Уряд зобов’язаний визнавати і додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом: Шмигаль подав законопроект, положення якого порушують Закони України

У рішенні №33 від 31 березня Рада адвокатів України вирішила направити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Прем’єр-Міністра України, Міністра юстиції України з приводу повернення (відкликання, відхилення) законопроектів № 5107 та доопрацювання законопроекту № 5107-1.

Запропонована концепція суперечить положенням ст.4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», які передбачають, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

За положеннями ст.22 цього ж Закону адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажист адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.

Рада адвокатів України наголошує, що за умови прийняття вищезазначених змін неможливо буде навіть встановити повне коло осіб, винних в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці.

Також, запропоновані зміни суперечать положенням ст.23 профільного Закону (гарантії адвокатської діяльності), якими забороняються втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності; забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, надання відомостей, що є адвокатською таємницею.

З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності.Запропонована концепція суперечить Основним положенням про роль адвокатів (прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року), згідно яких юридична допомога і конфіденційність у процесі її здійснення мають бути гарантовані для осіб, які перебувають в ув’язненні; затриманій, заарештованій або поміщеній в тюрму особі мають бути забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі або комунікацій й консультацій з адвокатом без зволікань, перешкод і цензури, з повною їх конфіденційністю. Такі консультації можуть бути за межами чутності уповноважених посадових осіб.

Згідно Основних положень, Уряди зобов’язані визнавати і додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов’язаних з виконанням адвокатом своїх професійних обов’язків.

Ініціатором законопроекту виступив Денис Шмигаль, Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71159