Суд Миколаєва засудив співробітницю коледжу на 8 років за наповнення пропагандистської групи в “Вконтакте”

Ленінський районний суд м. Миколаєва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальне провадження №22023150000000302 від22.06.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаєва Миколаївської області, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, яка на момент вчинення кримінальних правопорушень працювала адміністратором баз даних в Миколаївському муніципальному академічному коледжі, не одруженої, не маючої на утриманні неповнолітніх дітей, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 110 ч. 1 та ч. 2, 436-2 ч. 2 та ч. 3 КК України,

з участю прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 ,

встановив:

24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об`єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким фактично створено Організацію Об`єднаних Націй (далі ООН).

До складу ООН увійшли Українська Радянська Соціалістична Республіка (3 24 серпня 1991 року змінена назву на Україна), Союз Радянських Соціалістичних Республік (з 24 грудня 1991 року змінено назву на Російська Федерація) та ще 49 країн-засновниць, а в подальшому до вказаної міжнародної організації прийняті інші країни світу.

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Статуту ООН всі Члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканості або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з Цілями Об`єднаних Націй.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1981 року № 36/103 про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями від 16 грудня 1970 року № 2734 (XXV), що містить Декларацію прозміцнення міжнародної безпеки; від 21 грудня 1965 року № 2131 (XX), що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та обмеження їх суверенітету та від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX), що містить визначення агресії, установлено, що ні одна з держав не має право здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Закріплено обов`язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації; здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року № 3314 (ХХІХ) серед іншого визначено:

– застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної та політичної незалежності іншої держави;

– застосування збройної сили державою першою в порушення Статуту ООН є перш за все свідченням акту агресії.

Будь-яка з наступних дій, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

– вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або частини її;

– бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

– блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

– напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави;

– застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, у порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

– дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

– засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно наведеним вище актам.

Жодні міркування будь-якого характеру, з політичних, економічних, військових чи інших причин не можуть бути виправданням агресії.

Крім того, принципи суверенної рівності, поваги прав, притаманних суверенітету, незастосування сили чи погрози силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання спорів та невтручання внутрішні справи держав були закріплені також у Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, який підписаний СРСР, правонаступником якого є Російська Федерація.

Статтями 1 та 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій (Гаага, 18 жовтня 1907 року), яка вступила в дію 26 січня 1910 року, яку 7 березня 1955 року визнано Союзом Радянських Соціалістичних Республік, правонаступником якого є Російська Федерація, передбачено, що військові дії між державами не повинні починатися без попереднього і недвозначного попередження, яке буде мати форму мотивованого оголошення війни або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни. Стан війни повинен бути без уповільнення оповіщений нейтральним державам і буде мати для них дійсну силу лише після одержання оповіщення.

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України. Згідно з указаним документом, територія України є неподільною та недоторканною.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і Російська Федерація.

Згідно з п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від5 грудня 1994 року Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їх зобов`язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов`язались утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

31 травня 1997 року відповідно до положень Статуту ООН і зобов`язань за Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі Україна таросійська федерація уклали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією (ратифікований Законом України від 14 січня 1998 року №13/98-ВР та федеральним законом російської федерації від 2 березня 1999 року № 42 ФЗ). Відповідно до ст.ст. 2-3 зазначеного Договору російська федерація зобов`язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів та будівництво відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов`язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та російською федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований російською федерацією 22 квітня 2004 року), територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей відноситься до території України.

Статтями 1-3 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Згідно із статтею 5 Конституції України, носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Згідно з ч. 1 ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов`язком громадян України.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132-134 Конституції України,територіальний стрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх сторичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Місто Севастополь має спеціальний статус, Автономна Республіка Крим (далі – АР Крим) є невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Таким чином, із зазначених міжнародних нормативно-правових актів, а також актів національного законодавства, яке визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, випливає, що дії рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України створюють реальні загрози національній безпеці та є проведенням підривної діяльності проти України. Її результатом стала анексія Криму, окупація території Донецької та Луганської областей, масштабні руйнування провідних промислових бюджетоутворюючих підприємств на сході держави, що призвело до загострення суспільно-політичної обстановки в Україні, падіння економіки держави та інших вкрай негативних для України наслідків.

Наведені вище факти розв`язання та ведення російською федерацією агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів зс рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ, організацій та військових частин із 27 лютого 2014 року широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав, у зв`язку з чим були достовірно відомі ОСОБА_3

06 березня 2014 року Верховною Радою АР Крим прийнята Постанова Про проведення загальнокримського референдуму». Указом Президента України від № 261/2014 від 07 березня 2014 року дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 року визнана неконституційною.

11 березня 2014 року Постановою Верховної Ради АР Крим прийнята «Декларація», якою проголошено АР Крим «суверенною державою» – «Республікою Крим». Указом Президента України від 14 березня 2014 року № 296/2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 3-рп/2014 від 20 березня 2014 року визнана неконституційною.

Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року № 891-VII Верховна Рада АР Крим була розпущена.

17 березня 2014 року представники розпущеної «Верховної Ради АР Крим» прийняли Постанову № 1745-6/14 «Про незалежність Криму», за якою створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», а також Постанову 1748-6/14 «Про правонаступництво Республіки Крим», за якою вищим органом влади «Республіки Крим» є «Державна рада Республіки Крим».

18 березня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» підписала «Договір» між рф та «Республікою Крим» про прийняття до рф «Республіки Крим» та утворення у складі рф нових суб`єктів, який вже 19 березня рішенням Конституційного Суду рф визнаний таким, що відповідає Конституції рф, 20 березня 2014 року його ратифікувала більшістю голосів Держдума рф, а 21 березня 2014 року – рада федерації федеральних зборів рф, відтак цей Договір» набрав чинності 21 березня 2014 року.

21 березня 2014 року прийнятий Закон РФ № 6-ФКЗ (т. 4 а. 175-214), яким прийнято до рф «Республіку Крим» та утворені в складі рф нові суб`єкти. «Республіка Крим» вважається прийнятою до рф з дати підписання «Договору» (ст. 1 Закону РФ № 6-ФКЗ).

11 квітня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» прийняла «Конституцію Республіки Крим» як суб`єкта РФ.

На далі, продовжуючи підривну діяльність проти України, рф утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади рф, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади рф та недопущення контролю України над цією територією.

Верховною Радою України 15 квітня 2014 року прийнято Закон України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1207-VII), за яким перебування підрозділів ЗС рфна території України з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, а також всупереч міжнародно-правовим актам, визнано окупацією частини території суверенної держави Україна, а територію АР Крим, відповідні води, територіальне море України, територію виключної (морської) економічної зони України, а також повітряний простір над цими територіями визнано тимчасово окупованими територіями України внаслідок збройної агресії з боку рф.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, «референдум», проведений в АР Крим 16 березня 2014 року, визнано таким, що не має законної сили і не може бути основою для зміни статусу АР Крим.

Реакцією на такі дії російської федерації, стало прийняття Верховною Радою України 21 квітня 2015 року постанови № 337-VIII «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії російської федерації та подолання її наслідків», згідно з якою констатовано початок такої агресії з боку рф на території АР Крим 20 лютого 2014 року, яка завершилася воєнною окупацією та подальшою незаконною анексією цієї частини території України.

Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (Україна)» від 19 грудня 2016 року № 71/205 та від 19 грудня 2017 року № 72/190, «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів» від 17 грудня 2018 року, «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» від 22 грудня 2018 року послідовно засуджено тимчасову окупацію з боку РФ внаслідок військової агресії частини території України – АР Крим – підтверджено невизнання її анексії.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами України,російської федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 рокуросійською федерацією визнано «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами.

22 лютого 2022 року президент російської федерації, реалізуючи злочинний план, направив до ради федерації звернення про використання збройних сил рфза межами рф, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 05 годині президент російської федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому Збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва рф і зс рф, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань рф здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

24 лютого 2022 року Указом Президента України ОСОБА_6 №64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.

