Стратегія розвитку системи правосуддя, затверджена указом Президента, має втілюватися за планом реалізації, який буде розроблений спільно з адвокатурою: Олександр Дроздов

Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, затверджена указом Президента, має втілюватися за планом реалізації, який буде розроблений спільно з адвокатурою.

Про це повідомив голова Комітету з питань безоплатної правової допомоги Олександр Дроздов, який також входить до складу Комісії з питань правової реформи при Президентові України, повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Як визначено в указі, деталізований перелік  завдань, заходів, очікуваних результатів та показників подальшої реалізації реформи судоустрою, судочинства та інших правових інститутів відображається у Плані дій щодо реалізації Стратегії, який схвалюється Комісією з питань правової реформи. Розробка та запровадження  Плану дій має супроводжуватися комплексними обговореннями із залученням громадського та експертного середовища.

«Цей указ містить дві частини, і  перша частина стосується того, що має робити Комісія з правової реформи …і узгоджувати все, що стосується удосконалення адвокатури, з адвокатами. Стратегії, щоб вона була виконана, потрібен план дій, над яким ми разом з вами будемо працювати», – сказав Олександр Дроздов під час Публічного слухання звіту про діяльність НААУ у 2020 році.

Основні проблеми, на вирішення яких націлена Стратегія, – функціональна недосконалість системи адвокатського самоврядування, складність доступу до професії та недостатня ефективність захисту прав адвокатів.

З метою запровадження системного підходу до удосконалення інституту адвокатури в Україні необхідно забезпечити: -посилення гарантій адвокатської діяльності, її видів і професійних прав адвокатів, -удосконалення самоврядності адвокатури;  розширення можливостей доступу до державних реєстрів та баз даних при здійсненні адвокатської діяльності.

«Одна з пропозицій удосконалення самоврядності адвокатури, яка зараз обговорюється, передбачає, що у законі про адвокатуру має бути норма, що у разі внесення змін у законодавство про адвокатуру необхідно, щоб відповідні висновки надавала Рада адвокатів України до Верховної Ради України. Наведене своєю чергою формуватиме чітку узгоджену комунікацію між адвокатурою та парламентом», – повідомив Олександр Дроздов.
 

Він також акцентував увагу присутніх  на необхідності спільно розробити пропозиції й щодо удосконалення статусу помічника адвоката у судових провадженнях, надавши останньому певне коло процесуальних прав, які мають бути обумовлені відповідним процесуальними повноваженнями самого адвоката. “Далі справа за законодавцем, який має врахувати напрацювання адвокатури в процесі вдосконалення правового регулювання адвокатської діяльності”, – запропонував Олександр Дроздов.

Повну версію презентації Олександра Дроздова можна переглянути тут

Нагадаємо, Рада адвокатів України на своєму засіданні, яке відбулось в м. Кам’янець-Подільський, прийняла Стратегію розвитку на 2021-2025 роки.

Документ складається з чотирьох основних етапів: планування (включаючи розробку стратегії), реалізація, оцінка результатів і наслідків (аналіз причин досягнення чи недосягнення результатів) та уточнення стратегії з метою підтримки її актуальності, а також містить 26 пунктів, в яких чітко окреслені основні завдання, цілі та пріоритетні напрямки діяльності.