Судова практика у сімейних спорах. Пріоритет найкращих інтересів дитини та збалансована рівність батьків: адвокат Гретченко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Судова практика у сімейних спорах: пріоритет найкращих інтересів дитини та збалансована рівність батьків”, Гретченко Лариса, адвокат, медіатор, керівник центру “Адвокат дитини” ВША НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ розповіла про концепцію забезпечення «найкращих інтересів дитини» за міжнародним правом та національним законодавством.

Формулою щасливого дитинства є документ – Конвенція про права дитини. А саме, ст. 3 Конвенції є базовою, на яку посилаються органи державної влади, судові інституції. Ця стаття визначає, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

Одночасно з цим, потрібно звернути увагу, що невід’ємною, нерозривною, із забезпечення принципу якнайкращих інтересів дитини, вважається ст.12 Конвенції ООН про права дитини, за приписами якої всі держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.

Але, також звертається увага на спеціальні норми Конвенції ООН про права дитини, які містять прямі посилання на найкращі інтереси дитини в інших статтях Конвенції:

 • стаття 9 (розлучення з батьками)
 • стаття 10 (возз’єднання сім’ї)
 • стаття 18 (батьківські обов’язки)
 • стаття 20 (позбавлення сімейного оточення та альтернативний догляд)
 • стаття 21 (усиновлення)
 • стаття 37 с ( відокремлення від дорослих у випадку позбавлення волі)
 • пункті 2 b) iii) статті 40 (процесуальні гарантії, включаючи присутність батьків у суді по кримінальному провадженні відносно дитини, яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство)

Говорячи про міжнародне право, то залежно від категорії спору, від питання в якому буде надаватись правова допомога, потрібно звернути увагу, що не лише Конвенція є єдиним документом, що визначає принцип якнайкращі інтереси дитини, а також потрібно користуватися такими міжнародними документами як:

 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.,
 • Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р.;
 • Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міжнародного усиновлення 1993 р.
 • Конвенція про юрисдикцію, застосовне право, визнання, виконання та співробітництво стосовно батьківської відповідальності та заходів захисту дітей 1996 р.
 • низка інших.

Обов’язковою до застосування є Європейська конвенція про здійснення прав дітей 1996 р.

Предметом цієї Конвенції є – у найвищих інтересах дітей – підтримка їхніх прав, надання дітям процесуальних прав та сприяння здійсненню ними цих прав шляхом забезпечення становища, при якому діти особисто або через інших осіб чи органи поінформовані та допущені до участі в розгляді судовим органом справ, що їх стосуються. (п. 2 ст. 1)

Потрібно також звернути увагу на Сімейний кодекс України в якому зазначено:

 • Стаття 7 ч. 6, ч.7, ч. 8
 • – Жінка та чоловік мають рівні права і обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї;
 • – Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • – Регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини.
 • Стаття 155 ч. 2, ч.3

– Батьківські права НЕ можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

 • Стаття 171 ч.1, ч.2
 • – Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім’ї. ….
 • – Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.

Ключовим і важливим інструментом, щодо захисту дітей, є Закон України “Про охорону дитинства”, який визначає:

 • охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України
 • Забезпечення найкращих інтересів дитини (ст.1)
 • право дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації (ст. 9)
 • дитина і сім’я (ст. 11)
 • права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини (ст. 12)

Потрібно зазначити, що принцип найкращих інтересів дитини найбільш детально розкритий Комітетом ООН із прав дитини у Зауваженні загального порядку No 14 (2013) «Про право дитини на приділення першочергової уваги якнайкращому забезпеченню її інтересів»

Особливості реалізації права дитини бути заслуханою в різних обставинах та ситуаціях розкрито Комітетом ООН із прав дитини в Зауваженнях загального порядку No 12 (2009) «Право дитини бути заслуханою»

Перелік елементів, які можуть розглядатися при проведенні оцінки найкращих інтересів дитини:

 • • погляди та прагнення дитини;
 • • її особистість, вік та стать, персональна історія та соціально-культурне тло;
 • • турбота, захист і безпека дитини;
 • • благополуччя дитини;
 • • сімейне оточення, стосунки та контакти з сім’єю;
 • • соціальні контакти дитини з однолітками і дорослими;
 • • фактори вразливості, тобто ризики, з якими дитина стикається, і можливості захисту, забезпечення її прав і можливостей;
 • • наявні в дитини навички та розвиток її здібностей;
 • • права і потреби у галузях охорони здоров’я та освіти;
 • • розвиток дитини, її поступовий перехід у доросле і самостійне життя;
 • • будь-які інші особливі потреби дитини

Під кожен вище зазначений елемент враховуються саме ті обставини, їх аналіз і форма, які характерні для конкретного сімейного спору.