Незважаючи на вищевказані зобов`язання по неухильному додержанню Конституції та законів України, ОСОБА_3 , будучи громадянкою України, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаною про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку рф підривної діяльності проти України, з метою завдати шкоди основам національної безпеки України, діючи зі злочинним умислом, свідомо вчиняла дії щодо розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, 26.06.2023 о 16:14 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, достовірно володіючи інформацією, що з 24 лютого 2022 року російською федерацією, а саме підрозділами збройних сил та інших військових формувань рф, здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна, та розуміючи, що вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи умисно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «Вконтакте» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи редактором загальнодоступної групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),розмістила уній повідомленняз текстом: «Херсон. Каждый дель обстрелы и погибают люди Херсон.Уборка урожая,подготовка кзиме ипланы наразвитие Колоссальнаяразница,верно? Но она заключается тольков одном. Кто управляет и контролирует.Там, где украинские военныеразруха, смерти и людское горе. Там, где российские военные и администрация- стабильностъ, развитие и безопасность. Так и яркий пример Мариуполь.Город, из которого сначала украинские нацисты сделали базу, поставили под угрозу многомиллионный город, когда они как побитые собаки проиграли и сдались в плен, то город начал оживать, отстраиваться и даже строить плану на будущее. Что выбирать нам тоже очевидно. Если мы желаем, чтоб наши города на Юге развивались, вернули себе былую славу и комфорт жизни длягорожан, то нам нужно уже сейчас гнать украинских нацистов от управления городами, а потом громко и без страха заявлять о своей позиции – быть с Россией и под надежным управлением лучших государственных деятелей Москвы! Славится Северное Причерноморье в составе России!», в тексті якого наявний заклик, адресований до мешканців міст півдня України, заявити про намір утворити одне ціле з рф та під керівництвом вищих органів державної влади рф, тобто заклик до зміни меж території, державного кордону напорушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, судом в межах судового розгляду, визначених ст. 337 КПК України, встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 своїми умисними діями розповсюджувала матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 110 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаною про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку рф підривної діяльності проти України, з метою завдати шкоди основам національної безпеки України, 10.08.2023 о 17:45 год., діючи повторно, перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, достовірно володіючи інформацією, що з 24 лютого 2022 року російською федерацією, а саме підрозділами збройних сил та інших військових формувань рф, здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна та розуміючи, що вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку встановленого Конституцією України, діючи умисно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/nWB02266914, з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «Вконтакте» ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи «редактором» групи « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розмістила в ній повідомлення з текстом: «Россия все возвращает, пусть не так быстро, как это получилосьс Крымоми Донбассом,но возвращаетокончательно ибесповоротно.Сначала Крымвернулиисконно русская земля. Потом Донбасс изъявилжелание быть с Россией, а теперь и Причерноморье! Нацисты думают, что смогут вернуть кровью, те города, которые отказались от нее, ноогорчу ихэто только их мечты. Тому пример Мариуполь. В 2014 был под нацистской хунтой, а в 2022: Мариуполь – это Россия! Им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена.И сегодняпервый разможно вздохнутьполной грудью,стать no-настоящемусвободными.И я,как автор,хочу донестивсем тем,кто прочтётэту статью,Россия неоставит своих!Россия вернётсвоё,и правобережныйХерсон,и судостроительгород Николаеви Одессу,и ОСОБА_9 и ОСОБА_10 .Ведь тольков составеРоссии этипрекрасные городаждёт будущее!Русские жителиэтих территорий,надо толькоподождать ине падатьдухом,веритьРоссия придёт,Россия будетнавсегда уже!Верить!Ждать!Не сдаватьсянацисткой хунте,не прогибатьсяпод еёгнёт!И главноекаждому сделатьсвой вкладв нашуобщую победу,победу стойкостии волы,сделать вкладв восстановлениеисторической справедливостивозвращение городовПричерноморья всостав России!», в тексті якого наявний заклик, адресований до мешканців міст України виконати дії, брати участь у виході українських міст зі складу України та приєднатися до складу рф, тобто заклик до зміни меж території, державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, 01.09.2023 о 22:50 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 , діючи умисно та повторно, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «Вконтакте» « ОСОБА_7 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 будучи редактором групи « ОСОБА_8 »|Сводки СВО» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розмістила в ній повідомлення з текстом такого змісту: «Уважаемые граждане Херсонщины! Начавшиеся сегодня выборы -это торжественная финишная лента в полуторалетнем марафоне изунылой украинской обреченности в светлое будущее России.Миллионы людей по всей нашей стране напряженно трудились,чтобы пройдя эту отметку жители нашей области окончательно законодательно закрепили свое право быть в составе страны, которая дала жизнь нашей сегодняшней области и ее столице городу Херсону. Мы вернулись домой,и ждем скорого возвращения братьев-харьковчан, кировоградцев, николаевцев, одесситов, приднестровцев,а так, же всех, кто желает и готов жить в составе единой многонациональной российской семьи. Мощь и сила нашей армии состоят из сотен тысяч солдатских сердец. Единство и родство России состоят из сотен тисяч солдатських сердец. Единство и юродство России состоят из понимания, уважения и братской взаимопомощи всех народов, которые, готовы жить во взаимопониманиии строить светлое будущее наших детей. Дорогие земляки-херсонцы! Проголосуйте с 1 по 4 сентября на экстерриториальных участках по всей территории РФ, со 2 по 7 сентября на досрочном голосовании в труднодоступных районах нашей области, и с 8 по 10 сентября, в единый день голосования, на стационарных участках Херсонщины. Это очень важно для всех нас и абсолютно не сложно, так как для этого созданы все технические условия. Достаточно просто иметь любой из перечисленных документов, удостоверяющих личность: -Паспорт гражданина Российской Федерации;ID-паспорт Украины с приложением; – ID-паспорт Украины без приложения; – Паспорт Украины на бумажном носителе; – Иной документ, выданный органами Украины до 30.09.2022; – Иной документ, выданный органами РФ после 30.09.2022. Регистрацию по месту жительства можно подтвердить либо адресной справкой, либо записью в домовой книге. Сегодня как никогда важно своим выбором продемонстрировать мировому сообществу единство русских, украинцев, белорусов, татар, чеченцев, дагестанцев, бурят, калмыков, а также всех других национальностей в составе великого Российского народа», в тексті якого наявний заклик, адресований до жителів АДРЕСА_2 здійснити дії, а саме проголосувати – взяти участь у голосуванні, віддати свій голос на т.зв. «выборах», тобто на псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях України, а саме м. Херсону та Херсонської області, у так звані місцеві органи влади, які були організовані окупаційною адміністрацією, що призведе до закріплення на законодавчому рівні входження м. Херсона та Херсонської області до складу рф, тобто заклик до зміни меж території, державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, судом в межах судового розгляду, визначених ст. 337 КПК України, встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 своїми умисними діями розповсюджувала матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що вчинено повторно, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 110 КК України.

Крім того, відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» – інформаційною безпекою є, зокрема, захищеність України від намагань маніпулювати суспільною свідомістю, у тому числі шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації.

Стаття 8 Закону України «Про основи національної безпеки України» зазначає, що з урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність усіх державних органів має бути зосереджена, зокрема на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, збереження соціально-політичної стабільності суспільства та зміцнення позицій України у світі. Основним напрямом державної політики з питань національної безпеки України в інформаційній сфері є, крім іншого, забезпечення інформаційного суверенітету України.

20 лютого 2014 року, з метою блокування та захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів військової та цивільної інфраструктури для забезпечення військової окупації та подальшої анексії рф території АР Крим і м. Севастополя, всупереч вимогам пунктів 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, пунктів 3, 8 Меморандуму про підтримку миру та стабільності в Співдружності Незалежних Держав від 10 лютого 1995 року, статей 2, 3 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією, принципів Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, а також всупереч вимогам частини 4 статті 2 Статуту ООН, Декларації Генеральної Асамблеї ООН № 36/103 від 9 грудня 1981 року про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та декларацій, затверджених резолюціями Генеральної Асамблеї ООН № 2131(XX) від 21 грудня 1965 року, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету, № 2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, № 2734 (XXV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки, № 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, що містить Визначення агресії, статей 1, 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій від 18 жовтня 1907 року, статей 1, 2, 68 Конституції України, на територію суверенної держави Україна, а саме АР Крим і м. Севастополь, представниками влади рф і службовими особами зс рф розпочато збройне вторгнення регулярних військ рф на територію України.

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 № 1207-V11, констатовано, що тимчасова окупація території України розпочалася 20 лютого 2014 року.

Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року № 2268-УІІІ визначено, що збройна агресія російської федерації розпочалася з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та інших силових відомств російської федерації, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності; російська федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань російської федерації, що складаються з регулярних з`єднань і підрозділів, підпорядкованих міністерству оборони російської федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам російської федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи та структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні російській федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

У період до 05:00 год. 24.02.2022 президент російської федерації володимир путін, а також інші невстановлені представники військово-політичного керівництва рф, діючи всупереч вимогам п.п. 1,2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 XXV) від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів зс рф на територію України.

Так, 24.02.2022 о 05.00 год. президентом російської федерації володимиром путіним оголошено рішення розпочати військову операцію в Україні, у зв`язку з чим на виконання вищевказаного наказу, під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади рф, її збройних сил, спецслужб та інших осіб, військовослужбовці збройних сил російської федерації, шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію України через державні кордони України Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької та інших областей, в тому числі вийшовши за межі адміністративних кордонів Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей, та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також окупували частин вказаної території України, чим змінили межі її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що частково продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

24 лютого 2022 року указом Президента України Володимира Зеленського №64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено воєнний стан на всій території України, який неодноразово продовжувався та діє на теперішній час.

Рішенням Верховної ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року російська федерація визнана державою-агресором, яка здійснює збройну агресію проти України, розв`язала і веде повномасштабну агресивну війну проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Як встановлено, планування, фінансування та реалізація російською федерацією агресивної війни та агресивних воєнних дій проти України, проведення розвідувальної та підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, організовується, спрямовується, здійснюється силами, насамперед, зс рф, головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил російської федерації, федеральної служби безпеки російської федерації, найманців, а також осіб, залучених до співробітництва на конфіденційній (негласній) основі, у тому числі громадян України.

Так, громадянка України ОСОБА_3 , знаходячись у м. Миколаїв, маючи проросійсько-налаштовану позицію, сформовану в умовах швидкого розвитку інформаційного суспільства в Україні та глобального інформаційного простору, використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у всіх сферах життя, де особливо значення набувають проблеми інформаційної безпеки, як складової державної безпеки України, усвідомлюючи, що російська федерація з 2014 року вчиняє проти України акт збройної агресії, та маючи на меті виправдати вказані злочинні дії російської федерації та її військового, політичного керівництва, бажаючи настання наслідків збройної агресії російської федерації проти України, які полягали б в окупації території України та ліквідації її суверенітету, свідомо вчинила дії щодо поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування тимчасової окупації частини території України.

Так, 26.06.2023 о 16:14 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, достовірно володіючи інформацією, що з 24.02.2022 російською федерацією, а саме підрозділами збройних сил та інших військових формувань рф, здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної державиУкраїна, діючи умисно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «ВКонтакте» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи редактором групи « ОСОБА_8 »|СводкиСВО» ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розмістила в ній повідомлення з текстом такого змісту: «Херсон.Каждый деньобстрелы ипогибают людиХерсон.Уборка урожая,подготовка кзиме ипланы наразвитие Колоссальнаяразница,верно?Но оназаключается тольков одном.Кто управляети контролирует.Там,где украинскиевоенныеразруха,смерти илюдское горе.Там,где российскиевоенные иадминистрациястабильность,развитые ибезопасность.Так ияркий примерМариуполь. Город, из которого сначала украинские нацисты сделали базу, поставили под угрозу многомиллионный город, когда они как побитые собаки проиграли и сдались в плен, то город начал оживать, отстраиваться и даже строить плану на будущее. Что выбирать нам тоже очевидно. Если мы желаем, чтоб наши города на Юге развивались, вернули себе былую славу и комфорт жизни для горожан, то нет нужно уже сейчас гнать украинских нацистов от управления городами, а потом громко и без страха заявлять о своей позиции – быть с Россией и под надежным управлением лучших государственных деятелей Москвы! Славится Северное Причерноморье в составе России!», в тексті якого вдається до виправдовування тимчасової окупації частини території України.

