У разі поширення недостовірної інформації, що порушує особисті немайнові права юридичної особи або її структурного підрозділу, позов вправі пред’явити орган цієї юридичної особи

Позови про захист гідності, честі чи ділової репутації вправі пред’явити фізична особа в разі поширення про неї недостовірної інформації, яка порушує її особисті немайнові права, а також інші заінтересовані особи (зокрема, члени її сім’ї, родичі), якщо така інформація прямо чи опосередковано порушує їхні особисті немайнові права.

Поширена в соціальній мережі інформація щодо діяльності громадської організації не може порушувати особисті немайнові права позивача, оскільки позивач звернувся до суду з позовом про захист честі,гідності та ділової репутації як фізична особа, а не як керівник громадської організації з метою представлення її інтересів та захисту ділової репутації.

20 березня 2019 року КЦС ВС розглянув справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, третя особа– Громадська організація «Об’єднання українсько-чеченської дружби», про захист честі, гідності та ділової репутації, зазначивши таке.

Частиною першою статті 15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права вразі його порушення, невизнання або оспорювання.

Отже, правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а також у разі звернення до суду органів та осіб, уповноважених захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси.Під час розгляду спору суд повинен установити, чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Позивач не довів порушення його прав, оскільки інформація, що була розміщена в соціальній мережі «Фейсбук», стосується ГО «Об’єднання українсько-чеченської дружби», яка в цій справі залучена як третя особа. При цьому та обставина, що позивач є керівником ГО «Об’єднання українсько-чеченської дружби»,не є підставою визначати порушення прав позивача, оскільки він звернувся до суду із цим позовом як фізична особа, а не як керівник указаної громадської організації з метою представлення її інтересів та захисту ділової репутації.

З текстом постанови Верховного Суду від 20 березня 2019 року у справі No 522/16923/16-ц (провадження No 61-29689св18) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/80854281.