Справи про аліменти є малозначними незалежно від розміру заявлених вимог: суддя ВС Сакара

Про це суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Наталія Сакара розповідала на лекціях для суддів місцевих загальних судів, повідомляє Судова влада.

Розповідаючи про спрощене та загальне позовне провадження, Наталія Сакара зауважила, що диференціація в більшості випадків пов’язана із запровадженням категорії малозначних справ. Вони є двох видів: імперативно визначені такими законом та справи, які можуть бути визнані малозначними судом.

Стосовно першого виду доповідачка акцентувала, що навіть якщо суд не зазначив про малозначність справи в ухвалі про відкриття провадження, вона все одно малозначна. Зокрема, суддя зазначила, що справи про аліменти є малозначними незалежно від розміру заявлених вимог.

Щодо другого виду малозначних справ Наталія Сакара звернула увагу на ч. 4 ст. 274 ЦПК України, яка визначає справи, що не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного провадження (тобто бути малозначними). Зокрема, це справи у спорах,  що виникають із сімейних відносин (крім спорів про стягнення аліментів), щодо спадкування та інші, а також спори, в яких ціна позову перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Доповідачка сказала про критерії, які мають враховуватися при визначенні «незначної складності» справи для визнання її малозначною. Національне законодавство не вмістить таких критеріїв, але їх можна сформулювати виходячи з практики ЄСПЛ щодо розумності строків розгляду. У презентації Наталія Сакара  навела справи, які через незначну складність Верховний Суд визнавав малозначними.

Також вона розповіла про рішення Верховного Суду щодо можливості розгляду в порядку спрощеного позовного провадження справ про поділ майна подружжя. Такі справи можуть визнаватися малозначними, якщо вартість спірного майна менша за 250 прожиткових мінімумів.

В іншій справі Суд зазначив, що сімейні спори мають розглядатися в порядку спрощеного провадження. Однак у цій справі одночасно вирішувалося питання про визначення місця проживання дитини. «Виходячи з необхідності врахування найкращих інтересів дитини навряд чи можна сказати, що такі справи не є складними», – сказала Наталія Сакара.

У ще одній справі Верховний Суд вказав, що хоч спір стосується стягнення боргу, його не можна розглядати в спрощеному провадженні, оскільки  позивач просив стягнути борг з особи як спадкоємець позичальника. А спадкові спори не можна розглядати в порядку спрощеного провадження.