Таким чином, судом в межах судового розгляду, визначених ст. 337 КПК України, встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 вчинила поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування тимчасової окупації частини території України, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Крім того, громадянка України ОСОБА_3 , знаходячись у м. Миколаєві, маючи проросійсько-налаштовану позицію, сформовану в умовах швидкого розвитку інформаційного суспільства в Україні та глобального інформаційного простору, використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у всіх сферах життя, де особливо значення набувають проблеми інформаційної безпеки, як складової державної безпеки України, усвідомлюючи, що російська федерація з 2014 року вчиняє проти України акт збройної агресії та маючи на меті виправдати вказані злочинні дії російської федерації та її військового, політичного керівництва, бажаючи настання наслідків збройної агресії російської федерації проти України, які полягали б в окупації території України та ліквідації її суверенітету, діючи умисно, повторно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, 28.06.2023 о 15:15 год., перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «ВКонтакте» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи редактором групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),розмістила вній повідомленняз текстомтакого змісту: «От наших подписчиков,которые находятся на еще оккупированной киевскими нацистами территории, поступает много вопросов о будущем наших детей и их образовании. Все адекватные люди, которые имеют критическое мышление и не были зазомбированы укронацыстами, понимают, что образование в так называемой украине находится на дне. Россия, которая никогда не отказывалась от своей истории, сохранила и преумножила наследие Советской системы образования.Большинство вопросов, которые задают подписчики, касаются возможности поступления в российские вузы для тех детей, которые оказали заложниками нацистов и закрытых ими границ. Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего и это правильно, потому что нормальное образование может быть только в составе России и ее образовательных нормах. Хочу помочь детям избежать заточения в псевдогосударстве под названием «украина», к чему призываю и вас. Расскажите свой опыт и возможности поступить в российские вузы, например Херсонский педагогический университет, для тех, кто живет на еще не освобождённой территории. Как документы, условия и прочее», в тексті якого вдається до виправдування здійснення військових дій армією рф на території України, а саме тимчасової окупації частини України.

Після того, 28.06.2023 о 20:17 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, достовірно володіючи інформацією, що з 24.02.2022 російською федерацією, а саме підрозділами збройних сил та інших військових формувань рф, здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна, діючи умисно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «Вконтакте» « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи редактором групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),розмістила вній повідомленняз текстомтакого змісту: «Неоднократно былослышно изуст первыхлиц Украиныо восстановлениитерриториальной целостности,уважение кУставу ООН,возмещение всехубытков,нанесенных войной,наказание каждоговоенного преступникаи гарантии,что этоне повторитсянеотъемлемые части для начала переговоров между россией и Украиной. Давайте разберем: «Восстановление территориальной целостности и уважение к уставу ООН»? После выхода из СССР никто из украинских властей не догадался демаркировать границы, чтобы соответствовать Уставу ООН. И поскольку речь идет о территориальной целостности, то Украина ДО СИХ ПОР считается областью СССР.А кто там у нас наследник СССР – Российская Федерация. СВО выполняется на территории, которая согласно букве Устава ООН принадлежит России. «Возмещение всех убытков, нанесенных войной»? Это скорее всего к США и их западной шайке претензия. Кстати, множествосвидетельств того, что украинские нацисты намеренно уничтожают жилые многоэтажные дома, разрушают инфраструктуру городов, калечат и убывают граждан. «Наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится»? Это вообще очень правильное желание.Именно Россия его осуществляет, уничтожая нацистов, которые и есть военные преступники. А гарантия, что это не повторится, появится лишь после перехода территории УССР под контроль России. Гарантировать исчезновение нацизма может только русский человек. Подытожим: Украина, согласно Уставу ООН, должна стать частью России. Поскольку границы не демаркированы, а территория является областью СССР, наследницей которого стала Россия. Запад должен понести финансовые убытки, возмещая все, что было разрушено под руководством Западных партнеров. Военные преступники должны быть наказаны. Гарантией прекращения боевых действий и осуждение нацизма, станет переход украинской территории под полный контроль России», в тексті якого міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення здійснення збройної агресії РФ на території України.

Крім того, 23.07.2023 о 12:00 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «Вконтакте» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи редактором групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розмістила в ній повідомлення з текстом такого змісту: «А вот и заготовочка, так сказать прелюдия к преступлению укрофашистского режима. Россия не била по центру Одессы. Если бы туда прилетел калибр, то от центра осталась бы большая воронка.», в тексті якого міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

Крім того, 09.08.2023 о 20:49 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «Вконтакте» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи редактором групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ),розмістила вній повідомленняз текстомтакого змісту: « ОСОБА_11 – должен быть в составе России?Наверное многие из вас думают:”Да это и так очевидно, зачем об этом говорить?” Придется говорить, столько, сколько потребуется для того, чтобы наши братья наконец, открыли глаза. Николаев – исконно русский город, создан Потемкиным, по приказу ЕкатериныІІ.Даже в современное время, и при нынешнем уровне нацизма в Украине, при самом высоком уровне промывания мозгов, николаевцы продолжают говорить на русском. Потому что это действительно их родной язык. Многие из них начали понимать, чтопроисходит из-за действий нынешних властей. Многие хотят войти в состав в России, но боятся даже допускать этой мысли, ведь вся власть сейчас максимально контролирует обычный народ. Николаевцы видят преступные и коppvnционные действия властей, но ничего не могут сделать. Даже выйти на митинг и высказать свое мнение, ведь во время военного положения украинцам запрещается выходить даже на мирный протест. Удобно для украинской власти, неправда ли? Они свято верят и ждут, когда что-то изменятся.Ждуткогда изменится власть. Но они так плотно засели у корыта, что их не сдвинуть. Остаётся лишь ждать, когда Россия либо сможет захватить и убрать эту власть, либо сможет отправить своего, честного и порядочного кандидата, который сможет свободно высказать мнение николаевцев о желании перейти в состав России. Скажите, вы ведь тоже ждёте воссоединение с братьями? Фото Николаев – Антимайдан 2014 года», в тексті якого міститься виправдовування здійснення збройної агресії рф на території України, а саме м. Миколаєва.

Крім того, 10.08.2023 о 17:45 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «Вконтакте» « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 будучи редактором групи « ОСОБА_8 » | Сводки СВО» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розмістила в ній повідомлення з текстом такого змісту: «Россия всевозвращает,пусть нетак быстро,как этополучилось сКрымом иДонбассом,но возвращаетокончательно ибесповоротно.Сначала Крымвернулиисконно русская земля. Потом Донбасс изьявил желание быть с Россией, а теперь и Причерноморье! Нацисты думают, что смогут вернуть кровью, те города, которые отказались от нее, но огорчу ихэто только их мечты. Тому пример Мариуполь. В 2014 был под нацистской хунтой, а в 2022: Мариуполь – это Россия! Им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена.И сегодняпервый разможно вздохнутьполной грудью,стать no-настоящемусвободными.И я,как автор,хочу донестивсем тем,кто прочтётэту статью,Россия неоставит своих!Россия вернётсвоё,и правобережныйХерсон,и судостроительгород Николаеви Одессу,и ОСОБА_9 и ОСОБА_10 .Ведь тольков составеРоссии этипрекрасные городаждёт будущее!Русские жителиэтих территорий,надо толькоподождать ине падатьдухом,веритьРоссия придёт, Россия будет навсегда уже! Верить! Ждать! Не сдаваться нацисткой хунте, не прогибаться под её гнёт! И главное – каждому сделать свой вклад в нашу общую победу, победу стойкости и волы, сделать вклад в восстановление исторической справедливости – возвращение городов Причерноморья в состав России!»,в тексті якого містяться виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а саме Автономної Республіки Крим, українського Донбасу та м. Маріуполя.

Крім того, 28.08.2023 о 07:30 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «Вконтакте» « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи редактором групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),розмістила вній повідомленняз текстомтакого змісту: «Офис Президента начал убеждать Запад в способности Украины организовать новое контрнаступление весной 2024 года и просит дополнительное финансирование. Под эти цели будет запущенна новая волна мобилизации и обучены специальные подразделения, которые должны будут организовать прорыв на Юге. Такая позиция не удивительна, так как с 2014 года элита Украины все делала чтоб развязать войну. На горе и трагедии своего населения правительство наживается. И поэтому вариант провести переговоры о перемирии ими не рассматривается.»,в тексті якого міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

Крім того, 01.09.2023 о 22:50 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешканняпо АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно та усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570» з s/n НОМЕР_1 , з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «Вконтакте» « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи редактором групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розмістила в ній повідомлення з текстом такого змісту: «Уважаемые гражданеХерсонщины!Начавшиеся сегоднявыборы –это торжественнаяфинишная лентав полуторалетнеммарафоне изунылой украинскойобреченности всветлое будущееРоссии.Миллионы людейпо всейнашей страненапряженно трудились,чтобы пройдяэту отметкужители нашейобласти окончательнозаконодательно закрепилисвое правобыть всоставе страны,которая далажизнь нашейсегодняшней областии еестолице городуХерсону.Мы вернулисьдомой,и ждемскорого возвращениябратьев-харьковчан,кировоградцев,николаевцев,одесситов,приднестровцев,а так,же всех,кто желаети готовжить всоставе единоймногонациональной российскойсемьи.Мощь исила нашейармии состоятиз сотентысяч солдатскихсердец.Единство иродство Россиисостоят изсотен тысячсолдатских сердец.Единство иродство Россиисостоят изпонимания,уважения ибратской взаимопомощивсех народов,которые,готовы житьво взаимопониманиии строитьсветлое будущеенаших детей.Дорогие земляки-херсонцы!Проголосуйте с1по 4сентября наэкстерриториальных участкахпо всейтерритории РФ,со 2по 7сентября надосрочном голосованиив труднодоступныхрайонах нашейобласти,и с8по 10сентября,в единыйдень голосования,на стационарныхучастках Херсонщины.Это оченьважно длявсех наси абсолютноне сложно,так какдля этогосозданы всетехнические условия.Достаточно простоиметь любойиз перечисленныхдокументов,удостоверяющих личность:-Паспорт гражданинаРоссийской Федерации;ID-паспорт Украины с приложением; – ID-паспорт Украины без приложения; – Паспорт Украины на бумажном носителе; – Иной документ, выданный органами Украины до 30.09.2022; – Иной документ, выданный органами РФ после 30.09.2022. Регистрацию по месту жительства можно подтвердить либо адресной справкой, либо записью в домовой книге. Сегодня как никогда важно своим выбором продемонстрировать мировому сообществу единство русских, украинцев, белорусов, татар, чеченцев, дагестанцев, бурят, калмыков, а также всех других национальностей в составе великого Российского народа», в тексті якого міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

Таким чином, судом в межах судового розгляду, визначених ст. 337 КПК України, встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 своїми умисними діями вчинила поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році,а також виправдовування, визнання правомірною,заперечення тимчасової окупації частини території України, що вчинено повторно, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 436-2 КК України.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнала частково та підтвердила обставини вчинених кримінальних правопорушень, вказані в обвинувальному акті, зокрема, що дійсно, перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , використовуючи власний ноутбук марки «Lenovo» з обліковим записом (акаунтом) в соціально-орієнтованій мережі «ВКонтакте» «Антонина Ишмурат», будучи редактором групи «Херсонский вестник» | Сводки СВО» протягом червня-вересня 2023 розмістила в ній повідомлення проросійської спрямованості, які отримувала від іншої особи, зареєстрованої як ОСОБА_12 , з якою познайомилася в мережі інтернет. Вказані повідомлення вона не створювала особисто, а лише розміщувала, отримавши їх від тієї особи. За розміщення таких повідомлень вона двічі отримувала грошові кошти на банківську картку АТ «ПриватБанк», суми яких були озвучені під час дослідження письмових доказів. Під час проведення обшуку за місцем її проживання були вилучені ноутбук « ОСОБА_13 », з допомогою якого вона розміщувала повідомлення та користувалася із особою на ім`я ОСОБА_12 , банківська картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на яку вона отримувала грошові кошти за розміщення повідомлень, а також інший ноутбук, який був виданий їй для роботи, телефони та банківська картка «Мнобанк», які вона не використовувала для спілкування та розміщення оголошень та не отримувала грошові кошти. Зазначила про те, що розміщуючи вказані повідомлення в соціально-орієнтованій мережі «ВКонтакте», вважала, що до них не матимуть доступу громадяни України.

