, що найбільш вагомий чинник при вирішенні спорів між батьками – це стан здоров’я дитини.

 • Спори щодо участі у вихованні дитини (ст. 159 СК)
 • Спори щодо місця проживання малолітньої дитини (ст.ст. 161, 162 СК)
 • Справи про позбавлення батьківських прав (ст.ст. 164, 168 СК) Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я своїх дітей, їх фізичний та духовний розвиток, ведення ними здорового способу життя. У разі порушення цього обов’язку, якщо воно завдає істотної шкоди здоров’ю дитини, винні у встановленому порядку можуть бути позбавлені батьківських прав. (ст. 59 Основ)
 • Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав (ст.170 СК)
 • Спори про стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання дитини

– Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів (ст.182 СК

– Участь батьків у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо) (ст.185 СК)

– Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому закладі (ст.193 СК)

Щодо усиновлення дитини, то особа дитини та стан її здоров’я – обставина, що має істотне значення при ухваленні судом рішення про усиновлення (224 СК).

Питання скасування усиновлення допускається у випадках:

 • – якщо воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання;
 • – дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;
 • – після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров’ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім’ї.

Особливі умови є для усиновлення дитини іноземцями. Відповідно ст.283 СКУ, виняток з загальних підстав, в разі, якщо дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Особлива увага приділяється розголошенню таємниці усиновлення.

В ст.168 КК України, а саме ч.2, зазначено, що розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи по роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки ,- карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Щодо освітніх закладів, то проблема булінгу, на сьогоднішній день, є кричуща, оскільки почали підніматися завіси приховування булінгу в закладах освіти.

Відповідно Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі схваленої Указом Президента України від 25.05.2020 р. № 195/2020, безпечне і здорове освітнє середовище – сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема, внаслідок недотримання … законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору.

Для реалізації стратегічних цілей Національної стратегії необхідним є здійснення таких завдань:

 • забезпечення готовності педагогічних працівників до надання якісних освітніх послуг у процесі забезпечення соціального та здоров’язбережувального компонентів навчання, формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, психологічного супроводу учасників освітнього процесу, запобігання під час навчання проявам насильства та булінгу (цькування), порушенням прав дитини, зокрема шляхом використання Інтернету;
 • упровадження в закладах освіти міжнародних програм із протидії проявам насильства та булінгу (цькування) і їх попередження;
 • створення умов для активної участі громадськості у проведенні заходів з навчання учасників освітнього процесу навичкам здорового та безпечного способу життя, запобігання насильству та булінгу (цькуванню).