Судді ВАКС допустили тиск на обвинувачених з метою усунення їхніх захисників: рішення РАУ

Рада адвокатів України планує звернутися до українських та міжнародних інституцій щодо недопущення порушень прав людини на захист і професійних прав адвокатів в судовому процесі суддями Вищого антикорупційного суду.

Звернення НААУ направить до Президента України, Голови Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, Вищої Ради правосуддя, Ради суддів України, Європейської асоціації суддів, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та Комісару Ради Європи.

Таке рішення ухвалила РАУ на засіданні 5 серпня 2020 року, обговоривши звернення групи адвокатів. У ньому йшлося про те, що колегією суддів ВАКС у складі головуючої судді Федорак Л.М., суддів Маслова В.В. та Строгого І.Л. під час розгляду кримінального провадження вчинялися дії, які протиправно обмежують повноваження адвокатів і позбавляють їх можливості реалізовувати встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України права, грубо порушують принцип змагальності та рівності сторін.

Так, Суддями ВАКС, всупереч ст. 26, ч. 2 ст. 349 КПК України, за власної ініціативи постановлено ухвалу (без виходу в нарадчу кімнату) про зміну порядку дослідження доказів сторони обвинувачення, відповідно до якого захисників та обвинувачених позбавлено можливості здійснювати захист та реалізовувати встановлені чинним законодавством права. Згідно з цією постановою створено умови, при яких сторона обвинувачення оголошує докази, надає пояснення, натомість стороні захисту суд категорично заборонив заявляти клопотання, надавати пояснення та заперечення при безпосередньому дослідженні документів сторони обвинувачення.

В подальшому у цій же справі головуюча суддя Федорак Л.М. повідомила про можливість зміни запобіжного заходу обвинуваченим у зв’язку із позицією захисників у справі, які, на думку колегії, «заважають» суду розглядати кримінальне провадження. Зокрема, головуюча зазначила, що постановлення позитивного чи негативного рішення у справі залежатиме не від встановлення наявності вини обвинувачених, а від поведінки обвинувачених та їх захисників.

Така погроза суддів Вищого антикорупційного суду спричинила те, що адвокатів фактично позбавили можливості професійно здійснювати захист, внаслідок чого обвинувачені були змушені відмовитись від захисників. Натомість суд примусово, не зважаючи на заперечення обвинувачених, призначив захисника відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

На переконання Ради адвокатів України, зазначені дії суддів порушують принцип змагальності та рівності сторін, а також протиправно позбавляють можливості реалізувати конституційне право людини на захист, а захисників здійснювати свої професійні обов’язки.

Рада адвокатів України наголошує, що захист передбаченими процесуальним законом методами інтересів клієнта є прямим обов’язком адвоката, що прямо передбачено Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими нормами законодавства.

Крім того, Рада адвокатів України звертає увагу на те, що такими діями суддів порушується не тільки національне, а й міжнародне законодавство, зокрема статті 6, 8, 17 Конвенції по захисту прав людини і основних свобод (1950 року). Це є неприпустимим в демократичній країні, яка орієнтується на євроінтеграційній позиції.

Дослідивши наведені факти порушень прав адвокатів, а також взявши до уваги висновок Голови Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності Боряк Г.Л. про результати розгляду окреслених звернень, Рада адвокатів України акцентує увагу, що:

– адвокату дозволено застосовувати методи захисту, які не заборонені законом;

– позиція адвоката (подання клопотань, зауважень тощо), пов’язана із процесуальним обов’язком захисту клієнта у суді, а тому виконання таких обов’язків не може бути приводом для визнання адвоката «недобросовісною стороною»;

– впливом на захисників та їх клієнтів є використання судом кримінально-правових інструментів, зокрема, заходів забезпечення кримінального провадження (захисник не відноситься до категорії осіб стосовно яких можуть застосовуватись процесуальні наслідки неявки на виклик ст. 139 КПК України).

Таким чином, у контексті обговорення звернень адвокатів, Рада адвокатів України дійшла висновків, що судді Вищого антикорупційного суду допустили дискримінацію обвинувачених шляхом здійснення тиску на них з метою усунення захисників, яких вони обрали; дискредитували в очах клієнтів адвокатів, які здійснювали захист у кримінальному провадженні, не дозволивши їм працювати в змагальному процесі; позбавили можливості використовувати гарантовані адвокатам процесуальні інструменти; безпідставно та систематично відмовляли стороні захисту у постановленні відповідних ухвал за наслідками розгляду клопотань, заявляючи, що всі ці клопотання невідкладному розгляду не підлягають; не враховували, що закон розрізняє процесуальні виклики та процесуальні повідомлення тощо.

РІШЕННЯ № 50 Про звернення до українських та міжнародних інституцій щодо недопущення порушень прав людини на захист і професійних прав адвокатів в судовому процесі опубліковано на сайті НААУ