Крім власного часткового визнання обвинуваченою своєї вини, її винуватість у скоєному підтверджується також іншими дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності.

Із протоколу огляду від 10.08.2023 слідує, що на виконання доручення слідчого оперативним працівником УСБУ в Миколаївській області з допомогою браузеру «GoogleChrome» проведений огляд інтернет-сторінки в соціально орієнтованій мережі «ВКонтакте» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розміщена за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в якій виявлені публікації, що містять ознаки закликів до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зокрема, 10.08.2023 о 17:45 розміщено публікацію такого змісту: «Россия все возвращает, пусть не так быстро, как этополучилось сКрымом иДонбассом,но возвращаетокончательно ибесповоротно.Сначала Крымвернули исконно русская земля. Потом Донбасс изъявил желание бытьс Россией,а теперьи Причерноморье!Нацисты думают,что смогутвернуть кровью,те города,которые отказалисьот нее,но огорнуих это только их мечты. Тому пример Мариуполь. В 2014 был под. нацисткой хунтой, а в 2022: Мариуполь это Россия! Им восемь лет пришлось переживать гонения за руський язык, Георгиевские ленты, советские ордена.И сегодняпервый разможно вздохнутьпогной грудью,стать no-настоящемусвободными.И я,как автор,хочу донестивсем тем,кто прочтётэту статью,Россия неоставит своих!Россия вернётсвоё,и правобережныйХерсон,и судостроительгород Николаеви Одессу,и ОСОБА_9 и ОСОБА_10 .Ведь тольков составеРоссии этипрекрасне городаждёт будущее!Русские жителиэтих территорий,надо толькоподождать ине падатьдухом,верить Россия придёт, Россия будет навсегда уже! Верить! Ждать! Не сдаваться нацисткой хунте, не прогибаться под. её гнёт! И главное каждому сделать свой вклад в нашу общую победу, победу стойкости и волы, сделать вклад в восстановление исторической справедливости возвращение городов Причерноморья в состав России!». На проведення огляду публікація налічує 5 репостів.

09.08.2023 о 20:49 розміщена публікація такого змісту: « ОСОБА_11 – должен быть в составе России? Наверное многие из вас думают: “Да это и так очевидно, зачем об этом говорить?” Придется говорить, столько, сколько потребуется для того, чтобы наши братья наконец, открыли глаза. Николаев – исконно русский город, создан Потемкиным, по приказу ЕкатериныІІ. Даже в современное время, и при нынешнем уровне нацизма в Украине, при самом высоком уровне промывания мозгов, николаевцы продолжают говорить на русском. Потому что это действительно их родной язык. Многие из них начали понимать, что происходит из-за действий нынешних властей. Многие хотят войти в состав в России, но боятся даже допускать этой мысли, ведь вся власть сейчас максимально контролирует обычный народ. Николаевцы видят преступные и коppvnционные действия властей, но ничего не могут сделать. Даже выйти на митинг и высказать свое мнение, ведь во время военного положения украинцам запрещается выходить даже на мирный протест. Удобно для украинской власти, неправда ли? Они свято верят и ждут, когда что-то изменятся. Ждуткогда изменится власть. Но они так плотно засели у корыта, что их не сдвинуть. Остаётся лишь ждать, когда Россия либо сможет захватить и убрать эту власть, либо сможет отправить своего, честного и порядочного кандидата, который сможет свободно высказать мнение николаевцев о желании перейти в состав России. Скажите, вы ведь тоже ждёте воссоединение с братьями? Фото Николаев – Антимайдан 2014 года».

Із протоколу огляду від 04.07.2023 вбачається, що на виконання доручення слідчого оперативним працівником УСБУ в Миколаївській області з допомогою браузеру «GoogleChrome» проведений огляд інтернет-сторінки в соціально орієнтованій мережі «ВКонтакте» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розміщена за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в якій за період з 04.06.2023 до 04.07.2023 залишено 1452 публікації, що орієнтовані на популяризацію дій окупаційної влади Херсонської області, як сателіта влади рф по відношенню до України, визнання Херсонської області частиною рф, перемоги армії рф над ЗСУ та, як наслідок, їх перевага в протистоянні, окремі заклики до зміни меж території та державного кордону України,повалення конституційного ладу України. Аудиторія вказаної групи (кількість учасників) складає 28541 акаунт.

Відповідно до висновку експерта № 343 від 04.09.2023,в тексті публікації: «Херсон. Каждый дель обстрелы ипогибают людиХерсон.Уборка урожая,подготовка кзиме ипланы наразвитие Колоссальнаяразница,верно?Но оназаключается тольков одном.Кто управляети контролирует.Там,где украинскиевоенныеразруха, смерти и людское горе. Там, где российские военные и администрация – стабильностъ, развитие и безопасность. Так и яркий пример Мариуполь. Город, из которого сначала украинские нацисты сделали базу, поставили под угрозумногомиллионный город, когда они как побитые собаки проиграли и сдались в плен, то город начал оживать, отстраиваться и даже строить плану на будущее. Что выбирать нам тоже очевидно. Если мы желаем, чтоб нашигорода на ОСОБА_14 развивались, вернули себе былую славу и комфорт жизни для горожан,то намнужно ужесейчас гнатьукраинских нацистовот управлениягородами,а потомгромко ибез страхазаявлять освоей позициибыть с Россией и под надежным управлением лучших государственных деятелей Москвы! Славится Северное Причерноморье в составе России!» міститься заклик, адресований до мешканців міст півдня України, змусити відійти, гнати від управління містами півдня України представників місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють державну політику на місцях, що є складовою частиною конституційного ладу України, тобто зазначений вище заклик стосується поняття «конституційний лад». Таким чином, заклик, адресований до мешканців міст півдня України, змусити відійти, гнати від управління містами України представників місцевих органів виконавчої влади України («…Если мы желаем, чтоб наши города на Юге развивались, вернули себе былую славу и комфорт жизни для горожан,то намнужно ужесейчас гнатьукраинских нацистовот управлениягородами,а потомгромко ибез страхазаявлять освоей позициибыть с Россией и под надежным управлением лучших государственных деятелей Москвы!…») містить ознаки заклику до зміни конституційного ладу України.

Додатково в тексті міститься заклик, адресований до мешканців міст півдня України, заявити про намір бути разом з рф, під керівництво вищих органів державної влади рф.

Перехід міст півдня України під керівництво вищих органів державної влади рф призведе до виходу цих міст зі складу України та утворення одного цілого з російською федерацією. Таким чином, заклик, адресований до мешканців міст півдня України утворити одне ціле з рф набуває змісту заклику до приєднання частини території України, а саме міст півдня України, під юрисдикцію іншої держави рф. Результатом цього процесу стане зміна меж території, державного кордону України.

Таким чином, заклик, адресований до мешканців міст півдня України, заявити про намір утворити одне ціле з рф та під керівництвом вищих органів державної влади рф («…Если мы желаем, чтоб наши города на Юге развивались, вернули себе былую славу и комфорт жизни для горожан,то намнужно ужесейчас гнатьукраинских нацистовот управлениягородами,а потомгромко ибез страхазаявлять освоей позициибыть с Россией и под надежным управлением лучших государственных деятелей Москвы!…») містить ознаки заклику до зміни меж території, державного кордону України.

В тексті вказаної публікаціївстановлений заклик, адресований до мешканців міст півдня України, змусити відійти, гнати від управління містами України представників місцевих органів виконавчої влади України («…Еслимы желаем,чтоб нашигородана Югеразвивались,вернули себебылую славуи комфортжизни длягорожан,то намнужно ужесейчас гнатьукраинских нацистовот управлениягородами,а потомгромко ибез страхазаявлять освоей позициибыть с Россией и под надежным управлением лучших государственных деятелей Москвы!…), що містить ознаки заклику до зміни конституційного ладу України та зміни меж території, державного кордону України.

У фрагменті тексту публікації, а саме: «…Но оназаключается тольков одном.Кто управляети контролирует.Там,где украинскиевоенныеразруха, смерти и людское горе. Там, где российские военные и администрация – стабильностъ, развитие и безопасность. Так и яркий пример Мариуполь. Город, из которого сначала украинские нацисты сделали базу, поставили под угрозумногомиллионный город, когда они как побитые собаки проиграли и сдались в плен, то город начал оживать, отстраиваться и даже строить плану на будущее…»стверджуючи, що результатом тимчасової окупації частини території України російською федерацією, а саме м. Маріуполя, стане відродження та відбудова міста як позитивний результат, автор виправдовує окупаційну сутність дій армії рф на території України. Таким чином, в тексті зазначеної публікації автор вдається до виправдовування тимчасової окупації частини території України, а саме м. Маріуполя.

