Ухвала слідчого судді, якою скасовано ухвалу слідчого судді та призначено скаргу на постанови слідчого до розгляду по суті, не підлягає перегляду за нововиявленими обставинами

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за ухвалою слідчого судді районного суду від 05.03.2019 задоволено заяву прокурора про перегляд ухвали
слідчого судді від 21.12.2018 за нововиявленими обставинами, скасовано ухвалу
слідчого судді від 21.12.2018 та призначено скаргу представника скаржників
адвоката на постанови слідчого до розгляду по суті.

За ухвалою апеляційного суду від 28.03.2019 відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника потерпілих та цивільних
позивачів у кримінальному провадженні. Рішення суду обґрунтоване тим, що
апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Представник скаржників просить скасувати ухвалу районного суду про
задоволення заяви про перегляд ухвали слідчого судді за нововиявленими
обставинами та ухвалу апеляційного суду, якою відмовлено у відкритті
провадження за апеляційною скаргою представника скаржників на ухвалу слідчого судді районного суду, посилаючись на те, що ухвали слідчих суддів не підлягають перегляду за нововиявленими обставинами.

Позиція ККС: залишено ухвалу апеляційного суду від 28.03.2019 без зміни.

Обґрунтування позиції ККС: відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК слідчий суддя здійснює у порядку, передбаченому цим Кодексом, судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Такий
судовий контроль реалізуються в межах досудового провадження на досудовому розслідуванні, поняття якого визначено в п. 5 ч. 1 цієї статті. Рішення, які ухвалює слідчий суддя у випадках, передбачених ст. 303 КПК, є рішеннями за результатами здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб.

Таким чином, суду апеляційної інстанції при вирішенні питання про відкриття
апеляційного провадження належало виходити з передбаченого КПК порядку
оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування, врегульованого положеннями параграфу 2 глави 26 цього Кодексу.

Частинами 1 та 2 ст. 309 КПК визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Частина 3 ст. 309 КПК встановлює, що інші ухвали слідчого судді, ніж зазначені в цій статті, оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями ст. 394 цього Кодексу.

Детальніше з текстом постанови ВС від 18.12.2019 у справі No 757/58977/18-к (провадження No 51-3609км19) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/86505843

Аналогічне рішення: – ухвала ВС від 03.10.2018 у справі No 442/2307/14-к (провадження No 51-8285ск18), з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/77136467