У 2020 році до Вищої ради правосуддя надійшло 10489 дисциплінарних скарг: член ВРП Шелест

У 2020 році до Ради надійшло 10489 дисциплінарних скарг, тоді як розглянуто 13425 з урахуванням залишків попереднього періоду.

Про це повідомила Світлана Шелест, член ВРП.

«І хоч така кількість  скарг є надмірною, втім це не є свідченням поганої роботи суддів чи то незадовільного функціонування судової системи. Підставою для подання більшості скарг, як правило, є незгода із процесуальними діями та рішеннями суду. Мають місце і нарікання на процесуальні порушення, необ’єктивний підхід до розгляду справ, безпідставне затягування строку розгляду справи. Є, на  жаль, непоодинокі випадки небезпідставних нарікань на недотримання суддями етичної поведінки, що підриває авторитет правосуддя», – сказала вона.

Світлана Шелест навела конкретні приклади дисциплінарних проступків, наслідком яких стала дисциплінарна відповідальність судді, окреслила межі правової оцінки Вищою радою правосуддя дій судді. Наголосила також на важливості правових позицій Великої Палати Верховного Суду у формуванні практики та єдності правових позицій Ради.

Аналізуючи дисциплінарну практику ВРП, Світлана Шелест зазначила, що Радою враховуються в сукупності всі обставини, що мають значення у дисциплінарній справі,  такі як характер порушень, допущених суддею, наслідки, які настали в результаті вчинення проступку, а також дані, що характеризують особу судді, зокрема його репутація, судове навантаження, дотримання суддею етичних стандартів.

Окрему увагу Світлана Шелест зосередила на проблемних питаннях, що виникають у зв’язку із закриттям провадження у справах  про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів).

«Враховуючи характер таких правопорушень, їх суспільну небезпеку та вкрай негативні наслідки, очевидно,  що коли така справа  закривається з необґрунтованих підстав малозначності чи у зв’язку із закінченням строків притягнення особи до адміністративної відповідальності, це зводить  нанівець усю роботу не лише правоохоронних органів, а й суду.  Це вкрай негативно впливає на авторитет правосуддя. Скарг та нарікань у цих справах чимало і  у  кожній конкретній справі  перевіряємо чи мають місце ознаки дисциплінарного проступку судді», – зазначила Шелест.