В тексті публікації, а саме: «От наших подписчиков,которые находятся на еще оккупированной киевскими нацистами территории, поступает много вопросов о будущем наших детей и их образовании. Все адекватные люди, которые имеют критическое мышление и не были зазомбированы укронацистами, понимают, что образование в так называемой украине находится на дне. Россия, которая никогда не отказывалась от своей истории, сохранила и преумножила наследие Советской системы образования. Большинство вопросов, которые задают подписчики, касаются возможности поступления в российские вузы для тех детей, которые оказали заложниками нацистов и закрытых ими границ. Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего и это правильно, потому что нормальное образование может быть только в составе России и ее образовательных нормах. Хочу помочь детям избежать заточения в псевдогосударстве под названием «украина», к чему призываю и вас. Расскажите свой опыт и возможности поступить в российские вузы, например Херсонский педагогический университет, для тех, кто живет на еще не освобождённой территории. Как документы, условия и прочее», даючи позитивну оцінку здійсненню армією рф військових дій на території України, а саме тимчасову окупацію частини території України, шляхом номінації їх процесом відвоювання захопленої ворогом території («…От наших подписчиков,которые находятся на еще оккупированной киевскими нацистами территории, поступает много вопросов о будущем наших детей и их образовании…», «…Расскажите свой опыт и возможности поступить в российские вузы, например Херсонский педагогический университет, для тех, кто живет на еще не освобождённой территории. Как документы, условия и прочее», міститься виправдовування здійснення військових дій армією рф на території України, а саме тимчасова окупація частини території України. В тексті вказаної публікації наявні висловлювання, що містять ознаки виправдовування тимчасової окупації частини території України.

У фрагменті тексту публікації, а саме: «…Подытожим: Украина, согласно Уставу ООН, должна стать частью России. Поскольку границы не демаркированы, а территория является областью СССР, наследницей которого стала Россия. Запад должен понести финансовые убытки, возмещая все, что было разрушено под руководством Западных партнеров. Военные преступники должны быть наказаны. Гарантией прекращения боевых действий и осуждение нацизма, станет переход украинской территории под полный контроль России.» міститься твердження про приєднання України до складу російської федерації(«…Подытожим: Украина, согласно Уставу ООН, должна стать частью России…»).

У фрагменті тексту публікації, а саме: «…Неоднократно былослышно изуст первыхлиц Украиныо восстановлениитерриториальной целостности,уважение кУставу ООН,возмещение всехубытков,нанесенных войной,наказание каждоговоенного преступникаи гарантии,что этоне повторитсянеотъемлемые части для начала переговоров между Россией и Украиной. Давайте разберем: «Восстановление территориальной целостности и уважение к уставу ООН»? После выхода из СССР никто из украинских властей не догадался демаркировать границы, чтобы соответствовать Уставу ООН. И поскольку речь идет о территориальной целостности, то Украина ДО СИХ ПОР считается областью СССР.А кто там у нас наследник СССР – Российская Федерация. СВО выполняется на территории, которая согласно букве Устава ООН принадлежит России…», «…«…Подытожим: Украина, согласно Уставу ООН, должна стать частью России. Поскольку границы не демаркированы, а территория является областью СССР, наследницей которого стала Россия…»містяться виправдовування, визнання правомірною здійснення збройної агресії рф на території України, шляхом:

– з точки зору автора, військові дії у ході збройної агресії рф на території України здійснюється спираючись на міжнародні закони та правові норми, тобто є правомірними;

– автор стверджує, що військові дії у ході збройної агресії рф на території України здійснюються на території рф, чим виправдовує, визнає правомірною здійснення збройної агресії рф на території України.

У фрагменті публікації міститься виправдовування, визнання правомірною здійснення збройної агресії рф на території України.

В тексті вказаного фрагменту через номінацію збройної агресії російської федерації проти України абревіатурою «СВО», що розшифровується, як «специальная военная операция», автор заперечує здійснення збройної агресії російської федерації проти України.

У фрагменті тексту публікації, а саме: «…Возмещение всех убытков, нанесенных войной»? Это скорее всего к США и их западной шайке претензия. Кстати, множество свидетельств того, что украинские нацисты намеренно уничтожают жилые многоэтажные дома, разрушают инфраструктуру городов, калечат и убывают граждан…» міститься заперечення здійснення збройної агресії з боку російської федерації проти України шляхом перекладання провини за здійснення військових дій у ході збройної агресії російської федерації проти України, а саме знищення будівель, інфраструктури, каліцтва та вбивства громадян, на Україну, чим не визнає винуватість армії рф у цьому.

В тексті публікації «Неоднократно былослышно изуст первыхлиц Украиныо восстановлениитерриториальной целостности,уважение кУставу ООН,возмещение всехубытков,нанесенных войной,наказание каждоговоенного преступникаи гарантии,что этоне повторитсянеотъемлемые части для начала переговоров между Россией и Украиной. Давайте разберем: «Восстановление территориальной целостности и уважение к уставу ООН»? После выхода из СССР никто из украинских властей не догадался демаркировать границы, чтобы соответствовать Уставу ООН. И поскольку речь идет о территориальной целостности, то Украина ДО СИХ ПОР считается областью СССР.А кто там у нас наследник СССР – Российская Федерация. СВО выполняется на территории, которая согласно букве Устава ООН принадлежит России. «Возмещение всех убытков, нанесенных войной»? Это скорее всего к США и их западной шайке претензия. Кстати, множество свидетельств того, что украинские нацисты намеренно уничтожают жилые многоэтажные дома, разрушают инфраструктуру городов, калечат и убывают граждан. «Наказание каждого военного преступника и гарантии, но это не повторится»? Это вообще очень правильное желание.Именно Россия его осуществляет, уничтожая нацистов, которые и есть военные преступники. А гарантия, что это не повторится, появится лишь после перехода территории УССР под контроль России. Гарантировать исчезновение нацизма может только русский человек. Подытожим: Украина, согласно Уставу ООН, должна стать частью России. Поскольку границы не демаркированы, а территория является областью СССР, наследницей которого стала Россия. Запад должен понести финансовые убытки, возмещая все, что было разрушено под руководством Западных партнеров. Военные преступники должны быть наказаны. Гарантией прекращения боевых действий и осуждение нацизма, станет переход украинской территории под полный контроль России» наявні висловлювання, що містять ознаки виправдовування, визнання правомірною, заперечення здійснення збройної агресії рф проти України.

В тексті публікації, а саме: « ОСОБА_11 – должен быть в составе России? Наверное многие из вас думают:”Да это и так очевидно, зачем об этом говорить?” Придется говорить, столько, сколько потребуется для того, чтобы наши братья наконец, открыли глаза. Николаев – исконно русский город, создан Потемкиным, по приказу ЕкатериныІІ. Даже в современное время, и при нынешнем уровне нацизма в Украине, при самом высоком уровне промывания мозгов, николаевцы продолжают говорить на русском. Потому что это действительно их родной язык. Многие из них начали понимать, что происходит из-за действий нынешних властей. Многие хотят войти в состав в России, но боятся даже допускать этой мысли, ведь вся власть сейчас максимально контролирует обычный народ. Николаевцы видят преступные и коppvnционные действия властей, но ничего не могут сделать. Даже выйти на митинг и высказать свое мнение, ведь во время военного положения украинцам запрещается выходить даже на мирный протест. Удобно для украинской власти, неправда ли? Они свято верят и ждут, когда что-то изменятся. Ждуткогда изменится власть. Но они так плотно засели у корыта, что их не сдвинуть. Остаётся лишь ждать, когда Россия либо сможет захватить и убрать эту власть, либо сможет отправить своего, честного и порядочного кандидата, который сможет свободно высказать мнение николаевцев о желании перейти в состав России. Скажите, вы ведь тоже ждёте воссоединение с братьями? Фото Николаев – Антимайдан 2014 года» міститься виправдовування здійснення збройної агресії рф на території України, а саме м. Миколаїв, шляхом наведення послідовної аргументації на користь входження м. Миколаєвау склад російської федерації, як, на думку автора, позитивного результату здійснення збройної агресії рф на території України. В тексті публікації наявні висловлювання, що містять ознаки виправдовування здійснення збройної агресії рф проти України.

У фрагменті тексту публікації, а саме: «…И я,как автор,хочу донестивсем тем,кто прочтётэту статью,Россия неоставит своих!Россия вернётсвоё,и правобережныйХерсон,и судостроительгород Николаеви Одессу,и ОСОБА_9 и ОСОБА_10 .Ведь тольков составеРоссии этипрекрасные городаждёт будущее!Русские жителиэтих территорий,надо толькоподождать ине падатьдухом,веритьРоссия придёт, Россия будет навсегда уже! Верить! Ждать! Не сдаваться нацисткой хунте, не прогибаться под её гнёт! И главное – каждому сделать свой вклад в нашу общую победу, победу стойкости и волы, сделать вклад в восстановление исторической справедливости – возвращение городов Причерноморья в состав России!» міститься заклик, адресований до мешканців міст України, а саме Херсону, Одеси, Харкова та Запоріжжя, виконати дії, брати участь у приєднанні українських міст Херсону, Одеси, Харкова та Запоріжжя до складу рф, що полягає у виході українських міст зі складу України, що невід`ємно призведе до зміни меж території, державного кордону України. Тому такий заклик є закликом до виходу зі складу України та приєднання частини території України під юрисдикцію іншої держави – рф («… ОСОБА_15 жители этихтерриторий,надо толькоподождать ине падатьдухом,веритьРоссия придёт, Россия будет навсегда уже! Верить! Ждать! Не сдаваться нацисткой хунте, не прогибаться под её гнёт! И главное – каждому сделать свой вклад в нашу общую победу, победу стойкости и волы, сделать вклад в восстановление исторической справедливости – возвращение городов Причерноморья в состав России!»).

Таким чином, заклик, адресований до мешканців міст України, а саме Херсону, Одеси, Харкова та Запоріжжя виконати дії, брати участь у виході українських міст Херсону, Одеси, Харкова та Запоріжжя зі складу України та приєднання до складу російської федерації («… ОСОБА_15 жители этихтерриторий,надо толькоподождать ине падатьдухом,веритьРоссия придёт, Россия будет навсегда уже! Верить! Ждать! Не сдаваться нацисткой хунте, не прогибаться под её гнёт! И главное – каждому сделать свой вклад в нашу общую победу, победу стойкости и волы, сделать вклад в восстановление исторической справедливости – возвращение городов Причерноморья в состав России!») містить ознаки заклику до дій, вчинених з метою зміни меж території, державного кордону України.

