Україна порушила принципи незалежності судових органів: рішення Європейського суду з прав людини

Змусивши суддів Верховного Суду України заново доводити свою професійну придатність, законодавець «серйозно підірвав правову визначеність і передбачуваність конституційних принципів незалежності судових органів».

Такий висновок зробив Європейський суд з прав людини в рішенні від 22.07.2021 у справі «Гуменюк та інші проти України», повідомляє Закон і Бізнес.

Так, ЄСПЛ погодився з думкою Конституційного Суду, що перейменування судового органу не могло відбуватися без переведення суддів ВСУ на посади суддів ВС. Зокрема, в рішенні наголошується, що необхідність участі в конкурсі, включаючи вибір експертів і відсутність інституційних і процесуальних гарантій, не узгоджується з принципом незмінності суддів. А саме він є ключовим елементом для підтримки незалежності судової системи і суспільної довіри до неї.

Крім того, ЄСПЛ звернув увагу на те, що «обмеження права члена судової влади на оскарження його дострокового звільнення або заходу, що рівносильне звільненню, може бути несумісним із незалежністю судової влади, якщо застосовується без будь-якої конкретної причини».

В результаті Суд констатував порушення §1 ст.6 Конвенції про захист прав людини в частині доступу до правосуддя, а також ст.8 в частині незаконного втручання у виконання суддями ВСУ своїх обов’язків. В якості компенсації моральної шкоди Україна повинна виплатити 8 суддям ВСУ, які подали скаргу, по 5000 євро.