В конституційній демократії наявність конституційних конфліктів є невід’ємною складовою частиною суспільного прогресу: суддя ВС Альберт Єзеров

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Альберт Єзеров узяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційна демократія в умовах загроз територіальній цілісності та національній безпеці», проведеній Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Львівським національним університетом імені Івана Франка, виданням «Український часопис конституційного права».

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Виступаючи з доповіддю на тему «Конституційна безпека: конфліктологічний підхід», суддя КАС ВС Альберт Єзеров сказав, що в конституційній демократії наявність конституційних конфліктів є невід’ємною складовою частиною суспільного прогресу, оскільки вони виникають, протікають і вирішуються в рамках конституційного законодавства, а сама конфліктність є природною системною формою політико-правової активності суб’єктів правових відносин.

Конституційна безпека як правова категорія демонструє стан захищеності конституційного ладу та систему заходів щодо його захисту та включає до свого змісту такі негативні фактори впливу на базові конституційні цінності: колізії, прогалини та інші недоліки в законодавстві; невідповідності між природним правом і позитивними нормами; правовий нігілізм суб’єктів конституційно-правових відносин, низький рівень їхньої правової культури; зловживання правом. Ці чинники ризику можуть проявлятися в різних діях, які загрожують конституційному ладу: порушення конституційного статусу Української держави, цілісності та недоторканності її території; порушення верховенства Конституції як Основного Закону; протистояння влади тощо.

Суддя зауважив, що  забезпечення конституційної безпеки вимагає вироблення механізмів обмеження негативних проявів конституційних конфліктів і створення системи процесуальних гарантій для їх вирішення правовими методами, а також посилення ролі права в здійсненні соціальної інженерії, що полягає в гармонізації інтересів в умовах конституційного конфлікту.

Альберт Єзеров підсумував, що будь-яке суспільство володіє певним потенціалом конституційної конфліктності і водночас має запас конституційної безпеки. Ці параметри конституційної дійсності взаємозалежні. Як немає суспільства і держави, в яких немає конфліктів, так і немає суспільства і держави, які не володіють певною мірою значимим рівнем безпеки. Чим нижчий рівень конституційної конфліктності, тим вищий рівень конституційної безпеки, тим активніше і більш адекватно правова система може відбивати різноманітні загрози. Тобто потенціал безпеки детермінований конфліктним потенціалом.

Альберт Єзеров також зауважив, що саме існування конституційного права, його основна мета та генетична сутність полягає в тому, щоб зробити неможливим виникнення насильницьких проявів у суспільно-політичному житті, які призводять до масових порушень основних прав і свобод громадян.

Основним завданням здійснення впливу на конституційний конфліктний процес є не так вирішення конкретних існуючих конфліктів, як попередження майбутніх конфліктів, активізація позитивного потенціалу існуючих конфліктів, оптимізація конституційно-правових відносин загалом.