Сумніви захисника щодо зібраних у кримінальній справі доказів і висновків досудового слідства й суду можуть бути підставою для оскарження, однак не є визначеним законом предметом перегляду судових рішень згідно з гл. 34 КПК

Не може бути предметом перегляду за нововиявленими обставинами постанова місцевого суду, якою задоволено клопотання захисника про звільнення підсудного від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи внаслідок зміни обстановки на підставі ст. 48 КК, яку ухвалював суд на підставі приписів КПК 1960 року.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд залишив без
задоволення заяву захисника в інтересах ОСОБА_1 про перегляд за нововиявленими обставинами постанови місцевого суду від 02.06.2011, якою
ОСОБА_1 було звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 192 КК у зв’язку зі зміною обстановки, а провадження у кримінальній справі — закрито.

Апеляційний суд залишив без зміни вказану ухвалу місцевого суду.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС: колегією суддів ККС не встановлено істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які могли би бути підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, кримінальна
справа за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.
368 КК, розглядалась судом першої інстанції на підставі положень КПК 1960 р.
Судовий розгляд проводився судом з дослідженням доказів та матеріалів
справи в повному обсязі, в ході якого прокурором в порядку ст. 277 КПК 1960 р.
було змінено пред’явлене ОСОБА_1 обвинувачення з ч. 2 ст. 368 КК на ч. 1 ст.
192 КК.

При цьому, враховуючи, що досудове слідство та розгляд кримінальної справи щодо ОСОБА_1 здійснювалися на підставі приписів КПК 1960 р., то учасники процесу мали можливість ознайомитися з усіма процесуальними рішеннями, які приймалися по справі, в тому числі й з постановою про порушення кримінальної справи щодо ОСОБА_1 за підписом в.о. прокурора.

Відтак, за наявності будь-яких сумнівів щодо законності постанови про порушення кримінальної справи, сторона захисту, після винесення такої постанови та ознайомлення з нею, могла оскаржити її в судовому порядку
відповідно до положень ст. 236-7 КПК 1960 р., або ж звернути увагу суду на її незаконність під час судового розгляду, однак ані захисник, ні обвинувачений не висловлювали жодних заперечень з цього приводу.

Тобто, на час розгляду кримінальної справи як учасникам процесу, так і суду було відомо процесуальне становище особи, котра винесла постанову про порушення кримінальної справи щодо ОСОБА_1, і за наявності сумнівів щодо законності винесення в.о. прокурора такої постанови, вони мали можливість її перевірити з дотриманням вимог кримінально-процесуального закону.

Натомість після зміни прокурором обвинувачення, захисник звернувся до суду з клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи внаслідок зміни обстановки на підставі ст. 48 КК.

Як вбачається з матеріалах кримінального провадження та копії постанови місцевого суду від 02.06.2011, місцевий суд, перевіривши наявність умов та підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки, вислухавши думку учасників судового розгляду та переконавшись у наявності згоди ОСОБА_1 на закриття кримінальної справи щодо нього з нереабілітуючої підстави, задовольнив клопотання захисника, звільнив ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 192 КК на підставі ст. 48 КК та закрив кримінальну справу щодо нього.

Вказана постанова місцевого суду від 02.06.2011 щодо ОСОБА_1 ані захисником, ні самим ОСОБА_1 з жодних підстав в апеляційному порядку не оскаржувалася.

Разом з тим, у 2019 р. захисник в інтересах ОСОБА_1 звернувся до місцевого суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами зазначеної постанови.

Однак, враховуючи, що під час розгляду кримінальної справи відносно ОСОБА_1 на підставі положень КПК 1960 р. судом в повному обсязі досліджувалися докази та матеріали справи, а також беручи до уваги передбачений кримінально-процесуальним законом порядок закриття кримінальної справи зі звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК, і те, що клопотання про закриття справи щодо ОСОБА_1 було заявлено саме стороною захисту, яка погоджувалася з визнанням наявності в його діях складу інкримінованого злочину, суд першої інстанції, з рішенням якого погодився й апеляційний суд, правильно залишив заяву захисника без задоволення.

Відтак, сумніви захисника щодо зібраних у кримінальному провадженні доказів і висновків досудового слідства та суду, могли бути підставою для оскарження постанови про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності в апеляційному порядку, однак не належать до визначеного законом предмета перегляду судових рішень згідно з гл. 34 КПК, тобто за нововиявленими обставинами.

Також, в своєму рішенні суд першої інстанції зазначив, що перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами є так званою ревізійною стадією, в ході якої суд не розглядає справу по суті, вона не є повторною апеляцією чи касацією та не передбачає нового встановлення фактичних обставин кримінального провадження й усунення суперечностей у доказах. Натомість суд на цій стадії лише надає оцінку доводам учасників судового провадження щодо наявності у кримінальному провадженні обставин, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення, а також щодо можливості впливу цих обставин на правильність судового рішення, яке належить переглянути.

Крім того, на спростування доводів захисника щодо порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_1 неуповноваженою службовою особою, в судовому
засіданні суду першої інстанції прокурором було надано суду копію наказу прокурора, згідно з яким виконання обов’язків прокурора на період тимчасової відсутності у зв’язку з відрядженням було покладено на заступника прокурора.

Таким чином, суд дійшов обґрунтованого висновку, що обставини, на які посилається у своїй заяві захисник, відносяться до повноти дослідження доказів у кримінальній справі і не є нововиявленими обставинами та не тягнуть скасування постанови місцевого суду від 02.06.2011 щодо ОСОБА_1 у порядку ст. 34 КПК.

Детальніше з текстом постанови ВС від 02.08.2022 у справі No 1-15/2011 (провадження No 51-267км22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105600799.