Участь неповнолітніх у кримінальному провадженні, процесуальні гарантії під час судового розгляду: Георгій Попов

Під час навчального курсу у Вищій школі адвокатури на тему «Адвокат дитини: справи про адміністративні правопорушення та кримінальне провадження щодо неповнолітніх», Попов Георгій, доктор юридичних наук, Національний експерт проекту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні», сертифікований тренер Європейської програми навчання у сфері прав людини для представників юридичних професій Ради Європи (HELP) «Правосуддя дружнє до дитини», співзасновник ГО «Майбутнє починається з тебе», професор Міжнародної Кадрової Академії, розповів про участь неповнолітніх у кримінальному провадженні, процесуальні гарантії під час судового розгляду.

Конвенція ООН про права дитини, а саме стаття 40, виписує основні положення і вимоги всіх органів, які співпрацюють з дитиною в межах кримінального провадження. А саме, сторони зобов’язуються, щоб кожна дитина, яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство чи звинувачується в його порушенні, мала принаймні такі гарантії:

  • презумпцію невинності, поки її вина не буде доведена згідно із законом
  • безпосереднє інформування її про звинувачення проти неї, а у випадку необхідності, через її батьків чи законних опікунів,та одержання правової й іншої необхідної допомоги при підготовці та здійсненні свого захисту;
  • невідкладне прийняття рішення з розглядуваного питання компетентним, незалежним і безстороннім органом чи судовим органом у ході справедливого слухання згідно із законом у присутності адвоката чи іншої відповідної особи, якщо це не вважається таким, що суперечить найкращим інтересам дитини,зокрема, з урахуванням її віку чи становища її батьків або законних опікунів;
  • свобода від примусу щодо даваних свідчень чи визнання вини, вивчення показань свідків звинувачення або самостійно, або за допомогою інших осіб та забезпечення рівноправної участі свідків захисту та вивчення їх свідчень;
  • якщо вважається, що дитина порушила кримінальне законодавство, повторний розгляд вищим компетентним, незалежним і безстороннім органом чи судовим органом згідно із законом відповідного рішення та будь-яких вжитих у цьому зв’язку заходів;
  • безплатна допомога перекладача, якщо дитина не розуміє використовуваної мови чи не розмовляє нею;
  • повна повага її особистого життя на всіх стадіях розгляду.

У пункті 8 «Пекінських правил» підкреслюється важливість забезпечення права неповнолітнього на конфіденційність. Молодь особливо болісно реагує на нанесення шкоди репутації. Результати кримінологічних досліджень з питання нанесення шкоди репутації свідчать про негативні наслідки (різного роду), пов’язаних з постійним застосуванням відносно молодих осіб таких визначень, як «правопорушник» або «злочинець».

«Пекінські правила» є ратифікованими нашою країною і тому їх можна використовувати як джерело права та аргументації певного процесуального погляду в залежності від ситуації.

Стаття 28 КПК «Розумні строки» визначає, що кримінальне провадження щодо особи, а також і неповнолітньої особи, яка тримається під вартою, має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово (ч.4).

Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої особи обвинувального акту, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, їх продовження, зміну чи припинення, а також кримінальне провадження в апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, уповноваженим згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх (ч.14).