У фрагменті тексту публікації, а саме: «Россия все возвращает, пусть не так быстро, какэто получилосьс Крымоми Донбассом,но возвращаетокончательно ибесповоротно.Сначала Крымвернулиисконно русская земля. Потом Донбасс изъявилжелание быть с Россией, а теперь и Причерноморье! Нацисты думают, что смогут вернуть кровью, те города, которые отказались от нее, но огорчу ихэто только их мечты. Тому пример Мариуполь. В 2014 был под нацистской хунтой, а в 2022: Мариуполь – это Россия! Им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью, стать no-настоящему свободными…» містяться виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а саме Криму, українського Донбасу та м. Маріуполя, шляхом:

– автор застосовує вираз «вернулиисконно русскаяземля» стосовно тимчасової окупації Криму «…Сначала Крымвернулиисконно русская земля…».Виходячи зі значення слова«исконно» (существуяизначально,издавна,искони) та «вернули» (получить обратно что-л. утраченное, отданное; помочь кому-л. вновь обрести), встановлено, що йдеться про території, які, на думку автора, споконвічно та первісно належали Росії та були повернуті, знову здобуті. Таким чином, йменуючи тимчасову окупацію частин території України, а саме Криму поверненням споконвічно та первісно російських регіонів до складу російської федерації, автор визнає правомірною тимчасову окупацію частин територій України, а саме Криму;

– міститься теза про те, що тимчасово окуповані території українського Донбасу виразили побажання бути з Росією, тобто у складі рф, чим виправдовується тимчасова окупація вказаних територій («…Потом Донбасс изъявилжелание быть с Россией, а теперь и Причерноморье!…»);

– наявне твердження про те, що м. Маріуполь є територією Росії. Автор номінує такі позитивні результати тимчасової окупації м. Маріуполя російською федерацією в ході здійснення збройної агресії проти України, як «Георгиевские ленты, советские ордена» та можливість бути вільними «…Мариуполь это Россия! Им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью, стать no-настоящему свободными…», чим виправдовує тимчасову окупацію частини території України, а саме м. Маріуполя.

В тексті публікації «Россия всевозвращает,пусть нетак быстро,как этополучилось сКрымом иДонбассом,но возвращаетокончательно ибесповоротно.Сначала Крымвернулиисконно русская земля. Потом Донбасс изъявилжелание быть с Россией, а теперь и Причерноморье! Нацисты думают, что смогут вернуть кровью, те города, которые отказались от нее, но огорчу их это только их мечты. Тому пример Мариуполь. В 2014 был под нацистской хунтой, а в 2022: Мариуполь – это Россия! Им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена.И сегодняпервый разможно вздохнутьполной грудью,стать no-настоящемусвободными.И я,как автор,хочу донестивсем тем,кто прочтётэту статью,Россия неоставит своих!Россия вернётсвоё,и правобережныйХерсон,и судостроительгород Николаеви Одессу,и ОСОБА_9 и ОСОБА_10 .Ведь тольков составеРоссии этипрекрасные городаждёт будущее!Русские жителиэтих территорий,надо толькоподождать ине падатьдухом,веритьРоссия придёт, Россия будет навсегда уже! Верить! Ждать! Не сдаваться нацисткой хунте, не прогибаться под её гнёт! И главное – каждому сделать свой вклад в нашу общую победу, победу стойкости и волы, сделать вклад в восстановление исторической справедливости – возвращение городов Причерноморья в состав России!»

– встановлений заклик, адресований до мешканців міст України, а саме Херсону, Одеси, Харкова та Запоріжжя виконати дії, брати участь у виході українських міст Херсону, Одеси, Харкова та Запоріжжя зі складу України та приєднання до складу російської федерації («… ОСОБА_15 жители этихтерриторий,надо толькоподождать ине падатьдухом,веритьРоссия придёт, Россия будет навсегда уже! Верить! Ждать! Не сдаваться нацисткой хунте, не прогибаться под её гнёт! И главное – каждому сделать свой вклад в нашу общую победу, победу стойкости и волы, сделать вклад в восстановление исторической справедливости – возвращение городов Причерноморья в состав России!»), що містить ознаки заклику до дій, вчинених з метою зміни меж території, державного кордону України;

– наявні висловлювання, що містять ознаки виправдовування, визнання правомірною тимчасову окупацію частини території України, а саме Криму, українського Донбасу та м. Маріуполь.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.09.2023, проведеного на підставі ухвалислідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва від 07.09.2023, слідчим проведений обшук домоволодіння по АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_3 , під час якого були вилучені телефони марки « Xiomi» моделі «Redmi Note 9», іmei1: НОМЕР_3 іmei2: НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 , із сім-карткою № НОМЕР_6 , в якому виявлено застосунок «Telegram»; «Xiomi» моделі «Redmi 4х», іmei1: НОМЕР_7 іmei2: НОМЕР_8 із сім-карткою № НОМЕР_9 , в якому виявлено застосунок «Telegram»; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на яку, зі слів ОСОБА_3 , надходили гроші від невстановлених осіб за її діяльність редактора в соціальній мережі «ВКонтакте» у групі «Херсонский вестник» | Сводки СВО», банківська картка«Monobank» НОМЕР_10 ; ноутбук марки «Dell»моделі «latitude 3510»EX: НОМЕР_11 , ST: НОМЕР_12 та ноутбук «Lenovo» моделі «Z570» s/n: НОМЕР_13 . В ході огляду ноутбука «Dell» перевірено «історію браузера», зафіксовано користування соціальною мережею «ВКонтакте» та відвідування сторінки групи «Херсонский вестник» | Сводки СВО». При огляді ноутбука «Lenovo» виявлено папку «фотки сбор» та «фоооотки», в якій містяться 16 фотознімків,що візуально співпадають з фотознімками в публікації, залишеній 09.08.2023 о 20:49 год. в групі «Херсонский вестник» | Сводки СВО». Крім того, у додатку « ОСОБА_16 користувача з обліковим записом « ОСОБА_17 », зареєстрованим за поштовою скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,виявлено вкладку в соціальній мережі «ВКонтакте» з акаунтом « ОСОБА_7 », який здійснює управління групою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від акаунту « ОСОБА_18 », за що отримувала грошові виплати.

Згідно з протоколом огляду речей від 09.09.2023, слідчим оглянутий вилучений 09.09.2023 під час обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_3 по АДРЕСА_1 ноутбук «Lenovo» з s/nWBO2266914. В ході огляду встановлено, що його власник активно використовує браузер для доступу до мережі Інтернет «google chrome»та застосунок «telegram», YouTubeта соціальну мережу «ВКонтакте». Використання соцмережі «ВКонтакте» здійснюється через обліковий запис « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).На боковійпанелі обліковогозапису « ОСОБА_7 » увкладці «Сообщества»вказана інформація,що власникакаунту адмініструє7спільнот,зокрема й«Херсонский вестник» |Сводки СВО». Аудиторія вказаноїспільноти становить28786підписників.В ходіогляду публікацій,що розміщеніу групі« ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлені публікації, що були залишені користувачем « ОСОБА_7 »:

26.06.2023 о 16:14 год. такого змісту: «Херсон. Каждый день обстрелы и погибают людиХерсон.Уборка урожая,подготовка кзиме ипланы наразвитие Колоссальнаяразница,верно?Но оназаключается тольков одном.Кто управляети контролирует.Там,где украинскиевоенныеразруха, смерти и людское горе. Там, где российские военные и администрация – стабильностъ, развитие и безопасность. Так и яркий пример Мариуполь. Город, из котрого сначала украинские нацисты сделали базу, поставили под. угрозу многомиллионный город,корда оникак побитыесобаки проигралии сдалисьв плен,то городначал оживать,отстраиваться идаже строитьпланы набудущее.Что выбиратьнам тожеочевидно.Если мыжелаем,чтоб наши города наЮге развивались,вернули себебылую славуи комфортжизни для горожан,то намнужно ужесей часгнать украинскихнацистов отуправления городами,а потомгромко ибез страхазаявлять освоїй позициибыть с Россией и под. надежным управленим лучних государственных деятелей Москвы! Славится Северное Причерноморье в составе России!»;

28.06.2023 о 15:15 год. такого змісту:«От наших подписчиков,которые находятся на еще оккупированной киевскими нацистами территории, поступает много вопросов о будущем наших детей и их образовании. Все адекватные люди, которые имеют критическое мышление и не были зазомбированы укронацыстами, понимают, что образование в так называемой украине находится на дне. Россия, которая никогда не отказывалась от своей истории, сохранила и преумножила наследие Советской системы образования.Большинство вопросов, которые задают подписчики, касаются возможности поступления в российские вузы для тех детей, которые оказали заложниками нацистов и закрытых ими границ. Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего и это правильно, потому что нормальное образование может быть только в составе России и ее образовательных нормах. Хочу помочь детям избежать заточения в псевдогосударстве под названием «украина», к чему призываю и вас. Расскажите свой опыт и возможности поступить в российские вузы, например Херсонский педагогический университет, для тех, кто живет на еще не освобождённой территории. Как документы, условия и прочее»;

28.06.2023 о 20:17 год. такого змісту:«Неоднократно былослышно изуст первыхлиц Украиныо восстановлениитерриториальной целостности,уважение кУставу ООН,возмещение всехубытков,нанесенных войной,наказание каждоговоенного преступникаи гарантии,что этоне повторитсянеотъемлемые части для начала переговоров между россией и Украиной. Давайте разберем: «Восстановление территориальной целостности и уважение к уставу ООН»? После выхода из СССР никто из украинских властей не догадался демаркировать границы, чтобы соответствовать Уставу ООН. И поскольку речь идет о территориальной целостности, то Украина ДО СИХ ПОР считается областью СССР.А кто там у нас наследник СССР – Российская Федерация. СВО выполняется на территории, которая согласно букве Устава ООН принадлежит России. «Возмещение всех убытков, нанесенных войной»? Это скорее всего к США и их западной шайке претензия. Кстати, множество свидетельств того, что украинские нацисты намеренно уничтожают жилые многоэтажные дома, разрушают инфраструктуру городов, калечат и убывают граждан. «Наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится»? Это вообще очень правильное желание.Именно Россия его осуществляет, уничтожая нацистов, которые и есть военные преступники. А гарантия, что это не повторится, появится лишь после перехода территории УССР под контроль России. Гарантировать исчезновение нацизма может только русский человек. Подытожим: Украина, согласно Уставу ООН, должна стать частью России. Поскольку границы не демаркированы, а территория является областью СССР, наследницей которого стала Россия. Запад должен понести финансовые убытки, возмещая все, что было разрушено под руководством Западных партнеров. Военные преступники должны быть наказаны. Гарантией прекращения боевых действий и осуждение нацизма, станет переход украинской территории под полный контроль России»;

