Укрпатент повідомив про виконання функцій Національного органу інтелектуальної власності

14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Про це повідомляє прес-служба Укрпатенту.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13.10.2020 № 1267-р “Про Національний орган інтелектуальної власності” визначив, що державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

З 14.10.2020 відповідно до Закону про НОІВ Укрпатент здійснює наступні повноваження:

 • приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них (промислова власність);
 • приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, що стосуються прав авторів на твори, здійснення їх реєстрації;
 • здійснення державної реєстрації промислових зразків та видача свідоцтв;
 • здійснення державної реєстрації географічних зазначень;
 • здійснення державної реєстрації винаходів і корисних моделей, видача патентів на винаходи і корисні моделі;
 • здійснення державної реєстрації торговельних марок, видача свідоцтв на торговельні марки;
 • здійснення державної реєстрації компонувань, видача свідоцтв на компонування;
 • видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково;
 • визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі;
 • опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, торговельні марки, компонування, географічні зазначення, винаходи і корисні моделі у бюлетені;
 • ведення державних реєстрів;
 • надання витягів та виписок;
 • ведення Бази даних заявок на торговельні марки;
 • здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;
 • здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 • ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 • інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • здійснення функції “Національного відомства” та “Відомства”, передбачених Гаазьким і Женевським актами до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків;
 • здійснення функції “Національного відомства”, передбачені Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Також з 14.10.2020 колегіальними органами Укрпатенту є:

Апеляційна палата з розгляду заперечень проти рішень щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні;

Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг;

Атестаційна комісія з проведення атестації осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного):

Апеляційна комісія з розгляду скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії та розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

У зв’язку з визначеними Законом про НОІВ повноваженнями прийом та розгляд документів щодо питань, віднесених до компетенції Укрпатенту здійснюється за адресою: вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601.

Приймання документів стосовно об’єктів права промислової власності здійснюється:

 • засобами поштового зв’язку, 
 • через поштову скриньку безпосередньо за адресою Укрпатенту,
 • через системи подання електронних заявок СПЕЗ-1, СПЕЗ-2, систему електронної взаємодії закладу експертизи (СЕВ ЗЕС).

Приймання документів стосовно авторського права здійснюється:

 • засобами поштового зв’язку за адресою Укрпатенту вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601,
 • через поштову скриньку безпосередньо за адресою Укрпатенту.

Інформація про порядок приймання Укрпатентом інших документів розміщена у повідомленнях Укрпатенту від 19.03.2020 (https://ukrpatent.org/uk/news/main/ukrpatent-quarantine-19032020) та від 23.06.2020 (https://ukrpatent.org/uk/news/main/quarantine-2-08042020).

Інформація про сплату зборів за дії, пов’язанні з охороною прав інтелектуальної власності, а також сплату відповідного державного мита, розміщена за посиланням https://ukrpatent.org/uk/articles/rba.

Інформація про сплату адміністративних послуг в сфері авторського права розміщена за посиланням https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a47b1543-9e12-4c6b-b398-f8279158ecfe&title=OplataAdministrativnikhPoslugVSferiAvtorskogoPrava 

Про початок роботи колегіальних органів Укрпатенту буде повідомлено додатково на сайті Укрпатенту.