09.08.2023 о 20:49 год. такого змісту:«Почему Николаев- должен быть в составе России? Наверное многие из вас думают:”Да это и так очевидно, зачем об этом говорить?” Придется говорить, столько, сколько потребуется для того, чтобы наши братья наконец, открыли глаза. Николаев – исконно русский город, создан Потемкиным, по приказу ЕкатериныІІ. Даже в современное время, и при нынешнем уровне нацизма в Украине, при самом высоком уровне промывания мозгов, николаевцы продолжают говорить на русском. Потому что это действительно их родной язык. Многие из них начали понимать, что происходит из-за действий нынешних властей. Многие хотят войти в состав в России, но боятся даже допускать этой мысли, ведь вся власть сейчас максимально контролирует обычный народ. Николаевцы видят преступные и коppvnционные действия властей, но ничего не могут сделать. Даже выйти на митинг и высказать свое мнение, ведь во время военного положения украинцам запрещается выходить даже на мирный протест. Удобно для украинской власти, неправда ли? Они свято верят и ждут, когда что-то изменятся. Ждуткогда изменится власть. Но они так плотно засели у корыта, что их не сдвинуть. Остаётся лишь ждать, когда Россия либо сможет захватить и убрать эту власть, либо сможет отправить своего, честного и порядочного кандидата, который сможет свободно высказать мнение николаевцев о желании перейти в состав России. Скажите, вы ведь тоже ждёте воссоединение с братьями? Фото Николаев – Антимайдан 2014 года»;

10.08.2023 о 17:45 год. такого змісту: «Россия всевозвращает,пусть нетак быстро,как этополучилось сКрымом иДонбассом,но возвращаетокончательно ибесповоротно.Сначала Крымвернулиисконно русская земля. Потом Донбасс изьявил желание быть с Россией, а теперь и Причерноморье! Нацисты думают, что смогут вернуть кровью, те города, которые отказались от нее, но огорчу ихэто только их мечты. Тому пример Мариуполь. В 2014 был под нацистской хунтой, а в 2022: Мариуполь – это Россия! Им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена.И сегодняпервый разможно вздохнутьполной грудью,стать no-настоящемусвободными.И я,как автор,хочу донестивсем тем,кто прочтётэту статью,Россия неоставит своих!Россия вернётсвоё,и правобережныйХерсон,и судостроительгород Николаеви Одессу,и ОСОБА_9 и ОСОБА_10 .Ведь тольков составеРоссии этипрекрасные городаждёт будущее!Русские жителиэтих территорий,надо толькоподождать ине падатьдухом,веритьРоссия придёт, Россия будет навсегда уже! Верить! Ждать! Не сдаваться нацисткой хунте, не прогибаться под её гнёт! И главное – каждому сделать свой вклад в нашу общую победу, победу стойкости и волы, сделать вклад в восстановление исторической справедливости – возвращение городов Причерноморья в состав России!».

Крім того, у вкладці «Месенджер» облікового запису « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) соцмережі «ВКонтакте» встановлена переписка облікового запису « ОСОБА_7 » з обліковим записом « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), під час огляду якої встановлено, що вона розпочалася 22.05.2023. В ході переписки обліковий запис « ОСОБА_18 » встановлює відпрацювання завдань обліковому запису « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 07.09.2023). Також виявлені повідомлення,в яких обліковий запис « ОСОБА_18 » має намір надіслати кошти за виконану роботу шляхом переказукоштів в Україну за номером банківської карти,на що обліковий запис « ОСОБА_7 » надіслала йому реквізити банківської карти5168-7451-0283-8783 (переписка відбулася 15.06.2023 та 08.09.2023).

Відповідно до протоколу огляду речей від 16.10.2023, слідчим оглянутий вилучений 09.09.2023 під час обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_3 по АДРЕСА_1 ноутбук «Lenovo» з s/n НОМЕР_14 . В ході огляду локального диску «D» виявлено фотоматеріали, які зображають участь ОСОБА_3 в «Антимайдані», що проходив у м. Миколаєві у 2014 році на боці осіб, що підтримували ідеї «руського миру». В ході подальшого огляду, у браузері «Chrome» встановлено відкриті вкладки соціальної мережі «ВКонтакте», користування якою здійснюється через обліковий запис « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ),кінцевим користувачемякого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,працююча вМиколаївському муніципальномуакадемічному коледжі.У вкладці« ОСОБА_19 »,далі « ОСОБА_20 »виявлено,що власницяаккаунту маєпевні функції(адміністрування)у 7-миспільнотах,в томучислі «Херсонскийвестник» | Сводки СВО»,де можерозміщувати публікаціїна стініспільноти,переглядати інформаціюпро статистикуспільноти,повідомлення,які надсилаютьсядо спільнотиіншими користувачамисоцмережі таінше.В ходіподальшого оглядуспільноти «Херсонскийвестник» | Сводки СВО» виявлені публікації, розміщені власницею акаунту « ОСОБА_7 », що належить ОСОБА_3 , а саме: 26.06.2023 о 16:14 год., 28.06.2023 о 15:15 год., 28.06.2023 о 20:17 год., 09.08.2023 о 20:49 год. та 10.08.2023 о 17:45 год., зміст яких був описаний та є ідентичним даним, зазначеним у протоколі огляду від 09.09.2023.

Крім того, під час подальшого огляду було встановлено, що користувачем « ОСОБА_7 » було залишені інші повідомлення:

01.09.2023 о 22.50 годин такого змісту: «Уважаемые граждане Херсонщины!Начавшиеся сегоднявыборы –это торжественнаяфинишная лентав полуторалетнеммарафоне изунылой украинскойобреченности всветлое будущееРоссии.Миллионы людейпо всейнашей страненапряженно трудились,чтобы пройдяэту отметкужители нашейобласти окончательнозаконодательно закрепилисвое правобыть всоставе страны,которая далажизнь нашейсегодняшней областии еестолице городуХерсону.Мы вернулисьдомой,и ждемскорого возвращениябратьев-харьковчан,кировоградцев,николаевцев,одесситов,приднестровцев,а так,же всех,кто желаети готовжить всоставе единоймногонациональной российскойсемьи.Мощь исила нашейармии состоятиз сотентысяч солдатскихсердец.Единство иродство Россиисостоят изсотен тысячсолдатских сердец.Единство иродство Россиисостоят изпонимания,уважения ибратской взаимопомощивсех народов,которые,готовы житьво взаимопониманиии строитьсветлое будущеенаших детей.Дорогие земляки-херсонцы!Проголосуйте с1по 4сентября наэкстерриториальных участкахпо всейтерритории РФ,со 2по 7сентября надосрочном голосованиив труднодоступныхрайонах нашейобласти,и с8по 10сентября,в единыйдень голосования,на стационарныхучастках Херсонщины.Это оченьважно длявсех наси абсолютноне сложно,так какдля этогосозданы всетехнические условия.Достаточно простоиметь любойиз перечисленныхдокументов,удостоверяющих личность:-Паспорт гражданинаРоссийской Федерации;ID-паспорт Украины с приложением; – ID-паспорт Украины без приложения; – Паспорт Украины на бумажном носителе; – Иной документ, выданный органами Украины до 30.09.2022; – Иной документ, выданный органами РФ после 30.09.2022. Регистрацию по месту жительства можно подтвердить либо адресной справкой, либо записью в домовой книге. Сегодня как никогда важно своим выбором продемонстрировать мировому сообществу единство русских, украинцев, белорусов, татар, чеченцев, дагестанцев, бурят, калмыков, а также всех других национальностей в составе великого Российского народа»;

28.08.2023 о 07:30 год. такого змісту: «Офис Президента начал убеждать Запад в способности Украины организовать новое контрнаступление весной 2024 года ипросит дополнительное финансирование. Под эти цели будет запущенна новая волна мобилизации и обучены специальные подразделения, которые должны будут организовать прорыв на Юге. Такая позиция не удивительна, так как с 2014 года элита Украины все делала чтоб развязать войну. На горе и трагедии своего населения правительство наживается. И поэтому вариант провести переговоры о перемирии ими не рассматривается»;

23.07.2023 о 12:00 год. такого змісту:«А вот и заготовочка, так сказать прелюдия к преступлению укрофашистского режима. Россия не била по центру Одессы. Если бы туда прилетел калибр, то от центра осталась бы большая воронка».

Також,в ходіподальшого оглядуу вкладці«Месенджер» виявленолистування акаунту« ОСОБА_7 »з акаунтом« ОСОБА_18 »,які маютьознаки співпраці ОСОБА_3 з представникомросійської федераціїта отриманнягрошових коштівза модераціюканалу «Херсонскийвестник» | Сводки СВО». Крім того, виявлено повідомлення від 27.08.2023 о 16:29, в якому власник акаунту « ОСОБА_18 » повідомляє власниці акаунту « ОСОБА_7 », що в нього відбулася нарада з керівництвом з Москви та завдання, які ставить його керівництво на відпрацювання в інформаційній сфері.

Згідно з протоколом огляду речей від 22.10.2023, слідчим оглянутий мобільний термінал марки «Xiomi» моделі «RedmiNote 9», іmei1: НОМЕР_3 іmei2: НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 , із сім-карткою № НОМЕР_6 , який був вилучений 09.09.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду чатів месенджеру «Whatsapp» встановлено переписку акаунту « ОСОБА_21 » з акаунтом « ОСОБА_22 », який зареєстрований на номер НОМЕР_15 .Крім того, виявлено додаток «VK» (соціальна мережа «ВКонтакте»). У вкладці «Мессенджер» акаунту « ОСОБА_7 » встановлена переписка з акаунтом « ОСОБА_18 », в якій останній повідомляє про необхідність виконання поставлених перед нею завдань. В ході подальшого огляду у вкладці «Сервисы» та у вкладці «Сообщества» виявлено управління спільнотою у соцмережі «ВКонтакте» «Херсонский вестник | Сводки СВО».

Відповідно допротоколу прорезультати зняттяінформації зелектронних інформаційнихсистем від05.09.2023,оперуповноваженийУСБУ вМиколаївській областіна підставіухвали слідчогосудді Миколаївськогоапеляційного сумувід 13.07.2023провів негласнуслідчу розшуковудію 04.09.2023відносно ОСОБА_3 ,а самезняття інформаціїз електроннихінформаційних системабо їхчастин безвідома власника,володільця,або утримувача,щоміститься велектронних інформаційнихсистемах,на якихобробляється тазберігається інформаціяз використання ОСОБА_3 облікового записув соцмережі«ВКонтакте»,доступ доякого здійснюєтьсяз використаннямномеру стільниковогозв`язку НОМЕР_6 ,який знаходитьсяу користуванні ОСОБА_3 .Під часзняття інформаціїз електроннихінформаційних системвстановлено,що ОСОБА_3 через власнийобліковий записв соцмережі«ВКонтакте» « ОСОБА_7 » здійснюєфункції редакторазагальнодоступної групиу соцмережі«ВКонтакте» «Херсонскийвестник» | Сводки СВО». При перегляді вказаної соцмережі виявлено, що користувач « ОСОБА_7 » здійснила публікації, а саме: 26.06.2023 о 16:14 год., 28.06.2023 о 15:15 год., 28.06.2023 о 20:17 год., 09.08.2023 о 20:49 год., 10.08.2023 о 17:45 год., зміст яких є ідентичним відомостям, зазначеним у вище дослідженому протоколі огляду від 09.09.2023. Також під час проведення вказаного заходу була виявлена переписка ОСОБА_3 з акаунтом « ОСОБА_18 », з якої слідує, що останній запропонував Ішмурат приєднатися до діяльності в якості модератора його каналів для здійснення розміщень наданого ним контенту для Миколаївської та Одеської областей за грошову винагороду, на що ОСОБА_3 погодилася на таку пропозицію. Після того, користувач « ОСОБА_18 » проінструктував користувача « ОСОБА_7 » про порядок авторизації та роботи у запропонованих ним каналах, пов`язаної із запереченням та виправдовуванням збройної агресії рф проти України.

Згідно з висновком експерта № 431/23 від 14.02.2024, у тексті публікації, що розміщується у протоколі огляду від 16.10.2023, а саме: «Уважаемые гражданеХерсонщины!Начавшиеся сегоднявыборы –это торжественнаяфинишная лентав полуторалетнеммарафоне изунылой украинскойобреченности всветлое будущееРоссии.Миллионы людейпо всейнашей страненапряженно трудились,чтобы пройдяэту отметкужители нашейобласти окончательнозаконодательно закрепилисвое правобыть всоставе страны,которая далажизнь нашейсегодняшней областии еестолице городуХерсону.Мы вернулисьдомой,и ждемскорого возвращениябратьев-харьковчан,кировоградцев,николаевцев,одесситов,приднестровцев,а так,же всех,кто желаети готовжить всоставе единоймногонациональной российскойсемьи.Мощь исила нашейармии состоятиз сотентысяч солдатскихсердец.Единство иродство Россиисостоят изсотен тысячсолдатских сердец.Единство иродство Россиисостоят изпонимания,уважения ибратской взаимопомощивсех народов,которые,готовы житьво взаимопониманиии строитьсветлое будущеенаших детей.Дорогие земляки-херсонцы!Проголосуйте с1по 4сентября наэкстерриториальных участкахпо всейтерритории РФ,со 2по 7сентября надосрочном голосованиив труднодоступныхрайонах нашейобласти,и с8по 10сентября,в единыйдень голосования,на стационарныхучастках Херсонщины.Это оченьважно длявсех наси абсолютноне сложно,так какдля этогосозданы всетехнические условия.Достаточно простоиметь любойиз перечисленныхдокументов,удостоверяющих личность:-Паспорт гражданинаРоссийской Федерации;ID-паспорт Украины с приложением; – ID -паспорт Украины без приложения; – Паспорт Украины на бумажном носителе; – Иной документ, выданный органами Украины до 30.09.2022; – Иной документ, выданный органами РФ после 30.09.2022. Регистрацию по месту жительства можно подтвердить либо адресной справкой, либо записью в домовой книге. Сегодня как никогда важно своим выбором продемонстрировать мировому сообществу единство русских, украинцев, белорусов, татар, чеченцев, дагестанцев, бурят, калмыков, а также всех других национальностей в составе великого Российского народа» наявний заклик, адресований до жителів АДРЕСА_2 , здійснити дії, а саме проголосувати взяти участь у голосуванні, віддати свій голос на так званих «выборах», тобто на псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях України, а саме м. Херсону та Херсонської області, у так звані місцеві органи влади, які були організовані окупаційною адміністрацією, що призведе до закріплення на законодавчому рівні входження м. Херсона та Херсонської області до складу російської федерації, що містить ознаки заклику до зміни меж території, державного кордону України.У тексті вказаної публікаціїнаявні висловлювання, що містять ознаки виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України.

У тексті публікації, що розміщується у протоколі огляду від 16.10.2023, а саме: «Офис Президента начал убеждать Запад в способности Украины организовать новое контрнаступление весной 2024 года ипросит дополнительноефинансирование.Под этицелы будетзапущенна новаяволна мобилизациии обученыспециальные подразделения,которые должныбудут организоватьпрорыв наЮге.Такая позицияне удивительна,так какс 2014года элитаУкраины вседелала чтобразвязать войну.На гореи трагедиисвоего населенияправительство наживается.И поэтомувариант провестипереговоры оперемирии имине рассматривается.» наявні висловлювання, що містять ознаки заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

У тексті публікації, що розміщується у протоколі огляду від 16.10.2023, а саме: «А вот и заготовочка, так сказать прелюдия к преступлению укрофашистского режима. Россия не била по центру Одессы. Если бы туда прилетел калибр, то от центра осталась бы большая воронка.»наявні висловлювання, що містять ознаки заперечення збройної агресії рф проти України.

Згідно з протоколом огляду від 21.02.2024, слідчим проведено огляд диску, вилученого 21.02.2024 в ході тимчасового доступу до оригіналів та копій документів. На вказаному диску міститься виписка руху грошових коштів ОСОБА_3 за період з 21.05.2023 по 08.09.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 .В результаті огляду встановлено, що ОСОБА_3 отримала грошову транзакцію 16.06.2023 о 17:37 у розмірі 1070,62 грн з рахунку № 38010870203115, 09.08.2023 о 23:29 год. у розмірі 1517,37 грн з розрахунку № 38010870203115.

При цьому показання обвинуваченої про те, що вона розміщувала вказані повідомлення в соцмережі «ВКонтакте», вважаючи, що до них не матимуть доступу громадяни України, суддя оцінює критично, як обраний спосіб захисту обвинуваченої від пред`явленого обвинувачення, оскільки вказані твердження спростовуються змістом розміщених обвинуваченою повідомлень, в яких міститься безпосереднє звернення до громадян півдня України вчиняти дії на підтримку російської федерації.

Крім того, на спростування зазначених показань обвинуваченої вказує зміст її переписки з контактом « ОСОБА_18 » про те, що розміщення вищевказаних повідомлень сприятиме зміні правосвідомості громадян півдня України з метою сприйняття російської федерації у позитивному значенні.

Таким чином, оцінивши кожний доказ з точку зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку, що винуватість ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованихкримінальних правопорушеньдоведена поза розумним сумнівом та її дії правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 110КК України, оскільки вона своїми умисними діями вчиниларозповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; за ч. 2 ст. 110 КК України, оскільки вона своїми умисними діями вчинила розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що вчинено повторно; за ч. 2 ст. 436-2 КК України, оскільки вона своїми умисними діями вчинила поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування тимчасової окупації частини території України; за ч. 3 ст. 436-2 КК України, оскільки вона своїми умисними діями вчинила поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році,а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, що вчинено повторно.

При призначенні покарання суд відповідно до ст.65ККУкраїни враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винної, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Так,обвинувачена вчинила умиснікримінальні правопорушення, що відносятьсядо категорії нетяжких злочинів (ч. 1 ст. 110 та ч. 2 ст. 436-2 КК України) та тяжких злочинів (ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 436-2 КК України),характеризується посередньо,лікування улікарів психіатрата наркологане проходила,не працює, раніше не судима.

Обставин, які відповідно дост.66КК України пом`якшують покарання ОСОБА_3 , судом не встановлено.

Обставин, які згідно зі ст.67ККУкраїни обтяжують покарання ОСОБА_3 , судом не встановлено.

Ураховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, не працює, характеризується посередньо, не засудила свої дії та не розкаялася у вчиненому, відсутності обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, а також ураховуючи позицію державного обвинувача щодо виду та міри покарання, яке необхідно призначити обвинуваченій, суд, реалізуючи принцип законності, справедливості та індивідуалізації покарання, дійшов висновку про необхідність призначення обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, оскільки кримінальні правопорушення вчинялися нею з корисливою метою, у зв`язку з тим, що інші види покарання є недостатніми для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, та необхідність призначення остаточного покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим.

Цивільний позов не заявлявся.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України.

Згідно з ч. 2ст. 124 КПК України, з обвинуваченого підлягають стягненню на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва від 13.09.2023 у справі № 490/8662/23, підлягають скасуванню.

Оскільки суд дійшов висновку про необхідність призначення обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі, що підлягає реальному виконанню, тому до набрання вироком законної сили необхідно залишити обраний відносно неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керуючись статтями369-371,373,374,376 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихчастинами 1 та 2 статті 110, частинами 2 та 3 статті 436-2 КК України,та призначити їй покарання:

– за ч. 1 ст. 110 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки з конфіскацією майна;

-за ч.2ст.110КК Україниу видіпозбавлення воліна строк вісім років з конфіскацією майна;

– за ч. 2 ст. 436-2 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки з конфіскацією майна;

– за ч. 3 ст. 436-2 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим остаточно до відбуття визначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з часу затримання з 09.09.2023.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_3 у строк покарання час попереднього ув`язнення з 09.09.2023 по день набрання вироком законної сили з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.

Речові докази:

– оптичні диски – залишити в матеріалах судової справи;

– мобільний телефон марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 9», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з s/n НОМЕР_16 , із сім-карткою НОМЕР_6 ; ноутбук марки «Lenovo», моделі «Z570», з s/n НОМЕР_14 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Xiomi» моделі «Redmi 4Х», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 ; банківську картку «Monobank»з номером НОМЕР_10 конфіскувати в дохід держави;

– ноутбук марки «Dell» з ЕХ: НОМЕР_11 , ST: НОМЕР_12 повернути власнику Миколаївському ліцею «Академія дитячої творчості».

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в сумі 8566 (вісім тисяч п`ятсот шістдесят шість) грн.

Після набрання вироком законної сили заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва від 13.09.2023 у справі №490/8662/23, – скасувати.

Застосований відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – залишити до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Миколаївського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Ленінський районний суд міста Миколаєва протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.